Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Johdatus tilastolliseen päättelyyn

Kurssikoodi

57046

Tyyppi

Aineopintoja.

Kurssisivut

Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kevät 2008
Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kevät 2009
Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kevät 2010
Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kevät 2011
Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kevät 2012

Laajuus

5 op.

Muuta

Tämä kurssi vastaa yhdessä kurssin Johdatus todennäköisyyslaskentaan kanssa tilastotieteen tutkintovaatimuksissa mainittua kurssia Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen.

  • No labels