Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Matemaattinen logiikka

Kurssikoodi

57067

Tyyppi

Syventävä opinto.

Kurssisivut

Matemaattinen logiikka, syksy 2008
Matemaattinen logiikka, syksy 2009
Matemaattinen logiikka, syksy 2010
Matemaattinen logiikka, syksy 2011

Sisältö

Ydinaines

Gödelin täydellisyyslause
Gödelin ensimmäinen epätäydellisyyslause
Yllä mainittujen tulosten todistuksissa tarvittavat menetelmät, erityisesti:
Predikaattilogiikka ja formaalin todistuksen käsite
Primitiivirekursiivisten ja rekursiivisten funktioiden perusominaisuudet
Määriteltävien joukkojen perusominaisuudet

Täydentävä tietous (ajan salliessa)

Automorfismiryhmät
Gödelin toinen epätäydellisyyslause (todistusesta vain hahmotelma)

Laajuus

10 op.

Esitietovaatimukset

Varsinaisia esitietoja ei tarvita, vaatii kuitenkin jonkin verran 'matemaattista rutiinia'.

  • No labels