Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämän oppaan päivitys on lopetettu. Sen korvaa RDA-kuvailuohjeeseen perustuva Musiikiaineiston MARC 21 -sovellusohje.

  • No labels