Julkaisuarkistojen infrastruktuuri -hanke

Tämä sivusto sisältää Julkaisuarkistojen infrastruktuuri -hankkeen dokumentteja ja muuta ajankohtaista tietoa. Vuodenvaihteessa toimintansa aloittanut Julkaisuarkistojen infrastruktuuri -hanke tukee julkaisuarkistoja ja rinnakkaisjulkaisemista. Kansalliskirjaston, Oulun yliopiston kirjaston ja Helsingin yliopiston kirjastopalveluiden koordinointiyksikön yhteiselle hankkeelle on myönnetty opetusministeriön rahoitus vuosiksi 2009-2010.   

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa julkaisuarkistojen toimintaedellytyksiä Suomessa. Teknisen kehitystyön ja infrastruktuurin rakentamisen lisäksi hankkeen tarkoituksena on tukea etenkin rinnakkaisjulkaisemisen tarvitsemien prosessien ja käytäntöjen luomista. Yhteistyöhanke rakentaa julkaisuarkistojen infrastruktuuria ensisijaisesti parhaiden, jo olemassa olevien kansallisten ja kansainvälisten ratkaisujen pohjalta. Hankkeen tavoitteena on vähentää paikallisesti tehtävää päällekkäistä työtä tarjoamalla arkistojen ylläpitäjille koulutusta, teknistä tukea ja valmiita työkaluja.

AJANKOHTAISTA

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään torstaina 26.8 klo 14 - 16.

Seuraava projektiryhmän kokous pidetään perjantaina 12.11 klo 10 - 12.

DSpace -käyttäjäryhmä kokoontuu seuraavan kerran Tampereella maanantaina 14.6 klo 10 - 16/17. Aamupäivällä keskustellaan ajankohtaisista DSpace -asioista ja iltapäivällä pidetään workshop rajapinnoista julkaisuarkistoissa. Iltapäivän alustava ohjelma: https://wiki.oulu.fi/display/UusiJultika/RAJU_2010

PROJEKTIRYHMÄ

Esityslistat
Alla projektiryhmän uusin esityslista.

esityslista 9.9.2010

Pöytäkirjat
Alla projektiryhmän uusin pöytäkirja.

pöytäkirja 9.9.2010

Muita hankkeeseen liittyviä dokumentteja

DSPACE-KÄYTTÄJÄRYHMÄ

3.11.09 DSpace-käyttäjäryhmän tapaaminen + koulutustilaisuus julkaisuarkistojen tilastoinnista
ohjelma ja esitykset

SUOMEN JULKAISUARKISTOT

Doria
(E-thesis, Kansalliskirjasto, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Sibelius-Akatemia, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Stadia, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tilastokeskus, Kokoelmakartta)
http://www.doria.fi/

Helsingin yliopisto
http://helda.helsinki.fi/

Itä-Suomen yliopisto
http://epublications.uef.fi/

Jyväskylän yliopisto
https://jyx.jyu.fi/dspace/

Oulun yliopisto
(http://herkules.oulu.fi/)

Teknillinen korkeakoulu
http://www.otalib.fi/tkk/edoc/

Tampereen Teknillinen yliopisto
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/

Tampereen yliopisto
väitöskirjat http://acta.uta.fi/
gradut http://tutkielmat.uta.fi
muut verkkojulkaisut: http://tampub.uta.fi/

Theseus (Ammattikorkeakoulujen verkkokirjasto)
http://www.theseus.fi/

  • No labels