Child pages
  • 57354
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Numeeriset menetelmät ja C-kieli

Kurssikoodi

57354

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Numeeriset menetelmät ja C-kieli, kevät 2008
Numeeriset menetelmät ja C-kieli, syksy 2010
Numeeriset menetelmät ja C-kieli, kevät 2012

Kurssikuvaus

Kurssilla opetetaan monien numeeristen ongelmien ratkaisua käyttäen C-kieltä (alustava sisällysluettelo). C-kieli on tärkeimpiä nykyisin käytettyjä ohjelmointikieliä. Kurssilla käytetään lähinnä GNU C-kääntäjää Linuxissa.

Laajuus

10 op.

  • No labels