Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hallinto

Yliopistopalvelut laitokselle (YPA)


Matematiikan ja tilastotieteen laitosta palveleva YPA henkilöstö (talousasiat, henkilöstöasiat ja yleishallinto)  Exactumin A-siiven käytävä:
projektikirjanpitäjät Aija Hannila ja Tuomo Palosaari,  HR-koordinaattori Laura Jensen-Eriksen, palvelukoordinaattori Päivi Lindeman, controller Johanna Jaako, sihteeri  Minna Lauri ja hallintopäällikkö Pirjo Mulari

Flamma: Exactumin lähipalvelutiimin jäsenet ja tehtävät

Henkilöstökoordinaattori Laura Jensen-Eriksen (laura.jenseneriksen@helsinki.fi)

 • Henkilöstöasiat
 • Apurahat, palkkiot
 • Tapaturmayhteyshenkilö

Koulutussuunnittelija Inkeri Sundqvist (toimii Terhi Hautalan perhevapaan sijaisena)

 • Opinto-ohjaus / Study counselling (erityisesti aineenopettajankoulutus)
 • HOPS-ohjaus (kandivaihe, aineenopettajan koulutus)
 • Lisäaikahakemukset (erityisesti aineenopettajankoulutus)
 • Uusien opiskelijoiden orientointi
 • Aineenopettajan koulutus

Koordinaattori Elvira Hyvönen:

 • Analyysin ja dynamiikan huippuyksikkö
 • European Mathematical society

Koulutussuunnittelija Erica Runolinna:

 • Opinto-ohjaus / Study counselling (erityisesti matematiikan opiskelijat)
 • HOPS-ohjaus (kandivaihe, matematiikan yleinen linja)
 • Lisäaikahakemukset (erityisesti matematiikan opiskelijat)
 • Pro gradut
 • Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma ja Life Science Informatics maisteriohjelma

Sihteeri Minna Lauri (minna.lauri@helsinki.fi, p. 02941 50363)

 • Toimistotarvikkeet
 • Yleishallinto

Palvelukoordinaattori Päivi Lindeman (paivi.lindeman@helsinki.fi, p. 02941 50057)

 • Tila- ja avainasiat
Pro gradut käsitellään jatkossa koulutusohjelmien johtoryhmissä. Seuraavat kokouspäivät:

Thesis will be approved by programme boards. The next meeting dates:

Master's programme of Mathematics and Statistics and Life science informatics. All documents regarding thesis should be sent to Erica Runolinna by Tuesday the previous week of the meeting.

28.2.

28.3.

25.4.

30.5.

20.6.

29.8.

26.9.

31.10.

28.11.

19.12.


Master's programme for teachers in Mathematics, Physics and Chemistry 5.3.2018. All documents regarding thesis should be sent to Inkeri Sundqvist by Monday 26th February.

....................

Laitosneuvoston kokousten pöytäkirjoja

Pöytäkirjat tulevat näkyviin verkkosivulle kun pöytäkirjan tarkastajat ovat ne hyväksyneet

Pöytäkirjat syyslukukaudesta 2012 alkaen

Hallintojohtajan 10.9.2012 tekemän päätöksen mukaan pöytäkirjoja ei saa julkaista avoimilla verkkosivuilla. Siksi yo. linkin toimiminen edellyttää, että kirjaudut tälle sivulle sivun ylälaidassa.

2012

31.1. 28.2. 3.4. 15.5. 29.5.

2011

1.2. 1.3. 5.4. 3.5. 31.5. 21.6. 6.9. 11.10. 29.11. 13.12.

2010

2.2. 2.3. 6.4. 4.5. 8.6. 7.9.
5.10. 9.11. 23.11. 7.12.

Johtoryhmän kokousten pöytäkirjoja

2009

2.2. 2.3. 30.3. 1.6. 10.8. 7.9. 29.9. 26.10. 30.11. 22.12.

2008

14.1. 4.2. 3.3. 31.3. 28.4. 26.5. 30.6. 11.8. 1.9. 29.9. 10.11. 1.12. 15.12.

2007

15.1. 5.2. 5.3. 2.4. 7.5. 4.6. 13.8. 3.9. 1.10. 29.10. 3.12. 17.12.

2006

9.1. 30.1. 6.3. 10.4. 8.5. 29.5. 7.8. 28.8. 25.9. 23.10. 20.11. 18.12.

2005

4.1. 31.1. 28.2. 18.3. 25.4. 30.5. 8.8. 5.9. 3.10. 31.10. 28.11. 19.12.

2004

5.1. 2.2. 8.3. 5.4. 10.5. 24.5. 7.6. 25.8. 6.9. 4.10. 1.11. 22.11. 20.12.

 • No labels