Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arton hakurajapinnat:

Esimerkiksi tiettyyn affiliaatioon ja/tai julkaisutyyppeihin kohdistuvia viitteitä voi hakea ja poimia myös Arton WWW-käyttöliittymän avulla:

ARTOn viitteille on tehty DOAJ XML-konversio, jonka avulla ARTOssa olevat OA-lehdet voivat siirtää lehtensä artikkelitason viitteet DOAJ-rekisteriin (Directory of Open Access Journals, http://doaj.org/). Toistaiseksi (marraskuu 2014) halutut viitteet poimitaan ARTOsta ja konvertoidaan pyynnöstä (arto-posti@helsinki.fi), mutta jatkossa lehdet voivat itsekin poimia viitteensä ARTOsta ja viedä ne DOAJ-järjestelmään. Lisätietoa tästä DOAJ:n sivuilla: http://doaj.org/publishers.

ARTOn WWW-käyttöliittymässä (arto.linneanet.fi) on mahdollista tallentaa hakutulos tai valitut viitteet esimerkiksi MARCXML-muodossa (hakutuloksen alalaidassa "Viitteidenhallinta"-toiminto). Suurien (yli 1000) viitemäärien käsittely ja tallentaminen kestää jonkin verran.

REST

Yhteysosoite: https://arto-kktest.lib.helsinki.fi/artiva/rest

Palvelussa ei ole IP-rajausta

ARTOn REST-rajapinta on ARTIVA-hankkeessa kehitetty rajapinta, johon ollaan lisäämässä tarpeen mukaan erilaisia metadatamuotoja, joissa viitteet voi palauttaa. Toistaiseksi viitteet kannattaa palauttaa MARC XML-muodossa, joka tukee mm. kaikkia Artiva-lomakkeella tallennettuja metadatakenttiä.

SRU

Yhteysosoite: http://linnea3.linneanet.fi:11491/voyager

Palvelussa ei ole IP-rajausta (rajapinnat avattu 30.9.2016)

Oletuksena hakutulokset palautuvat MARC21 Slim XML-muodossa, mitä kannattaa ainakin toistaiseksi käyttää, jos haluaa viitteistä kattavat metatiedot.

Muiden muotojen tunnisteet löytyvät explain-kutsun schemaInfo-elementistä:

http://linnea3.linneanet.fi:11491/voyager?operation=explain&version=1

Tai

http://linnea3.linneanet.fi:11491/voyager


Jos haluaa hakutulokset muussa kuin MARC 21 XML -muodossa, palautettava muoto määritellään recordSchema -parametrilla.
Suositeltavina vaihtoehtoina ovat toistaiseksi Dublin Core ja MODS, joiden metadatamuunnokset on päivitetty loppuvuodesta 2014 ARTOa varten. Hakuesimerkit :


Arton käyttämä Voyager-kirjastojärjestelmä palauttaa kerrallaan maksimissaan 50 tietuetta. Haulle voidaan kuitenkin määrittää mistä kohdasta tietueita palautetaan antamalla startRecord -parametri. Haun palauttamien tietueiden kokonaismäärä löytyy vastauksen zs:numberOfRecords -elementistä.

http://linnea3.linneanet.fi:11491/voyager?operation=searchRetrieve&maximumRecords=50&version=1&query=aamu*&startRecord=1000

SRU-hakuindeksien mäppäys Z39.50-indekseihin ja Arton keskeisten Z39.50-hakuindeksien määritykset (17.9.2014)

Arton asetuksissa kutakin use-attribuuttia kohden on yleensä kaksi määritystä siten, että toinen kohdistuu indeksiin, jonka type on B ("vasemmalta" hakeva left anchored -indeksi) tai C (usean left anchored -indeksin yhdistelmä) ja toinen indeksiin, jonka type on K (keyword- eli sanahakuindeksi). Arton käyttämä Voyager-kirjastojärjestelmä ratkaisee käytettävän hakuindeksin use- ja position-attribuuttien muodostaman yhdistelmän perusteella. Position attribuutin ollessa first in field (3=1) haku kohdistuu Left-anchored -indekseihin (B, C) ja position attribuutin ollessa any (3=3) haku kohdistuu Keyword-indekseihin (K). And- ja or- operaattorit hakulauseessa toimivat vain keyword-hauissa (K), eikä B- tai C-hakua voi yhdistää K-hakuun.

 

