Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Naiset ja matematiikka -seminaari, syksy 2007

Luennoija

Marjatta Näätänen

Luentoajat

To 12-14, Exactum, sali D 123, syksyn jälkimmäisellä periodilla 1.11. - 13.12.07 kuusi kertaa.

Ilmoittautuminen

Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä esitelmistä sopimiseksi sähköpostitse (marjatta.naatanen@helsinki.fi). Kaikissa tapauksissa olisi hyvä ilmoittautua.

Suoritustapa

Opintopisteet: 2 osallistumisesta, 5 esitelmästä. Kumpaankin sisältyy siis tiedonkeruuta tai -käsittelyä, missä opiskelijat voivat tehdä oman kyselytutkimuksen ja käyttää pohjana heille annettuja kysymyksiä.

Muuta

Mukana ovat myös Mervi Eerola (tilastotiede) ja Suvi Tala (fysiikka).

Sisältö

Seminaarissa käsitellään yleisiä teemoja, joista on esimerkkejä alla. Opiskelijatöissä osallistutaan matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tasa-arvohankkeen tiedonkeruuseen opetuksen kehittämistä varten.

Käsiteltäviä aiheita (muutoksia voi tulla järjestykseen ja sisältöihin):

1) Nykytilanne; tilastoja. Tytöt, pojat ja matematiikka koulutasolla kansainvälisten vertailujen (TIMSS; PISA) valossa

2) Onko matematiikka miehinen ala? Miksi? Miksi matematiikkaa ja tilastotiedettä pitäisi osata?

3)Yliopistotaso, jatko-opinnot: miten matematiikan tai tilastotieteen jatko-opiskelijaksi päädytään, miten opinnot rahoitetaan ja mihin sen jälkeen hakeudutaan, miten opintojen etenemistä voidaan tukea?

4) Tutkijataso, eteneminen matemaatikon tai tilastotieteilijän työuralla

Muita opiskelijatöiksi mahdollisia aiheita, joista opiskelijat voivat tehdä oman kyselytutkimuksen ja käyttää pohjana heille annettuja kysymyksiä:

  • Yliopistotaso, perusopinnot: miten aloittelevan opiskelijan matematiikan tai tilastotieteen opintojen etenemistä voidaan tukea?
  • Miten opetusmetodit, opetuksen lähestymistavat ja sisällöt voisivat vaikuttaa naisten ja miesten kiinnostukseen?
  • Laitoksella jatko-opintoja suorittavat ulkomaalaiset naiset
  • Tilanne ulkomailla
  • Historiaa ja henkilökuvia naisista ja matematiikasta

Saatujen tulosten pohjalta kerätään suosituksia ja materiaalia laitoksen opetuksen kehittämistyöryhmälle ja tasa-arvoraporttiin

  • No labels