Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Artikkelitietovarantohankkeessa järjestettiin kolme tiedekustantajille, kirjastoalan ammattilaisille, julkaisurekisterien ylläpitäjille ja muille aiheesta kiinnostuneille suunnattua seminaaria.

  • No labels