SRU-indeksiZ3950_USE_ATTRIBUTESEARCHCODETYPESEARCHNAMEMIHIN HAKU KOHDISTUU
dc.title4245AKNimeke (245A)Nimeke
dc.title4TALLCNimeke/Titel/TitleNimeke, vaihtoehtoiset nimekkeet, toistuva palsta, alkukielinen julkaisu jne
bath.isbn7ISBLCISBN (ISBL)ISBN, virh. ISBN, peruttu ISBN (kohdistuu vain emojulkaisuihin) 
bath.isbn7ISBNKISBNISBN (kohdistuu sekä artikkeliviitteisiin että emojulkaisuihin)
bath.issn8ISSLCISSN (ISSL)ISSN, virh. Ja peruttu ISSN, muiden ilmiasujen ISSN (kohdistuu vain emojulkaisuihin)
bath.issn8ISSNKISSNISSN (kohdistuu sekä artikkeliviitteisiin että emojulkaisuihin)
rec.id12SYSNCJärjestelmä ID:t (SYSN)Arto-viitteen ID TAI Artoon kopioidun tietueen alkuperäinen ID (jolloin edessä on usein alkuperään viittaava prefiksi)
dc.subject21SALLCAsiasana (SALL)Asiasana, kohdehenkilö, -nimeke tai -yhteisö, maantiet. asiasana. EI kontrolloimaton eli "muu" asiasana (653 -kenttä)
dc.subject21SKEYKAsiasana/Ämn.ord/SubjectAsiasana, kohdehenkilö, -nimeke tai -yhteisö, maantiet. asiasana, "muu" hakutermi (653), aikamääre (648), lajityyppi (655), tieteenala (591$h), tieteenalan koodi (591$i)
dc.date31008DBJulkaisuaika (008D)Julkaisuvuosi
dc.date31260CKJulk.vuosi260$c-osakentässä oleva julkaisuvuosi emojulkaisuissa, 773$g:n sisältö artikkeliviitteissä. Huom! Kohdistuu artikkelin vuoden lisäksi, volyymiin, numeroon ja sivunumeroihin.
dc.title_journal43JALLCLehden nimi/Tidskrift/Journal TitleLehden tai sarjan tai sen edeltäjän tai seuraajan nimi (kohdistuu vain kausijulkaisujen eli lehtien emojulkaisuihin)
dc.author1003NALLCTekijä (NALL)Tekijä (henkilö, yhteisö tai kongressi)
dc.author1003NKEYKTekijä/Förf./AuthorTekijä (henkilö, yhteisö tai kongressi) TAI tekijän affiliaatio
dc.identifier1007STDRCStandardinumero/Standard NumberISSN, ISBN, NBN-tunnus tms. (kohdistuu sekä artikkeliviitteisiin että emojulkaisuihin)

Tarkempi Excel-taulukko siitä, mihin kenttiin ja hakuindekseihin haut kohdistuvat

Esimerkit:

Vapaasanahaku kaikista hakuindekseistä (hakusanana "aamu")

http://linnea3.linneanet.fi:11491/voyager?operation=searchRetrieve&version=1&maximumRecords=50&query=aamu

Tietueet joiden otsikossa on merkkijono "test" ja julkaisuvuosi on "2012"

http://linnea3.linneanet.fi:11491/voyager?operation=searchRetrieve&version=1&maximumRecords=50&query=dc.title="test*" and dc.date=2012

Sosiologia-lehden (ISSN "0038-1640") viitteet, joiden julkaisuvuosi on "2014"

http://linnea3.linneanet.fi:11491/voyager?operation=searchRetrieve&version=1&maximumRecords=50&query=bath.issn="0038-1640" and dc.date=2014

Tekijä tai affiliaatio = "Jyväskylän yliopisto" ja tieteenalan koodi = "516" (kasvatustieteet)

http://linnea3.linneanet.fi:11491/voyager?operation=searchRetrieve&version=1&maximumRecords=50&query=dc.author="jyväskylän yliopisto" and dc.subject=516

Tekijä tai affiliaatio = "Helsingin yliopisto", julkaisuvuosi on "2014". Hakutulos on yli 50, jolloin toisessa haussa haetaan viitteet 51-100

http://linnea3.linneanet.fi:11491/voyager?operation=searchRetrieve&version=1&maximumRecords=50&query=dc.author="helsingin yliopisto" and dc.date=2014    

 

http://linnea3.linneanet.fi:11491/voyager?operation=searchRetrieve&version=1&maximumRecords=50&query=dc.author="helsingin yliopisto" and dc.date=2014 &startRecord=51


 Linkit

OAI-PMH

Yhteysosoite:  https://arto.linneanet.fi/cgi-bin/oai-pmh-artiva.cgi

 

Palvelu on IP-rajattu. IP-avauspyynnöt sähköpostiosoitteeseen: arto-posti@helsinki.fi

 

OAI-PHM rajapinta soveltuu isojen tietuemäärien haravointiin.


Hakutulokset palautetaan pyydetyssä muodossa, mutta tässäkin kannattaa suosia MARC21:stä (metadataPrefix=marc21), jos haluaa kaiken viitteisiin tallennetun metadatan. Listan tuetuista muodoista saa kutsulla listMetadataFormats:

https://arto.linneanet.fi/cgi-bin/oai-pmh-artiva.cgi?verb=listMetadataFormats


Haut kohdistetaan aina tiettyyn joukkoon. Joukot saa listattua kutsulla listSets:

https://arto.linneanet.fi/cgi-bin/oai-pmh-artiva.cgi?verb=listSets

Esimerkit

Hae kaikki tietueet jotka on luotu tai muokattu/poistettu aikavälillä 2. - 3.9.2014

https://arto.linneanet.fi/cgi-bin/oai-pmh-artiva.cgi?verb=listRecords&set=normal&metadataPrefix=marc21&from=2014-09-02&until=2014-09-03

Palvelu on IP-rajattu. Artossa tehdään syksyllä 2014 useina päivinä n. 10 000 - 60 000 viitteen massakorjauksia, minkä takia muokattujen viitteiden määrä on suuri ja haku voi kestää.

Linkit

Finnan avoin rajapinta

Arton viitteet haravoidaan päivittäin Finnaan, jonka avoimen rajapinnan avulla voi hakea myös Arton kuvailutietoja.

 

  • No labels