Child pages
  • Survey on doctoral training
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Maalis-huhtikuussa 2011 toteutetun tohtorikoulutuskyselyn tarkoituksena on saada käsitys yliopiston tohtorikoulutuksen tilasta ja keskeisistä kehittämistarpeista. Kyselystä tuotettiin tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen arvioinnin tarpeisiin lyhyt perusraportti. Tarkemmat tiedekuntakohtaiset tulokset raportoidaan tiedekuntiin syyslukukauden kuluessa. Lisäksi kyselyn pohjalta tehdään tutkimusta Yliopistopedagogisessa koulutus- ja kehittämisyksikössä.

Tohtorikoulutettaville suunnattu kysely lähetettiin 11.3.2011 niille läsnäolevaksi ilmoittautuneille opiskelijoille, joilla oli voimassaoleva tohtorintutkinnon suoritusoikeus (ensisijainen) Helsingin yliopistossa. Ohjaajille suunnattu kysely lähetettiin TUHAT -tutkimustietojärjestelmässä oleville vastuullisille tutkijoille. Vatausprosentti oli molempien kyselyjen kohdalla noin 30 prosenttia.

Kysely suunniteltiin tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen arvioinnin ohjausryhmässä ja sen toteutuksesta vastaa Yliopistopedagoginen tutkimus- ja kehittämisyksikkö.

Linkki raporttiin (pdf)

Linkki kyselyn pdf-versioon: tohtorikoulutettavat
Linkki kyselyn pdf-versioon: vastuulliset tutkijat

Lisätietoja kyselystä:

Vastuullinen tutkija   
Kirsi Pyhältö, yliopistonlehtori    
Yliopistopedagoginen tutkimus- ja kehittämisyksikkö
Sähköposti: kirsi.pyhalto(at)helsinki.fi
 
Minna Frimodig, asiantuntija
Rehtorin kanslia / kansainväliset arvioinnit
Sähköposti: minna.frimodig(at)helsinki.fi


In English:

At the University of Helsinki, a survey was carried out in March-April 2011 to map the current situation and areas of development for research and doctoral training in the university. A brief report compiling the results of the survey will be produced by the end of August 2011 to serve the needs of research and doctoral training. Some more detailed faculty level results will be reported to faculties during autumn semester 2011. Additionally, based on the survey, research will be conducted in the university’s Centre for Research and Development of Higher Education.  

On 11 March 2011, the survey was sent to those doctoral students who at the moment held a right to doctoral studies at the University to Helsinki and had registered themselves as present for the semester. Supervisors of doctoral students were identified by listing the principal investigators from TUHAT database, and they were sent a similar survey. In both surveys, the response rate was approximately 30 %.      

The survey was planned in the Steering Group of the Evaluation for Research and Doctoral Training and implemented by the Centre for Research and Development of Higher Education.

Link to the report (pdf)

Link to the survey: Questionnaire on doctoral education_students.pdf
Link to the survey: Questionnaire on doctoral education_PIs.pdf

More information:

Principal Investigator
Kirsi Pyhältö, lecturer
Centre for Research and Development of Higher Education
E-mail: kirsi.pyhalto(at)helsinki.fi  

Minna Frimodig, adviser
Rector’s office, international evaluations
E-mail: minna.frimodig(at)helsinki.fi

  • No labels