Child pages
  • ARTOn tiedontuottajat
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nykyiset tallentajat

  • Jokaisen tallentajan yhteydessä on mainittu organisaation käyttämä(t) tiedontuottajatunnus tai -tunnukset sekä mahdollinen ISIL-tunnus, jos sitä on käytetty yleisesti. Arton tarkennetussa haussa on hakutyyppi Tiedontuottajatunnus, jolla voi hakea jommalla kummalla tunnuksella kyseisen organisaation tallentamia viitteitä.
  • Tallennusvuodet kertovat yleensä sen, minä vuosina organisaatio on toiminut tiedontuottajana. Jos aineistoa on tallennettu paljon myös aikaisemmilta vuosilta, se on yleensä mainittu erikseen (tietoja vielä päivitetään).
  • Suuri osa tallentajista käyttää tallennuksessa joko pelkästään tai myös v. 2013 lokakuusta lähtien käytössä ollutta artikkelien syöttölomaketta (merkitty sarakkessa ARTIVA-tallentaja). Ennen ARTIVA-lomaketta Artoon on tallennettu vain kulloinkin käytössä olleen kirjastojärjestelmän luettelointiohjelmalla tai muihin järjestelmiin alunperin tallennetut aineistot on viety Artoon erikseen eräajoina.
  • Tallennettava aineisto on pyritty myös mainitsemaan (yksittäiset lehdet tai tieteenalat tms.)

 

Tallentajaorganisaatio

Tiedontuottajatunnukset

Tallennusvuodet

ARTIVA-
tallentaja?

Tallennettava aineisto
Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin kirjastoAalto-2009, 2010- valikoidenxArkkitehti-lehti
Aalto-yliopiston kirjasto, ArabiaTaik1995-2009 (2010-)
xtaiteen, taideteollisuuden, muotoilun ja arkkitehtuurin lehtien artikkeleita
Alue- ja ympäristöntutkimuksen seuraAjaY2013-xAlue ja Ympäristö -lehden artikkelit
Edistyksellinen tiedeliittoTiedepol2014-xTiedepolitiikka-lehti
Eduskunnan kirjastoFI-E & Oik1982- oikeustieteen ja hallinnon lehtien artikkeita
Helsingin yliopiston kirjasto, Kumpulan kampuskirjasto
Sci1995- (myös takautuvaa) matematiikan, fysiikan ja kemian lehtien artikkeita
Helsingin yliopiston kirjasto, musiikkitiedeHhmus2000-2009 (2010-), myös takautuvaa musiikkilehtien ja kokoomateosten artikkeleita
Helsingin yliopiston kirjasto, teologiaTeol1896-xteologian lehtien artikkeleita
Helsingin yliopiston kirjasto, valtiotieteetValt1982-, myös takautuvaa
xyhteiskunta- ja hallintotieteiden lehtien artikkeleita
Helsingin yliopiston kirjasto, Viikin kampuskirjastoViik (aik. myös Biot, Maak, Met, SFFF, Vet)1982-, myös takautuvaa
xbiologia, ornitologia, ympäristönsuojelu, maatalous, kotieläimet, eläinlääketiede, metsätalous, metsäntutkimus,
Itä-Suomen yliopiston kirjasto, JoensuuYhte
Carel
Ortod
JoYK
1995-
1995-
1995-
2001-2004
xyhteiskuntatieteet
Karjala
ortodoksinen teologia
matkailu
Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjastoJym1996-,  myös takautuvaaxKeski-Suomen aluetietokanta-aineistoa 20:stä keskisuomalaisesta lehdestä.
Jyväskylän yliopiston kirjasto, kasvatustieteetKasva1995-, myös takautuvaa
xkasvatustiede
Jyväskylän yliopiston kirjasto, liikuntatieteetLiik1994-xliikuntatiede
Jyväskylän yliopiston kirjasto, psykologiaPsyko1995-,  myös takautuvaa
xpsykologian lehtiä
Jyväskylän yliopiston kirjasto, muu tallennusJYK xUnkari-aiheisia artikkeleita ja Jyväskylän yliopiston tutkijoiden julkaisemia artikkeleita
Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjastoKam2017-, myös takautuvaaxKainuuta käsitteleviä artikkeleita
Kannonkosken kunnankirjastoKanno2014-xSaarijärven Joulu -lehti
Kansalliskirjasto, Elektra-tallennusEle1996- 

