Child pages
  • Helin, Tapio
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tapio Helin

Tutkijatohtori
Forskardoktor
Postdoc

 

Tutkimusalani on inversio-ongelmat liittyen Bayesiläiseen tilastolliseen päättelyyn sekä stokastisiin osittaisdifferentiaaliyhtälöihin. Työskentelen myös ilmakehätomografian parissa, joka on seuraavan sukupolven teleskooppikuvantamisessa esiintyvä stokastinen inversio-ongelma. Lue lisää tutkimuksestani täältä. Jos ala ja tämänkaltaiset ongelmat kiinnostavat, tule juttelemaan. Ohjaan mielelläni kandidaatintöitä ja pro gradu -tutkielmia niin teoreettisista kuin soveltavammista aiheista.

 

My research interests include inverse problems related to Bayesian inference and stochastic partial differential equations. In particular, I work with an inverse problem appearing in next-generation telescope imaging called atmospheric tomography. Read more about my research from here.

 

Kotisivu / Hemsida / Home page

http://www.mv.helsinki.fi/tjhelin/

Opetus / Undervisning / Teaching

Inversio-ongelmien seminaari
Bayesian inversion, spring 2016

Yhteystiedot

Huone: B417
Osoite: PL 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
00014 Helsingin yliopisto
Puhelin: (02) 941 51494
Sähköposti: tapio.helin 'at' helsinki.fi

Kontaktinformation

Rum: B417
Adress: PB 68 (Gustaf Hällströms gata 2b)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: (02) 941 51494
Epost: tapio.helin 'at' helsinki.fi

Contact information

Room: B417
Address: P.O. Box 68 (Gustaf Hällströmin katu 2b)
FI-00014 University of Helsinki
Telephone: +358 2 941 51494
Email: tapio.helin 'at' helsinki.fi

  • No labels