Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Helsingin yliopiston esittelijäverkosto

Helsingfors universitets ambassadörsnätverk

Helsingin yliopiston esittelijäverkoston jäsenet pitävät lukiolaisille ja hakemisesta kiinnostuneille infoja yliopisto-opiskelusta. Tällä wiki-sivulla on linkkejä tarkempiin ohjeisiin ja materiaaleihin esittelyihin liittyen.

Är du med i det svenskspråkiga Ambassadörsnätverket? Logga då in på denna moodle-sida där allt material hittas. Frågor kan riktas till rosa.welander@helsinki.fi

Verkostoa koordinoivat Anne Hopia ja Rosa Welander Helsingin yliopiston hakijapalveluista (anne hopia at helsinki.fi ja rosa.welander at helsinki.fi).


  • No labels