Elektra-kokoelma sisältää kotimaisten tieteellisten lehtien artikkeleita. Vuoden 2014 alussa kokoelmaan kuuluu yli 30 000 artikkelia, jotka ovat saatavilla pääosin pdf-muodossa. Osa lehdistä päivittyy jatkuvasti, osasta mukana on vain vanhoja vuosikertoja. Kokoelmaan kuuluu lisäksi elektronisia kirjoja. Lisätietoja ELEKTRAsta: http://elektra.helsinki.fi/

Kansalliskirjasto, muu tallennusKK1994-xHelsingin yliopiston ja Kansalliskirjaston julkaisuja, kirjastoalan kokoomateosten ja musiikin artikkeleita
Kotimaisten kielten tutkimuskeskusUrbisn. 1982-, takautuvaa 1950-luvulta asti kielitieteen artikkeleita
Lapin korkeakoulukirjasto (Lapin yliopisto)LaYK, EU, Oik1995-, myös takautuvaa
xfilosofian ja  oikeustieteen artikkeleita, lisäksi on tallennettu Euroopan yhdentymiseen liittyviä artikkeleita lähinnä suomalaisista kokoomateoksista.
Lappeenrannan kaupunginkirjasto - maakuntakirjastoLm2007-
(takautuvasti 1989-)
 Etelä-Karjalaa sekä luovutettuja alueita Kurkijoelta etelään koskevia lehtiartikkeleita (aluetietokanta-aineistoa)
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastoMpKK2006-, myös takautuvaaxsotatieteen ja maanpuolustuksen lehtiä
Metsäntutkimuslaitoksen kirjastoMetla2013-xmm. Taimiuutiset-lehden artikkelit
Museoviraston kirjastoMuse1993-xmuseoalan artikkeleita
Nuorisotiedon kirjastoNuor1997-xyhteiskuntatieteiden artikkeleita
Oulun seudun ammattikorkeakoulu (julkaisutietoviitteitä)OAMKjulki2007-, myös takautuvaaxmm. ePooki (verkkolehti)
Oulun yliopiston kirjastoBiot, OYK (FI-OYK)
1996-, myös takautuvaa
 maantieteen, biologian ja aluesuunnittelun artikkeleita. Myös muut organisaatiot ovat käyttäneet Biot-tunnusta
Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjastoPm1996- Satakuntalaisten lehtien artikkeleita
Postimuseon kirjastoFila1996-, jonkin verran myös takautuvaaxfilatelian lehtien artikkeita
Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto, LapponicaLap1995-, takautuvaa aineistoa 1968-
xSuomen Lappia ja muuta Pohjoiskalottia käsitteleviä artikkeita mm. Ottar, Poromies, Sompio, Sukujotos -lehdistä. Aineisto on haettavissa myös Lapponica-tietopankista .
Sibelius-Akatemian kirjastoSibn. 1988- musiikkilehtien artikkeleita
Siirtolaisinstituutin kirjastoSiirtolaisuus2013-xSiirtolaisuus-verkkolehden artikkelit
Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjasto, kirjallisuuden tutkimusKitu1994- kirjallisuustieteen lehtien ja -monografiasarjojen artikkeleita mm. Suomalaisen kirjallsuuden seuran toimituksia
Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjasto, perinteentutkimusPeri1994-, jonkin verran myös takautuvaa kansanperinnelehtiä ja -monografiasarjoja
