Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä on kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmän wikialue.

Ajankohtaista

22.6.2020

Kirjastojen tietojohtamisen verkosto


2.10.2017

Vaikuta tai kuole – arvoa vaikuttavuudesta -seminaari

  • Aika: maanantai 25.9.2017 10:00 - 16:00
  • Paikka: Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris, Marjaniementie 74, Helsinki
  • Pääpuhuja: Senior Specialist, Kai Välbe, National Library of Estonia: Contemporary evaluation methods of library`s impact used in the National Library of Estonia.
  • Muu osa seminaarista suomenkielinen.

Esitysten materiaalit saatavilla osoitteessa: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/vaikuta-tai-kuole-arvoa-vaikuttavuudesta-seminaari

Esitysten taltioinnit katsottavissa osoitteessa:Vaikuta tai kuole -seminaari & Keynote speaker Kai Välbe

31.5.2017

Kirjastopalvelujen mittaamista ja arviointia käsittelevä vuosittainen QQML-konferenssi (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries) järjestettiin 23.-26.5.2017 Limerickissä Irlannissa. Vaikuttavuuden arviointiryhmän jäseniä osallistui konferenssiin puhujina ja seminaarien puheenjohtajina.

Vaikuttavuuden arviointiryhmän jäsenten ja heidän kollegojensa esitykset QQML-konferenssissa 2017:

  • Markku Laitinen: Aspects of Measuring the Impact of New Innovations  Laitinen_QQML_2017.pdf
  • Timo Laine ja Markku Laitinen: The Finna Service: Meeting the New Challenges of Collecting Data for Measuring, Evaluation and Decision-Making in Cultural Heritage Organizations Laine-Laitinen_2017.pdf
  • Antti Seppänen, Markku Laitinen, Harri Laihonen ja Tomi Rajala:  Public value and performance of libraries. Case: Iso Omena library Diat_Public_value.pdf
  • Lisätietoa konferenssin sivuilta.

3.5.2017

Kansallinen kirjastotoiminnan vaikuttavuudenarviointiryhmä järjestää seminaarin

Vaikuta tai kuole – arvoa vaikuttavuudesta

Aika 25.9.17 klo 10-15

Paikka Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris. Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki

Avauspuheenvuoro (englanniksi) Kai Välbe, Viron Kansalliskirjasto: Contemporary evaluation methods of library`s impact used in the National Library of Estonia

Muu osa seminaarista on suomenkielinen.

Muita aiheita, jotka varmistuvat / tarkentuvat myöhemmin: Avoin data ja vaikuttavuus, vaikuttavuustutkimus, vaikuttavuus ja hyvinvointi, vaikuttavuuden arvioinnin käsitteistö sekä 4-6 20 min. tietoiskuja mm. Finna (https://finna.fi/)

Seminaari on osallistujille maksuton, aamukahvit tarjotaan, lounas omakustanteinen. Seminaariin voi osallistua myös etäyhteydellä.

Lisätietoa ohjelmasta kun se on vahvistettu.


18.5.2016 Kirjastojen vaikuttavuuden bibliografia on päivitetty

IFLAn tilasto- ja arviointijaos on päivittänyt bibliografian "Impact and Outcome of Libraries". Päivityksen on koonnut tilastojaoksen emeritus puheenjohtaja Roswitha Poll ja se löytyy muun ajankohtaisen materiaalin ohella osoitteesta:

http://www.ifla.org/publications/publications-associated-with-the-s-e-section

Edellinen päivitys tehtiin vuonna 2014 ja bibliografia on laajentunut tuon ajan n. 550 lähteestä 624 lähteeseen.

Bibliografia sisältää yleisten, tieteellisten, erikoiskirjastojen ja myös koulukirjastojen vaikuttavuuden ja tulosten arviointiin viittaavia lähteitä.

Bibliografia kattaa tutkimuksia, joissa käsitellään mm. kirjastojen vaikutusta informaatiolukutaitoon, akateemiseen menestykseen ja yhteiskuntaan.

