Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hydes aktiviteter finansieras av bidrag från studentkåren, genom att dela på många evenemangers kostnader bland deltagarna och genom en medlemsavgift.

Medlemsavgiften är en viktig inkomstkälla för Hyde. Tack vare den kan vi bland annat ordna gratis utfärder, eller åtminståne sänka eventuella deltagaravgifter.

Man får börja delta i Hydes program utan att betala medlemsavgiften Det är fritt fram att komma med utan att ha gjort det. Medlemsavgiften borde dock senast betalas före man deltar i längre utfärder med övernattning.

Medlemsavgiften för år 2015 är 5 €

Den kan betalas till Hydes konto: Nordea 157230-6104046 (IBAN FI5215723006104046, BIC/SWIFT NDEAFIHH), med referensnumret 1009 (eller 9001 ifall du inte är medlem i HU:s studentkår). Det går också att betala kontant direkt till någon styrelsemedlem.

Om avgiften betalas för första gången gäller det ändå till nästa års slut. (Alltså om man betalar som ny medlem på hösten så behöver man inte betala nästa år)

  • No labels