Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Todennäköisyysteoria

Kurssikoodi

57431

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Todennäköisyysteoria, syksy 2008
Todennäköisyysteoria, kevät 2009
Todennäköisyysteoria, syksy 2009
Todennäköisyysteoria, syksy 2010
Todennäköisyysteoria, syksy 2011

Laajuus

8 op.

Esitietovaatimukset

Analyysi I-II; Johdatus todennäköisyyslaskentaan; Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I; Vektorianalyysi.

Hyödyllisiä kursseja (muttei tarvita varsinaisesti esitiedoiksi): Funktionaalianalyysin peruskurssi; Mitta ja integraali.

  • No labels