Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Esittely

Kirjastokartta on Kansalliskirjaston kotimaisille kirjastoille tarjoama palvelu, joka mahdollistaa hakuliittymän kautta paikannettujen julkaisujen sijaintien näyttämisen kirjastoa esittävällä kartalla. Palvelun toiminta perustuu hakuliittymään lisättävään kirjastokarttapalveluun johtavaan linkkiin, jonka parametreina välitetään osa palvelun tarvitsemasta paikannukseen liittyvästä tiedosta. Julkaisun sijainnin lisäksi palvelu kertoo käyttäjälle selkokielellä mistä kokoelmasta ja hyllystä sekä minkä kirjaimen kohdalta paikannettu julkaisu löytyy. Sijaintitietojen yhteydessä on mahdollista näyttää kartan lisäksi myös kyseiseen sijaintiin liittyvä kuva paikantamisen helpottamiseksi sekä muuta sijaintiin liittyvää tietoa. Mikäli paikannettava julkaisu ei ole paikannushetkellä saatavana, osaa palvelu informoida käyttäjää asiasta. Palvelusta on tarjolla lyhyt esittely myös pdf-muodssa.

Kirjastokarttapalvelu on käytössä seuraavissa kirjastotietokannoissa: Alli (Aalto-yliopiston kirjasto), Helka (Helsingin yliopiston kirjasto), JYKDOK (Jyväskylän yliopiston kirjasto), Wilma (Lappeenrannan Tiedekirjasto).

Sijaintitietojen näyttäminen

Käyttäjälle näytettävien sijaintitietojen tarkkuustaso riippuu palveluun syötetyn tiedon määrästä, sillä tietoja on mahdollista syöttää kirjasto-, kokoelma- sekä hyllyluokkatasolla. Palvelu pyrkii näyttämään sijaintitiedot ensisijaisesti hyllyluokan tarkkuudella, mutta hyllyluokkaan liittyvien tietojen puuttuessa pyritään näyttämään sen kokoelman tiedot, johon kyseinen hyllyluokka kuuluu. Mikäli kokoelman tietoja ei ole saatavilla, näytetään kokoelman omistavan kirjaston tiedot. Kirjaston tietojen puuttuessa ilmoitetaan käyttäjälle, että sijainti ei kuulu palvelun piiriin. Palvelu esittää paikannettavan kohteen sijaintitiedot piirtämällä kohteen sijainnin kirjastoa esittävälle kartalle, jonka lisäksi palvelu osaa näyttää myös sellaisten kohteiden sijainnit, jotka koostuvat useista erillisistä alueista. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi hyllyluokat, jotka sijaitsevat useassa toisistaan erillisessä hyllyssä. Sijaintitietojen näyttämiseen voidaan käyttää myös ulkoisen järjestelmän, kuten esimerkiksi Google Maps -palvelun tuottamaa karttaa. Esimerkiksi kirjaston sijainti voidaan esittää paikannuspalveluun upotetun Google Maps -palvelussa sijaitsevan kartan avulla.

Kielet

Kirjastokarttapalvelu mahdollistaa sijaintitietojen näyttämisen useilla eri kielillä, sillä käytössä olevien kielten määrää ei ole ennalta määritelty tai rajattu. Uusien kieliversioiden lisääminen tapahtuu helposti palvelun web-pohjaisen ylläpitoliittymän kautta. Myös sijaintitiedon yhteydessä näytettävät aihepiiriit sekä sijaintien kuvailut voidaan määritellä erikseen eri kielille.

Ylläpito

Palvelun sisältämien tietojen ylläpito tapahtuu web-pohjaisen ylläpitoliittymän kautta, jonka käyttö ei sivupohjien muokkausta lukuunottamatta vaadi erityistä teknistä osaamista. Ylläpitoliittymä mahdollistaa kaikkien palvelun sisältämien tietojen lisäyksen, muokkauksen ja poiston. Ylläpitoliittymän käyttö edellyttää tunnistautumista, joten vain sen käyttöön oikeuttavien tunnusten haltijat pääsevät tekemään muutoksia palveluun. Kansalliskirjasto vastaa puolestaan palvelun teknisestä ylläpidosta.

Rajapinnat

Kirjastokarttapalvelu tarjoaa kaksi rajapintaa palveluun tallennettuihin tietoihin: massasiirrot mahdollistavan Exporter-rajapinnan sekä yksittäisten sijaintien hakuun tarkoitetun LocationHandler-rajapinnan. LocationHandler on Kirjastokarttapalvelun ensisijainen rajapinta, jota käytetään kirjaston hakuliittymään linkityksessä ja sivupohjien määrittelemien HTML-sivujen näyttämisessä. Exporter-rajapinta palauttaa hakutulokset XML-muodossa ja LocationHandler-rajapinta HTML-, XML- tai JSON-muodossa valinnan mukaan. Kummatkin rajapinnat mahdollistat palvelun sisältämien tietojen hyödyntämisen muissa verkkopalveluissa tai tietojärjestelmissä.

Hakurajapintojen lisäksi Kirjastokarttapalvelu tarjoaa palveluun tallennettujen tietojen ylläpidon mahdollistavan JSON-pohjaisen REST-rajapinnan, jonka versio 1 tarjoaa kaikki samat toiminnot kuin palvelun nykyinen ylläpitoliittymä. Rajapinnan käyttö on rajoitettu ylläpitoliittymän käyttöoikeuden omaaville tahoille.

Recently Updated

  • No labels