Tasa-arvotoimintaa

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tasa-arvoraportti 2007-2008

Naiset ja miehet matemaattisissa tieteissä - Severi Hämäri

Naiset, miehet ja matematiikka -seminaarissa pidettyjä esityksiä syksyllä 2007

Tasa-arvokysymysten tiedostaminen, perus- ja jatko- opiskelijat
Olisitko itse opettanut matematiikkaa samalla tavalla kuin miten sinulle Helsingin Yliopistossa opetettiin?
^Perhetilanne ja sen vaikutus
^Millainen opetus yliopistossa tukee?
Semma työ, miehet naiset ja matem..doc
raportti kyselystä.doc
Naiset, miehet ja matematiikka, 07.doc
matikkakyselyn_avoimia_vastauksia.doc
Naisetjamiehet.doc
Jatko-opiskelijoiden tuki.doc
Vanhempien ja yhteisön vaikutus tyttöjen matematiikan oppimiseen HAPPONEN MARJA.ppt
Tyttöjen ja poikien väliset erot TIMSS 1999 ja.ppt
kevaan yo.doc
Kokemukset_ja_kannustus.doc
Kyselyvastausten yhteenveto.ppt
Kyselytutkimus matematiikasta.ppt
esitys_final.ppt
SEMINAARI Matematiikan osaamattomuuden seurauksia Pilvi Pulkkinen.ppt
Sofia Kovalevskaja.ppt

Seminaari Naiset fysikaalisissa ja matemaattisissa tieteissä, syyslukukausi 2008

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen ja fysiikan laitoksen yhteinen seminaari, joka toteutetaan osana laitosten tasa-arvohankkeita. Naisten
osuus näiden laitosten jatko-opiskelijoista ja henkilökunnasta on vähäisempi kuin miesten. Tasa-arvohanke tähtää siihen, että kaikilla kiinnostuneilla, naisilla ja miehillä, olisi yhtäläiset mahdollisuudet opiskella ja työskennellä fysikaalisten ja matemaattisten aineiden parissa.

Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita seminaariin. Erityisesti se on suunnattu fysiikan, matematiikan ja tilastotieteen jatko-opiskelijoille.

Seminaarisarja valmentaa jatko-opiskelijoita tutkijan- tai asiantuntijan uralle. Ohjelmaan sisältyy mm. esiintymiskoulutusta, oman tutkimusaiheen ja oman alan esittelytaitojen harjoitusta sekä ongelmallisten tilanteiden hallintaa. Seminaarissa pohditaan myös nuoren tutkijan verkostoitumista
alallaan. Esiintyjät ja kouluttajat ovat matematiikan, tilastotieteen ja fysiikan koti- ja ulkomaisia varttuneita tutkijoita ja esiintymiskoulutuksen ammattilaisia.

Ajankohta

syyslukukaudella 2008 ( 22.9.-15.12.)

Kesto

Yhteensä 26 h seminaaria, lisäksi itsenäistä työskentelyä.

Seminaariaika

ma 14-16 Physicumin salissa D101
Esimmäinen seminaari ma 22.9.2008, jonka jälkeen tutustumistilaisuus
samassa tilassa klo 16-18.

Seminaarin kotisivut ovat osoitteessa
http://www.mv.helsinki.fi/home/mpehkone/

Linkki löytyy tiedekunnan sivuilta jatko-opintokursseista
http://www.helsinki.fi/ml/jatko-opiskelu/kurssit.html

  • No labels