Child pages
  • Opiskelijapalautetta
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opiskelijapalautetta

Pääaineopiskelijan arvio tenttimästään kurssista (2015):

  • "Huippuhyödyllinen kurssi ja todella hyvä kirja ja laskarit, niiden avulla tuntui oikeasti oppivan paljon! Olen jo nyt heti töissä hyödyntänyt monia tuohon tenttiin lukiessa opittuja juttuja! Myös monet perusasiat, jotka olisi pitänyt ehkä jo ennestään osata - - selkiytyi ja iskostui päähän tämän kurssin myötä! - - kaikkien tilastotiete[i]lijöiden kannattaisi tuo kurssi käydä vaikkei olekaan pakollinen."

Opintojensa loppuvaiheessa oleva sivuaineopiskelija arvioi opintojaan näin (2008):

  • " - - kiitos oikein paljon koko tästä aikasarja-kurssien kokonaisuudesta. Nämä ovat kuuluneet mielenkiintoisimpiin kursseihin joita olen opiskeluaikanani suorittanut."

Kahden taloustieteistä valmistuneen maisterin kokemuksia ja ajatuksia tilastotieteen tarpeellisuudesta työelämässä (2007-2008):

  • "Työ vastaa koulutusta hyvin, varsinkin kun tehtäviin kuuluu myös eri mallien ylläpitoa ja kehittämistä. Tässä aikasarja-analyysin ja ekonometrian tuntemus on välttämätöntä. Tietenkin <sovellusalan> tuntemus on olennaisessa osassa. - - Jos nyt aloittaisin opinnot uudelleen, lukisin suunnilleen samoja kursseja kuin mitä tein. Tilastotiedettä opiskelisin ehkä vieläkin enemmän (nyt 47 ov) ja mahdollisesti useampia niitä <sovellusalaan> painottuvia kursseja kansiksen puolelta. Yleisesti ottaen olen tyytyväinen opiskeluihini."
  • " - - nämä jutut kiinnostavat päivä päivältä yhä enemmän ja enemmän. Jos olisin joskus aikanaan tiennyt, minkälaisia juttuja näissä hommissa olisi mahdollista pyöritellä jos osaisi, olisin pyrkinyt suoraan lukemaan tilastotiedettä."

Tilastotieteen perusopinnot suorittaneen opiskelijan arvio tilastotieteestä sivuaineena (2013):

  • "Oli yllättävää huomata, miten monipuolinen aine tilastotiede on ja miten monenlaisia asioita tilastotieteessä pääsee opettelemaan - - . Data-analyysien parissa joutuu jatkuvasti ratkaisemaan ongelmia, joihin ei ole vain yhtä oikeaa vastausta. - - työskentely tilastotieteen parissa on ollut merkittävästi mielekkäämpää, sillä ilmapiiri on parempi, "tyhmiä kysymyksiä" saa ja kuuluu esittää ja osaavaa ohjausta on aina saatavilla. - - tilastotiede tarjoaa myös merkittävästi paremman aseman työmarkkinoilla. - - Tilastotiede tuo <tieteeseen X> sellaista suhteellisuudentajua, jota ei pelkästään <tiedettä X> opiskelemalla voi saavuttaa."

Sivuaineopiskelijoiden palautteita perusopintokursseilta (2013 ja 2015):

  • "Tämä oli varmasti pedagogisesti paras kurssi, jonka olen yliopistolla käynyt."
  • "Kiitos inspiroivasta kurssista. Nautin kun jokaisella luennolla tuntui syntyvän jokin oivallus niistä asioista, joita olin aiemmin opetellut vain ulkoa."
  • " – – paras yliopistolla käymäni kurssi." [Suullinen palaute.]

 

Sivu on päivitetty 19.8.2015.


Takaisin Aikasarja-analyysin ja ekonometrian linjan kotisivulle

  • No labels