Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matemaattinen taloustiede

Kurssikoodi

57466

Tyyppi

Syventävä opinto

Kurssisivut

Matemaattinen taloustiede, syksy 2008

Laajuus

6 op

Esitietovaatimukset

Perus- ja aineopintotasoiset tiedot matematiikassa

  • No labels