Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Satunnaisverkkojen seminaari 2009-10

Helsingin yliopiston Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella kokoontuvassa Satunnaisverkkojen (-graafien) seminaarissa sekä opiskellaan aihepiirin perusteita että käydään läpi tuoreita papereita. Stokastiikkaan ja kombinatoriikkaan painottuvan teorian ohella seminaarissa käsitellään sovelluksia tietojenkäsittelytieteen ja tietoliikenteen aloilta (mm. vertaisverkot ja suurten verkkojen mallit).

Seminaari soveltuu matematiikan ja tietojenkäsittelytieteen opintojen loppuvaiheessa oleville, jatko-opiskelijoille ja tutkijoille. Esitietoja satunnaisverkoista ei vaadita. Perusteoksia satunnaisverkoista ovat Bollobas: Random Graphs (Cambridge University Press 2001) ja Janson, Luczak, Rucinski: Random Graphs (Wiley 2000).

Seminaari kokoontuu torstaisin 16–18 Exactumin salissa B321 ja sitä vetävät dosentit Ilkka Norros (ilkka.norros@vtt.fi) ja Tapani Lehtonen (tapani.lehtonen@hkkk.fi). Esitelmät pidetään osallistujien mukaan englanniksi tai suomeksi.

Ensimmäinen kokoontuminen on 9.9., ja tällöin keskustellaan myös syksyn ohjelmasta.

Seminar on random graphs 2009-10

The Seminar on random graphs of the Mathematics and statistics department of the University of Helsinki studies as well fundamental works on this area as recent papers. Besides theoretical papers using stochastic and combinatorial methods, the seminar studies applications from computer science and telecommunications (e.g. peer-to-peer networking and models of large networks).

The seminar is suitable for advanced and PhD students as well as researchers. No previous knowledge about random graphs is necessary. The basic reference books in this field are Bollobas: Random Graphs (Cambridge University Press 2001) and Janson, Luczak, Rucinski: Random Graphs (Wiley 2000).

The seminar meets on Thursdays at 16–18 in Exactum's room B321 and it is led by docents Ilkka Norros (ilkka.norros@vtt.fi) and Tapani Lehtonen (tapani.lehtonen@hkkk.fi). The talks are given in English or Finnish depending on the audience.

The first meeting will take place on September 9, and the program of fall 2010 will be discussed after the talk.

  • No labels