Sirkka-Liisa Varvio

Emerita yliopistonlehtori, dosentti
Universitetslektor, docent
University lecturer, docent

 
Tutkimus / Research
Vastuualueet / 
Opetus / Undervisning / Teaching
lukuvuosi 2017-2018
Tilastotiede ja R tutuksi I (MAT12001)
Tilastotiede ja R tutuksi II (MAT12002)

Tilastotieteen juuret (MAT22010)
Tilastotieteen kandiseminaari (MAT22007)

Tilastotieteen työkenttä (MAT22012)
Tilastollinen päättely I (MAT12004)
Data-analyysin projekti (MAT12005)
Trends on biostatistics and bioinformatics (LSI34001)
Phylogenetic inference and data-analysis (LSI34003)
Modelling molecular evolution (LSI34007)
lukuvuosi 2016-2017
Tilastotiede tutuksi ja R-ohjelmisto 
Tilastotiede tutuksi II

Tieteellinen viestintä I
 
Tilastotieteen juuret
 
Bioinformatics and phylogenetic inference

Tilastotieteen kandiseminaari

Tilastollinen päättely I
Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla

Statistical population genetics 
lukuvuosi 2015-2016
Bioinformatics and phylogenetic inference 
Statistical population genetics
 
Tilastotiede tutuksi

Tilastotieteen juuret

Tieteellinen viestintä
 
Tilastotieteen kandiseminaari

Master thesis seminar in bioinformatics 
Tilastollinen päättely R-ohjelmistolla

aiemmat lukuvuodet
Statistical genetics, Spring 2015
Tilastotieteen juuret, syksy 2014

Biometry and bioinformatics I, Fall 2014

Biometry and bioinformatics II, Fall 2014

Master thesis seminar in bioinformatics, Fall 2014, Spring 2015

Tilastotieteen juuret, kevät 2014
Master thesis seminar in bioinformatics, fall 2013, spring 2014

Biometry and bioinformatics III, fall 2013, spring 2014

Phylogeny inference, seminar, fall 2013

Biometry and bioinformatics II, fall 2013
Biometry and bioinformatics I, fall 2013
Molecular genetics reading group, fall 2013
Phylogeny inference and data analysis, spring 2013

Statistical genetics, fall 2012
Genetic analysis and molecular evolution, fall 2012
Molecular genetics reading group, fall 2012
Phylogeny inference and data analysis, spring 2012
Statistical genetics, fall 2011
Genetic analysis and molecular evolution, fall 2011
Molecular genetics reading group, fall 2011
Phylogeny inference and data analysis, spring 2011
Evolution of disease genes, fall 2010
Molecules for bioinformatics, fall 2010
Phylogenetic data analysis, spring 2010
Modelling inheritance in pedigrees and populations, spring 2010
Practical course in biodatabases, spring 2010
Master thesis seminar, fall 2009 - spring 2010 MBI website
Sequence evolution from molecules to genomes, fall 2009
Genetic analysis reading group, fall 2009
Introduction to bioinformatics, fall 2009 MBI website
Phylogenetic data analysis, spring 2009
Bayesian paradigm in genetic bioinformatics, fall 2008
Practical course on phylogenetic analysis, spring 2008
Bioinformatics of genetic past, fall 2006
Phylogenetic data analysis, spring 2006
Tautigeenien molekyylievoluutiosta, syksy 2005
Genomiikkaa menetelmätieteilijöille, syksy 2004

Yhteystiedot

Huone: B312
Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: (09) 191 51405
Sähköposti:sirkka-liisa.varvio 'at' helsinki.fi

Kontaktinformation

Rum: B312
Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: (09) 191 51405
Epost: sirkka-liisa.varvio 'at' helsinki.fi

Contact information

Room: B312
Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358-9-191 51405
Email: sirkka-liisa.varvio 'at' helsinki.fi

  • No labels