Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Johdatus lukuteoriaan

Kurssikoodi

57282

Tyyppi

Aineopintoja.

Kurssisivut

Johdatus lukuteoriaan, syksy 2008

Sisältö

Mm. kongruenssit, Diofantoksen yhtälöitä, Gaussin kvadraattinen resiprookkilause, rationaaliapproksimaatiot, Pellin yhtälö ja ketjumurtoluvut.

Laajuus

10 op.

Esitietovaatimukset

Algebra I (sekä Analyysi I ja II) tai vastaavat tiedot

  • No labels