Child pages
  • Miettinen, Minna
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Etunimi Sukunimi

Toimenkuva
Toimenkuva ruotsiksi
Toimenkuva englanniksi

Yhteystiedot

Huone:
Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin:
Sähköposti: etunimi.sukunimi 'at' helsinki.fi

Kontaktinformation

Rum:
Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Telefon:
Epost: etunimi.sukunimi 'at' helsinki.fi

Contact information

Room:
Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone:
Email: etunimi.sukunimi 'at' helsinki.fi

  • No labels