Bibliografiassa on oma lukunsa myös kirjastojen elektronisten palvelujen vaikuttavuutta ja taloudellista arvoa käsitteleville tutkimuksille.


1.2.2016 Vaikuttavuusseminaari ja uusi julkaisu

HYÖTYÄ, TIETOA, ELÄMYKSIÄ -KIRJASTOJEN VAIKUTTAVUUS ESILLE!


25.1.2016 Kirjastojen vaikuttavuuden arviointistandardin suomennos lausuntokierrokselle

Kansainvälisen ISO-standardin ISO 16439:2014 Information and documentation - Methods and procedures for assessing the impact of libraries suomenkielinen käännös "Kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnin menetelmät ja toimenpiteet" lähetettiin lausuntokierrokselle kirjastosektorien hallintoelimille 25.1.2016. Kirjastosektorien lausunnot tulee lähettää Suomen Standardisoimisliittoon (SFS) 26.1.2016 mennessä. Kerättyjen lausuntojen ja kommenttien perusteells tekstiin tehdään tarvittavat muutokset. Jos standardiluonnos saa myönteisen vastaanoton, se julkaistaan SFS-ISO -standardina. 

Standardi on tarkoitettu kirjastojen ja niiden palvelujen vaikuttavuuden arviointiin.

12.10.2015 Tietoa kirjastojen kansallisesta käyttäjäkyselystä:  Kirjastojen käyttäjäkyselyn wiki


KINE 2015 Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät. Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät järjestetään Lahdessa 1.-2.10.2015.

Päivien yhteydessä järjestetään vaikuttavuuden arvioinitiryhmän vuotuinen seminaari torstaina 1.10.2015 klo 13.00-16.30.

KINE 2015 -tapahtuman sivut ja esitysten taltioinnit: https://kine2015.wordpress.com/

26.-29.5.2015 Kirjastopalvelujen mittaamista ja arviointia käsittelevä vuosittainen QQML-konferenssi (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries) järjestetään Pariisissa. Vaikuttavuuden arviointiryhmän jäseniä osallistuu konferenssiin puhujina ja seminaarien puheenjohtajina.  Lisätietoa konferenssin sivuilta.

23.12. 2014 Tieteellisten kirjastojen yhteistilaston tilastointiopas, KITT2-käyttäjän käsikirja 2015 on julkaistu.

29.10.2014 Kirjastojen yhteinen seminaari  "Vaikuttavuuden arvo" pidettiin 29.10. klo 9.30-15 Helsingin kaupunginkirjaston auditoriossa. Tilaisuuden ohjelma ja esitykset löytyvät Kansalliskirjaston verkkosivuilta.

27.-30.5.2014 Kirjastopalvelujen mittaamista ja arviointia käsittelevä vuosittainen QQML-konferenssi (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries) järjestettiin Istanbulissa, Turkissa.
Lisätietoa konferenssin sivuilta.

28.4.2014 Ison-Britannian kulttuuri- media- ja urheiluministeriön teettämässä tutkimuksessa kirjastossa käyminen osoittautui yhdeksi eniten onnellisuutta lisäävistä harrastuksista. Lue tutkimusraportti!

3.12.2013 Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä järjesti kaikille kirjastoille yhteisen seminaarin, jonka aiheena oli tilasto- ja muun datan hyödyntäminen kirjaston strategian toteuttamisessa. Seminaari pidettiin klo 10-16 Helsingin kaupunginkirjaston auditoriossa ja siihen saattoi osallistua myös Adobe Connect-etäyhteydellä. Ohjelma ja esitykset osoitteessa http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1379674695826.html

23.10.2013 Kirjastoverkkopäivillä pidetään kirjastosektorien yhteinen workshop otsikolla "Matoja vai piirakoita? - Tiedon havainnollistaminen kirjaston johtamisessa ja kehittämisessä."  Lisätietoa Kirjastoverkkopäivistä sekä ilmoittautumisohjeet osoitteessa http://kirjastoverkkopaivat.kansalliskirjasto.fi

