Skip to end of metadata
Go to start of metadata


LuK-tutkielma

Luonnontieteiden kandidaatintutkintoon kuuluu kandidaatin tutkielma, jonka laajuus on 6 op. Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus, mutta siihen voi sisältyä lisäksi data-analyysia, mallinnusta tai kokeellista työtä. Tutkimuksellisen osan voi suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Opiskelija tekee kirjallisen tutkielman itsenäisesti.

Tutkielma kirjoitetaan äidinkielellä (suomi/ruotsi), mutta perustellusta syystä sen voi kirjoittaa myös englanniksi. Kandidaatin tutkielman tarkastaa vähintään tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö. Tutkielman ohjaaja voi toimia myös työn tarkastajana. Jos tutkielman ohjaaja ei työskentele laitoksella, työn tarkastaa laitoksella työsuhteessa oleva tutkijatohtori, yliopistonlehtori tai professori. Tutkielma arvostellaan asteikolla 1-5.

Oppimistavoitteet / intended learning outcomes

suomeksi & in English (päivitetty 17.11.2020)

Arviointiperusteet / assessment criteria

suomeksi (päivitetty 25.10.2019):


in English:


Kypsyysnäyte

Luonnontieteen kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan täytyy kirjoittaa kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä kandidaatin tutkielman alaan ja tutkintoasetuksen 6 §:ssä tarkoitettua suomen tai ruotsin kielen taitoa. Jos opiskelijalta ei vaadita tutkintoasetuksen 6 §:ssä tarkoitettua kielitaitoa, hän voi kirjoittaa kypsyysnäytteen myös englanniksi. Tarkemmat tiedot kypsyysnäytteen kirjoittamisesta löydät Opiskelijan ohjeista.


LuK-tutkielman LaTeX- ja Word-pohja (UUSIN)

LuK-tutkielman LaTeX-pohja (zip) (v4, päivitetty versio 31.3.2021, korjattu ääkkösten toiminta uusimman version mukaiseksi)


Vanhat versiot:

LuK-tutkielman LaTeX-pohja (zip) (v3, päivitetty versio 26.8.2020, kansilehden logo päivitetty tiedekunnan logoksi)

LuK-tutkielman LaTeX-pohja (zip) (v2, päivitetty versio 6.3.2020, korjattu ääkkösten toiminta uudemmilla käyttöjärjestelmän versioilla)

LuK-tutkielman LateX-pohja (zip) (v1, vanhempi versio)


Pdf jonka LaTeX-pohja tuottaa:


LuK-tutkielman word-pohja (docx) (päivitetty 10.8.2021, saavutettavuuspäivityksiä):


LuK-startti

LuK-startti on osa Opiskelutaidot II-kurssia. Startti järjestetään kaksi kertaa vuodessa tutkielman tekemisen tueksi. Lisää tietoa LuK-startista ja vaihtoehtoisesta suoritustavasta löydät Opiskelutaidot II-kurssin Moodle-alustalta.


Mahdollisia aiheita ja ohjeita tutkielman kirjoittamiseen

Ohjeita ja mahdollisia aiheita meteorologian tutkielmien laatijoille löydät Moodlesta.

Ohjeita ja mahdollisia aiheita tähtitieteen tutkielmien laatijoille löydät Moodlesta.

Materiaalifysiikan vapaita tutkielman aiheita löydät tältä sivulta.

Teoreettisen fysiikan kandiaiheita löydät Moodlesta.


Opiskelutaidot II-kurssilla järjestetään ajoittain LuK-tutkielmatori, jossa esitellään mahdollisuuksia tehdä LuK-tutkielma eri tutkimusaloilla. Lisää tietoa tutkielmatorista löydät kurssin Moodle-alustalta. Kevään 2021 tutkielmatorin esitykset ja materiaalit löydät Moodlesta.


Hyväksytyt LuK-tutkielmat

Tiedot aikaisemmin hyväksytyistä LuK-tutkielmista löydät täältä.


LuK-tutkielman hyväksyminen ja suorituksen rekisteröinti

Kun LuK-tutkielma ja kypsyysnäyte on hyväksytty, tulee tutkielman tarkastajan toimittaa tieto tutkielman arvosanasta sekä kypsyysnäytteen hyväksymispäivä koulutussuunnittelija Hanna-Mari Peuralalle (hanna-mari.peurala@helsinki.fi). HUOM! Suoritusta tutkielmasta ja kypsyysnäytteestä ei kirjata opintorekisteriin ennen kuin opiskelija on toimittanut tutkielmastaan kirjastokappaleen (pdf-tiedoston) koulutussuunnittelija Hanna-Mari Peuralalle.


  • No labels