Child pages
 • Linnunradan rakenne
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Perustietoa kurssista

FYS2053 Linnunradan rakenne. Kurssin laajuus 5 op, Syksyllä 2020 kurssi järjestetään kokonaan
etäopetuksessa. Luennot Zoomissa ja laskutehtävät Moodlessa.

Luennoitsijat: Prof. Peter Johansson (Huone D311)
Laskuharjoitusassistentti: FM Matias Mannerkoski (Huone  D315)

Luennot maanantaisin klo 10.15-12.15 Zoomissa. Linkki lähetetään sähköpostilla ja se löytyy myös kurssin Moodle-sivulta.

 • Yhteensä 14 luentoa (viimeinen luento 10.12.)
 • Laskuharjoituksia joka toinen viikko, yhteensä 6x5=30 tehtävää, 1/3 (10 tehtävää minimisuoritus), ylittävästä määrästä plus-pisteitä. Tehtävät tulevat jakoon Moodlessa ja ne myös palautetaan sinne.
 • Laskupaja pidetään Moodlessa, jossa voi kysyä vinkkejä tehtäviin.
  Laskuharjoitukset palautetaan seuraavina päivinä, 14.09, 28.09, 12.10, 2.11, 16.11 ja 30.11.
 • Tehtävät tulevat jakoon Moodlessa maanantaisin ja ne tulee palauttaa kahden viikon sisällä Moodleen.
 • Ensisijaisena luentomateriaalina on uudistettu luentomoniste.
 • Lisäksi sopivia oppikirjoja ovat:
 1. K. Mattila: Linnunradan rakenne (vanha luentomoniste, ladattivissa tältä kotisivulta, katso linkki alla).
 2. H. Scheffler & H. Elsässer: "Physics of the Galaxy and Interstellar medium", Springel Verlag, 1988 (Kurssin varsinainen kurssikirja)
 3. J. Binney & M. Merrifield: "Galactic Astronomy", Princeton University Press, 1998 (Syventävää lisätietoa)
 • Lopputentti: ma 14.12.2020 klo 10.00-14.30. rjestetään etätenttinä Moodlessa.

Vanha luentomoniste: K. Mattila: "Linnunradan rakenne" 

Kurssin sisältö

Luento 1: 31.08.2020    –  Johdanto

Luento 2: 07.09.2020    –  Tähtien etäisyyksien ja nopeuksien määrääminen

Luento 3: 14.09.2020    –  Tähtienvälinen aine ja ekstinktio -- 1. Lask. tilaisuus

Luento 4: 21.10.2020    –  Stellaaristatistiikka

Luento 5: 28.10.2020    –  Linnunradan yleisrakenne I: Kiekko ja avoimet tähtijoukot -- 2. Lask. tilaisuus

Luento 6: 05.10.2020    –  Linnunradan yleisrakenne II: Halo ja pallomaiset tähtijoukot sekä Linnunradan keskusta

Luento 7: 12.10.2020    –  Linnunrata ESA:n GAIA-satelliitin silmin  -- 3. Lask. tilaisuus

Opetuksen väliviikko 19.10.2020

Luento 8: 26.10.2020      Tähtien liikkeet auringon lähiympäristössä

Luento 9: 02.11.2020    –  Kinemaattiset ryhmät ja Linnunradan rotaatio I  -- 4. Lask. tilaisuus

Luento 10: 09.11.2020      Linnunradan rotaatio II ja tähtien radat Linnunradassa I

Luento 11: 16.11.2020    Tähtien radat Linnunradassa II ja  Linnunradan massatiheys -- 5. Lask. tilaisuus

Luento 12: 23.11.2020    Linnunradan rotaatiokäyrä ja spiraalirakenne

Luento 13: 30.11.2020    Linnunradan synty ja kehitys -- 6. Lask. tilaisuus

Luento 14: 07.12.2020    Kertausluento/kyselytunti

Luennot:

Laskuharjoitukset:

 • Laskuharjoitus 1: lh1.pdf (Palautukset Moodleen)
 • Laskuharjoitus 2: lh2.pdf (Palautukset Moodleen)
 • Laskuharjoitus 3: lh3.pdf (Palautukset Moodleen)
 • Laskuharjoitus 4: lh4.pdf  (Palautukset Moodleen)
 • Laskuharjoitus 5: lh5.pdf (Palautukset Moodleen)
 • Laskuharjoitus 6: lh6.pdf (Palautukset Moodleen)

Kaavakokoelma tenttiä varten:

Kurssin tulokset:

Laskuharjoitukset    Kurssilla on pakolliset laskuharjoitukset, joista on suoritettava vähintään kolmasosa, jotta voi osallistua loppukokeeseen.  Tästä on pikkuisen joustettu, jos opiskelija on lähellä tätä rajaa. Hyvityspisteitä kertyy vain kolmasosan ylittävältä osalta. Laskuharjoitusten maksimipistemäärä oli 90 pistettä. Hyvityspisteet P lasketaan seuraavasta kaavasta: P=(x-30)/60×6, missä x on opiskelijan  laskuharjoituspisteiden summa. 

 • No labels