29.4.2013 Kirjastojen kolmanteen kansalliseen käyttäjäkyselyyn vastasi lähes 35 000 asiakasta. Kysely toteutettiin samanaikaisesti yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoissa sekä useissa erikoiskirjastoissa ja yleisissä kirjastoissa. Lisätietoa ja kyselyn raportit Kansalliskirjaston verkkosivuilla. Esimerkkianalyysi Oulun kaupungikirjaston tuloksista. Lisää materiaaleja käyttäjäkyselyn wikissä.

16.4.2013 Bill & Melinda Gates -säätiö on julkaissut laajan kyselytutkimuksen yleisten kirjastojen vaikutuksista EU-maissa. Myös Suomen yleiset kirjastot olivat mukana tutkimuksessa. Hankkeen loppuraportti sekä Suomen tulokset on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla: http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/kansainvaelinen_ja_eu-yhteistyoe/

29.11.2012 KITT-tietokannan kehittämisprojekti (KITT2) etenee: aikataulu ja lisätietoa

28.11.2012 Korkeakoulukirjastojen talousseminaari Helsingissä: Ohjelma ja lisätietoa

21.-25.5.2012 Neljäs kirjastojen ja niiden palveluiden laadullista ja määrällistä mittaamista käsittelevä vuosittainen QQML-konferenssi (Qualitative and Quantitative Methods in Libraries) järjestettiin Irlannin Limerickissä. Vaikuttavuuden arviointiryhmän jäsenten esityksiä:
Markku Laitinen (keynote-esitelmä): The Power of Data - Advocating for Library by Showing Evidence of Impact
Jarmo Saarti & Markku Laitinen: Evaluating the Effects of Library Eresources and IL tuition on the Research Outcomes in Finnish Top Universities and the Quality of the Statistical Data Collected
Anna Niemelä: The Impact of Library Services on Customers’ life Findings from the the National User Survey of Finnish Libraries

17.1.2012 Talven 2012 tilastovalmennusohjelma kirjastoille kokonaisuudessaan: pdf-tiedosto

12.1.2012 Tilastovalmennuskiertue yleisille kirjastoille starttaa tammikuussa: Ohjelma pdf-tiedostona

14.4.2011 Vaikuttavuuden arviointiryhmä järjesti 13.4.2011 aivoriihen, jossa pohdittiin e-aineistojen mittaukseen liittyviä kysymyksiä ja mittareita: (pdf-tiedosto)

21.3.2011 Vaikuttavuuden arviointiryhmän hyväksymä esitys kirjastotoiminnan arvioinnissa käytettäväksi mittaripaketiksi: (pdf-tiedosto)

18.6.2010 Britanniassa on tehty laaja e-lehtien käyttöä, arvoa ja vaikuttavuutta käsittelevä tutkimus, joka löytyy osoitteesta

http://www.rin.ac.uk/our-work/communicating-and-disseminating-research/e-journals-their-use-value-and-impact

22.2.2010 - Vaikuttavuuden arviointiryhmän vanhan ja uuden kokoonpanon yhteiskokous 2.3.2010 klo 9-12 Helsingissä. Esityslista ja tarkemmat tiedot viimeistään 24.2.2010.

30.9.2009 - Vaikuttavuuden arviointiryhmän ja KITT-ohjausryhmän yhteisessä kokoontumisessa laadittiin esitys ryhmien jatkoksi. Koska ryhmien toimenkuvat sivuavat toisiaan ja tiivis yhteistyö niiden välillä on tarpeen, päätettiin yhdistää aiempi vaikuttavuuden arviointiryhmä ja KITT-ohjausryhmä siten, että kirjastosektorit nimeävät uuteen ryhmään kaksi edustajaa, joista toinen erikoistuu johtamiseen ja toinen tilastoihin.

Kokousmuistiot ja esityslistat

Hakusanan katkaisu *-merkillä

  • No labels