Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opettajalinjan peruskurssi

Kurssikoodi

57131

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Opettajalinjan peruskurssi, kevät 2009
Opettajalinjan peruskurssi, kevät 2008
Opettajalinjan peruskurssi, syksy 2009
Opettajalinjan peruskurssi, syksy 2010
Opettajalinjan peruskurssi, kevät 2011
Opettajalinjan peruskurssi, syksy 2011
Opettajalinjan peruskurssi, kevät 2012

Sisältö

Ydinaines

Yliopistomatematiikan - ja koulumatematiikan välimaasto

Suorittaminen ja arvostelu

Kurssi koostuu osallistujien ja ohjaajan (luennoijan) tai vierailijoiden pitämistä alustuksista ja vetämistä keskusteluista. Eri vaiheissa annetaan materiaalia, johon perehdytään muuna aikana ja josta keskustellaan yksityiskohtaisesti yhteisissä istunnoissa. Alustuksia pidetään kokoonpanoltaan vaihtuvissa pienissä ryhmissä. Suoritukseen vaaditaan myös kurssin sisältöä koskevan kevyehkön tentin läpäiseminen. Arvosana pohjautuu tärkeältä osalta muttei suinkaan ainoastaan siihen.

Laajuus

12 op.

Esitietovaatimukset

Ennen kurssin alkua täytyy olla suoritettuina kurssit Analyysi I ja Analyysi II sekä vähintään 25 op muita matematiikan opintoja.

  • No labels