Child pages
  • Aikasarja-analyysin ja ekonometrian opiskelusta
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aikasarja-analyysin ja ekonometrian opiskelusta

Aikasarjaekonometrian opetus tähtää siihen, että maisterit pystyvät itsenäisesti kehittämään ammattitaitoaan eli omaksumaan ja käyttämään uusia menetelmiä ja osaavat sujuvasti lukea ja kirjoittaa kaavapitoista tekstiä. Tavoitteisiin pääsee opiskelemalla teoriaa ja harjoittelemalla kaavojen käyttöä. Tilastotieteen teorian opiskelu eli kaavojen pohdinta ja johtaminen on aikaaviepää. On hyvä ymmärtää, että se kuuluu oppiaineen luonteeseen.

Tilastotieteessä kannattaa keskittyä jollekin osa-alueelle. Erikoisalueensa syvällisesti hallitsevia tarvitaan; harvemmin laajasti mutta pinnallisesti eri menetelmiä tuntevia. Aikasarjaekonometriaa tukevia aihepiirejä ovat esimerkiksi ekonometria ja monimuuttujamenetelmät. Opiskelijoiden kannattaa harkita, tenttivätkö he aikasarjaekonometriaan etäisesti liittyviä kursseja. Kurssien johdonmukainen opiskelu helpottaa eritoten gradun tekoa.

Tilasto-ohjelmistot vanhenevat nopeasti, eikä niiden opiskelu ole keskeistä aikasarjaekonometriassa. Jokin ohjelmisto tulee tuntea, mutta kyky tulkita tietokoneella tehtyjä analyyseja on pitkän päälle tärkein taito.

Tärkeimpien kirjojen ostaminen aine- ja eritoten maisteriopintojen vaiheessa on suositeltavaa. On sääli, jos lainakirjan palauttamisen myötä muistiinpanot yhtälöiden johdoista, joita asioiden omaksuminen vaatii, menettävät merkityksensä. Oman kirjan ja sen sivuille raapustettujen laskujen ja huomioiden avulla asia on helposti palautettavissa mieleen - mikä ilahduttanee jo maisteriopinnoissa ja viimeistään graduvaiheessa.

Opiskelumotivaatiota voi ammentaa seuraavista seikoista:

  • Aikasarjaekonometrian teoria on jännittävää.
  • Sen sovelluksilla on usein yhteiskunnallista merkitystä.
  • Ekonometristen menetelmien taitajat ovat yleensä löytäneet hyvin töitä.

Linjalla on tehty ja ohjattu pro gradu -tutkielmia laajasta aihepiiristä:

Aikasarja-analyysin ja ekonometrian alalta on tehty useita tohtorinväitöskirjoja:

 

Sivu on päivitetty 10.6.2016.Takaisin Aikasarja-analyysin ja ekonometrian linjan kotisivulle

  • No labels