mathstatHenkilökunta

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen henkilökunta-alue

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mika Koskenoja

Yliopistonlehtori
Universitetslektor
University lecturer

Vastaanottoaikani on keskiviikkoisin klo 10-11. Tapaamisista muina aikoina voi sopia sähköpostitse mika.koskenoja 'at' helsinki.fi.

Opetus / Undervisning / Teaching

Todennäköisyyslaskenta I, kevät 2017

Integraalilaskenta I, kevät 2017

Sarjat, kevät 2017

Johdatus matematiikan opetuksen tutkielmiin, syksy 2016

Kandityöpaja, syksy 2016

Olen luennoinut ainakin kerran useat laitoksemme perus- ja aineopintotasoiset matematiikan kurssit: Algebra I (vastaa nykyisiä kursseja Algebralliset rakenteet I ja II yhdessä), Analyysi II (vastaa nykyisiä kursseja Integraalilaskenta ja Sarjat yhdessä), Differentiaalilaskenta (vastaa aikaisemman kurssin Analyysi I jälkimmäistä puolikasta), Topologia I, Vektorianalyysi (vastaa nykyisiä kursseja Vektorianalyysi I ja II yhdessä), Johdatus diskreettiin matematiikkaan (vastaa osittain nykyistä kurssia Johdatus yliopistomatematiikkaan), Johdatus todennäköisyyslaskentaan (vastaa nykyistä kurssia Todennäköisyyslaskenta I), Todennäköisyyslaskenta I (uusi versio), Todennäköisyyslaskenta I (vanha versio, vastaa nykyisiä kursseja Todennäköisyyslaskenta I ja II yhdessä), Johdatus matematiikan opetuksen tutkielmiin, Kandityöpaja, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I, Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II, Differentiaaliyhtälöt I ja Opettajalinjan peruskurssi.

Yhteystiedot

Huone: D311
Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 51437
Sähköposti: mika.koskenoja 'at' helsinki.fi
Vastaanottoajat: ke 10-11

Kontaktinformation

Rum: D311
Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 51437
Epost: mika.koskenoja 'at' helsinki.fi
Mottagningstid: ons 10-11

Contact information

Room: D311
Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358-2941 51437
Email: mika.koskenoja 'at' helsinki.fi
Office hours: Wed 10-11

  • No labels