Artikkelitietovarantohankkeen (ARTIVA) aikana järjestettiin kolme tiedekustantajille, kirjastoalan ammattilaisille, julkaisurekisterien ylläpitäjille ja muille aiheesta kiinnostuneille suunnattua seminaaria.

  • No labels