Stokastiset prosessit

Kurssikoodi

57433

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Stokastiset prosessit, kesä 2008
Stokastiset prosessit, kevät 2009
Stokastiset prosessit, kevät 2010
Stokastiset prosessit, kevät 2011
Stokastiset prosessit, kevät 2012

Sisältö

Markovin ketjut, Poissonin prosessi, jatkuva-aikaiset Markovin prosessit, haarautumisprosessit.

Esitietovaatimukset

Johdatus todennäköisyyslaskentaan tai vastaavat tiedot.

Laajuus

6 op.

Esitietovaatimukset

Johdatus todennäköisyyslaskentaan tai vastaavat tiedot.

  • No labels