Tapani Hyttinen

Yliopistonlehtori
Universitetslektor
University lecturer

Opetus / Undervisning / Teaching

Model theory kevät 2023

Mathematical logic syksy 2022

Classification theory kevät 2022

Mathematical logic, syksy  2021

Model theory, kevät 2021

Axiomatic set theory, kevät 2020

Descriptive set theory, syksy 2019

Non-elementary model theory, syksy 2019

Model theory, kevät 2019 

Johdatus logiikkaan I ja II, syksy 2018 

Axiomatic set theory, kevät 2018

Johdatus logiikkaan I ja II, syksy 2017 

Model theory, kevät 2017

Johdatus logiikkaan I ja II, syksy 2016 

Introduction to descriptive set theory, kevät 2016 

Set theoretical forcing, kevät 2016

Matemaattinen logiikka, syksy 2015

Interoduction to classification theory, kevät 2015 

Matemaattinen logiikka, syksy 2014 

Malliteoria, syksy 2013

Johdatus descriptiiviseen joukko-oppiin, kevät 2013

Matemaattinen logiikka, syksy 2012

Geometries and models - an introduction, kevät 2012

Matemaattinen logiikka, syksy 2011

Logiikka I, kevät 2011

Malliteoria, syksy 2010

Johdatus stabiilisuusteoriaan, kevät 2010

Matemaattinen logiikka, syksy 2009

Algebra II, kevät 2009

Matemaattinen logiikka, syksy 2008

Algebra II, kevät 2008


publicationsYhteystiedot

Huone: D333
Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: (09) 191 51459
Sähköposti: Tapani.Hyttinen 'at' Helsinki.FI
Vastaanottoajat: ke 10-11

Kontaktinformation

Rum: D333
Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: (09) 191 51459
Epost: Tapani.Hyttinen 'at' Helsinki.FI
Mottagningstid: ons 10-11

Contact information

Room: D333
Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358-9-191 51459
Email: Tapani.Hyttinen 'at' Helsinki.FI
Office hours: Wed 10-11

  • No labels