Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohjeita matematiikan kurssien laskuharjoitusohjaajille

Työtehtävät

 • Opiskelijoiden ohjaaminen
 • Malliratkaisujen laadinta
 • Kirjallisesti palautettujen tehtävien tarkastaminen (ml. Moodle-ympäristö)
 • Ohjaajien viikkopalavereihin osallistuminen
 • Osallistuminen kurssikokeiden korjaamiseen kurssin luennoitsijan opastamalla tavalla
 • Ohjaajille suunnattuun yhteiseen koulutukseen osallistuminen
 • Muut sovitut tehtävät

Tehtävät vaihtelevat kurssikohtaisesti ja voivat vaihdella viikoittain. Tehtävistä sovitaan aina kurssin luennoitsijan kanssa.

Laskuharjoitustilaisuuden tavoitteet

 • Selventää kurssin asioita tehtävien kautta
 • Antaa opiskelijoille oppimiskokemuksia ja mahdollisuus matemaattiseen pohdintaan ja keskusteluun toisten opiskelijoiden kanssa
 • Antaa opiskelijoille mahdollisuus kysyä heille epäselviksi jääneistä kurssin asioista
 • Harjoittaa oman ratkaisun perustelemista ja oman ajatuksenkulun selittämistä

Laskuharjoituskäytännöistä

 • Merkityn laskaritehtävän ei tarvitse olla oikein, mutta yritys täytyy olla hyvässä hengessä tehty: ratkaisuyritys on opiskelijalla mukana harjoituksissa ja hän on valmis näyttämään sen ohjaajalle.
 • Kannattaa pyrkiä tietoisesti rennon rauhalliseen ja keskustelevaan ilmapiiriin sekä opiskelijoiden ryhmäyttämiseen. Ensimmäisessä laskuharjoitustilaisuudessa voi pitää lyhyen esittelytuokion kaikkien kesken tai pienemmissä ryhmissä. Myöhemmissä laskuharjoitustilaisuuksissa voi antaa opiskelijoiden aluksi keskustella tehtävistä pareittain tai pienissä ryhmissä.
 • Laskuharjoitustilaisuuksissa kannattaa kokeilla erilaisia työskentelytapoja. Tietoa erilaisista laskuharjoituskäytännöistä kerätään tälle sivulle. Vinkkejä voi kysyä myös toisilta ohjaajilta tai luennoitsijoilta.
 • Kaikkia tehtäviä ei tarvitse käsitellä laskuharjoitustilaisuudessa yksityiskohtaisesti. Jos samantyyppisiä tehtäviä on useita, voi niistä olla järkevää käsitellä vain yksi. Toisinaan taas tehtävästä riittää keskustella vain idean tasolla yksityiskohdat sivuuttaen. Siitä, minkä asioiden käsittely on oleellista, voi keskustella vastuuopettajan ja toisaalta oman laskuharjoitusryhmän opiskelijoiden kanssa.
 • Jos opiskelija tekee tehtävän taululle, häntä kannattaa kannustaa selittämään ratkaisunsa niin, että toisetkin ymmärtävät sen. Varsinkin aluksi opiskelijat tarvitsevat tässä opastusta ja neuvoja.
 • Kaikissa tehtäviin ja laskuharjoitustilasisuuksi liittyvissä ongelmissa, tulee kääntyä kurssin vastuuopettajan puoleen. Jos ei esimerkiksi ole varma tehtävän ratkaisusta, vastuuopettajalta saa apua.
 • Omaan pienryhmäopetukseen tukea saa myös ML-tiedekunnan opetuksen tuesta.

Laskuharjoituspisteiden hallinnointi

 • Laskuharjoituspisteiden keräämiseen voi käyttää tähän tarkoitukseen tehtyjä valmiita listoja. Niitä löytyy kopiohuoneen C326 hyllystä. Jos laput ovat lopussa, pyydä lisää kansliasta.
 • Suurimmilla kursseilla on käytössä sähköinen kirjanpitojärjestelmä. Saat tästä lisätietoja ennen opetuksen alkua koulutussuunnittelijoilta. Pienemmillä kursseilla laskuharjoituspisteiden hallinnoinnista sovitaan vastuuopettajan kanssa.
 • Laskuharjoitusten ohjaaja pitää huolen siitä, että ryhmään osallistuneiden opiskelijoiden tekemät tehtävät kirjataan täsmällisesti kurssikirjanpitoon. Pisteet tulee olla kirjattuna harjoitusviikon loppuun mennessä eli ko. viikon sunnuntaina.
 • Laskuharjoitustilaisuuksissa kerätyt listat tulee pitää tallessa puolen vuoden ajan kurssin päättymisestä.

Muita laskuharjoitusten ja ohjausten pitoon liittyviä tehtäviä

 • Laskuharjoitusten ohjaaja toimittaa selkeät malliratkaisut laskuharjoituksista hyvissä ajoin. Kurssin vastuuopettaja antaa tästä tarkemmat ohjeet.
 • Harjoitusten ohjaajan tulee perehtyä tehtäviin ja malliratkaisuihin etukäteen.
 • Kurssin vastuuopettaja voi halutessaan pitää viikoittaisia palavereita kurssin ohjaajien kanssa ja ohjaajilla on velvollisuus osallistua näihin palavereihin.
 • Ohjaajien on hyvä kierrättää aina periodin viimeisissä harjoituksissa tarkistuslista omien ryhmäläistensä siihen mennessä merkityistä tehtävistä ja tehdä tarvittavat korjaukset kirjanpitojärjestelmään välittömästi mikäli tallennuksissa on virheitä.
 • No labels