Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hajautetun kognition perusteet (Cog272, 5 op)

Sami Paavola (e-mail: etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Ajankohta: syyslukukausi 2008 (I ja II periodi), 2.9.-9.12.2008
Opetuspäivä: tiistai 14-16
Paikka: S20 D sh 340
Laajuus:     5 op

Kurssin kuvaus

Tavoitteet ja sisällöt: Kurssin/seminaarin tarkoituksena on perehdyttää hajautetun kognition (engl. distributed cognition) perusteisiin eri muodoissaan (erityisesti psykologian, kognitiotieteen, filosofian ja kasvatuspsykologian näkökulmista). Kurssilla käsitellään näkemyksiä, joissa painottuu erilaisten ulkoisten artefaktien ja työvälineiden käyttö ja kehittäminen sekä yhteisöllinen toiminta ja sosiaaliset käytännöt ihmisen älykkään toiminnan perustana. Kurssilla myös demonstroidaan hajautettua kognitiota siten, että aiheesta ja sitä koskevasta tutkimuksesta tehdään lyhyt esittely verkkoon (wiki-tyylisesti muokattavana).  

Toteutus ja työtavat: Kurssi koostuu aiheeseen johdattelevista luennoista sekä näihin yhdistettävistä ja yhdessä muokattavista pienistä esittelyistä, jotka viedään verkkoon wiki-alustalle. Esittelyiden tarkoituksena on tehdä johdantoja (ja kerätä linkkejä ja materiaalia) kurssin teemaan liittyen eri tavoin, siten että nämä johdannot ovat muiden käytettävissä ja muokattavissa myös jatkossa.  

Suoritustavat: Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä pienen verkkoon vietävän esittelyn muokkaaminen yhteistyössä opettajan kanssa. Perustiedot kognitiotieteestä on riittävä pohja kurssille, mutta aiheeseen liittyvän kirjallisuuden aiempi tuntemus on eduksi.

Luentojen materiaalia - kalvot löytyy täältä

Tehtävää - luentokertojen jälkeen annettavia pieniä tehtäviä / hakupalveluita artikkelien hakemiseen

Artikkelit- keskustelua artikkeleista ja artikkeliehdotuksia

Keskustelualue - jossa voi esittää yleisiä kommentteja ja kysymyksiä aiheesta (tai aiheen vierestä)

Hajautettu kognitio - esittely, jota rakennetaan kurssin aikana

Linkkejä - ks. esim

Wikipedia - Distributed Cognition
Hutchins, E.: Distributed Cognition

Neuvoja wikin käyttöön

Hiekkalaatikko - jossa voi testailla rauhassa wikin toimintoja

1 Comment

  1. Otin vapauden poistaa anonyymin kirjoitusoikeuden. Wiki ei ole viagran mainostamista varten.