Child pages
  • Hurri-Syrjanen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ritva Hurri-Syrjänen

Yliopistonlehtori
Universitetslektor
University lecturer


Yhteystiedot

Huone: D328
Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: 02941 51454
Sähköposti: Ritva.Hurri-Syrjanen 'at' Helsinki.FI

Kontaktinformation

Rum: D328
Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: 02941 51454
Epost: Ritva.Hurri-Syrjanen 'at' Helsinki.FI

Contact information

Room: D328
Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358 (0) 2941 51454
Email: Ritva.Hurri-Syrjanen 'at' Helsinki.FI

  • No labels