Child pages
  • Karvonen, Toni
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toni Karvonen

Titteli Siviilipalvelusmies
Tittel Civiltjänstgöring
Title Non-military servant

 

 

 

 

 

Kotisivu / Hemsida / Home page

http://

Yhteystiedot

Huone: B323
Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941
Sähköposti:
Vastaanottoajat:

Kontaktinformation

Rum: B323
Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941
Epost:
Mottagningstid:

Contact information

Room: B323
Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358 2941
Email:
Office hours:

  • No labels