Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Johdatus todennäköisyyslaskentaan

Kurssikoodi

57045

Tyyppi

Matematiikan aineopintoja.
Tilastotieteen perusopintoja.

Kurssisivut

Johdatus todennäköisyyslaskentaan, kevät 2009
Johdatus todennäköisyyslaskentaan, kevät 2010
Johdatus todennäköisyyslaskentaan, kevät 2011
Johdatus todennäköisyyslaskentaan, kevät 2012
Johdatus todennäköisyyslaskentaan, kevät 2014

Sisältö

Todennäköisyys, satunnaismuuttujan käsite, tärkeimmät jakaumat, tunnusluvut, symmetrinen tn-kenttä, kombinatoriikkaa, suurten lukujen laki, keskeinen raja-arvolause.

Laajuus

5 op.

Esitietovaatimukset

Perustiedot integraalilaskennasta, esimerkiksi hyvin hallitun lukion matematiikan pitkän oppimäärän perusteella.

Muuta

Tämä kurssi vastaa yhdessä kurssin Johdatus tilastolliseen päättelyyn kanssa tilastotieteen tutkintovaatimuksissa mainittua kurssia Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastotieteeseen.

  • No labels