Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matematiikka ja koulumatematiikka / Koulumatematiikan peruskäsitteistä

Kurssikoodi

57137

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Koulumatematiikan peruskäsitteistä, kevät 2008
Matematiikka ja koulumatematiikka, kevät 2009
Matematiikka ja koulumatematiikka, kevät 2011

Tavoitteet

Kurssi soveltuu hyvin matematiikan aineenopettajan koulutusohjelmassa opiskeleville joko perus- ja aineopintoihin tai syventäviin opintoihin. Kurssin tavoitteena on perehtyä lukion matematiikan keskeisiin käsitteisiin, niiden asemaan opetussuunnitelmassa sekä niiden käsittelyyn tämänhetkisissä oppikirjoissa.

Laajuus

6 op.

  • No labels