Suomen historiallinen bibliografia (tallennettu Suomen historiallisen seuran tilaamana Kansalliskirjastossa ja viime aikoina Jyväskylän yliopiston kirjastossa)Hist1981-, myös takautuvaa ARTOon on tallennettu Suomen historiallista bibliografiaa 1950-luvulta asti (vanhaa painettua bibliografiaa on tallennettu takautuvasti). Suurin osa lehtilistan lehdistä ja artikkeleista on  Historiallinen bibliografian tallentamia. ARTOsta löytyy paljon myös historia-aiheisten kokoomateosten artikkeleita, jotka eivät löydy lehtilistan kautta.Jos haluat kohdistaa hakusi vain Historiallisen bibliografian aineistoon, käytä Historiallisen bibliografian omaa hakulomaketta . Historia-aiheisia artikkeleita löytyy kuitenkin monista muistakin aineistoista, eli haku kannattaa usein kohdistaa koko ARTOon. Viime vuosina historiallista bibliografiaa ei ole tallennettu enää niin kattavasti kuin aikaisemmin.
Suomen maantieteellinen seuraMaant2014-xFennia-lehti
Suomen Pankin kirjastoBof1992-xmm. BOFIT online, Bulletin / Bank of Finland, Euro & talous ja Rahoitusmarkkinaraportti -julkaisujen artikkeleita, Idäntalouksen katsauksia 1992-1999
Suomen ympäristökeskusSYKE2014-xmm. Ympäristö / ympäristöministeriö -lehti
Tampere University PressTUP2013-xActa Philosophica Tamperensia -monografiasarjan artikkelit
Tampereen yliopisto, NORDICOM (Pohjoinen viestintätutkimuksen tietopalvelu)Viest1985-, jonkin verran myös takautuvaaxmediatutkimuksen lehtien artikkeleita
Tampereen yliopiston kirjasto
Kinf (aik. myös Ope, Sosio)osin jo 1970- informaatiotutkimus, yhteiskunta- ja hallintotieteet, aiemmin kasvatustiede (Ope)
Teatterikorkeakoulun kirjastoTeat1982- Teatteri, tanssi, elokuva-alan lehtien artikkeleita
Tilastokirjasto 2004-
C2004-xHyvinvointikatsaus ja Tieto&trendit -lehdet Tilastokirjastossa tallennetut vastuulehdet ja -tilastokatsaukset (vanhemmat?)
TSV:n OJS-järjestelmäTSV OJSvaihtelee TSV:n Tieteelliset verkkolehdet - palvelussa julkaistujen artikkelien viitetiedot
Turun yliopiston kirjasto osin jo 1959-Biot/TYK, Kie, Mer, Ekon/TuKKKosin jo 1959-xmerenkulku, kielitiede taloustieteet, kansantaloustiede, maantiede, aluesuunnittelu
Työväenliikkeen kirjastoVasenn. 1997-, takautuvaa 1874- yhteiskuntatieteellisten ja työelämää koskevien lehtien artikkeleita
Valamon luostarin kirjasto (Ortod-tunnusta käyttänyt aikaisemmin myös Itä-Suomen yliopiston kirjasto)Ortod1998-xIkonimaalari-lehden artikkelit
Westermarck-seuraSosiologia2013-xSosiologia-lehden artikkelit
Väestöliiton väestöntutkimuslaitoksen kirjastoVlv2014-xFinnish yearbook of population research -vuosikirja
Åbo Akademis bibliotekAbo1996-xinformaatiotutkimus, musiikki, teologia, yhteiskunta- ja hallintotieteet

 

Aikaisemmat tallentajat

ARTOn (ennen v. 1994 Katin) tiedontuottajina ovat aikaisemmin olleet myös seuraavat kirjastot ja muut organisaatiot.

Tallentaja-
organisaatio

Tiedontuottaja-
tunnus

TallennusvuodetTallennettu aineisto
 BTJ Kirjastopalvelu (silloinen Kirjastopalvelu)KP 1992-1994 lehtiä eri aloilta
Donnerska institutet/SteinerbiblioteketReli1967-2004Temenos, Steinerpedagogiikka, Teosofi, Demeter, Kristosofi, Takoja ym. muiden lehtien artikkeleita
Geologian tutkimuskeskusGTK1971-2001geologian lehtien artikkeleita
Helsingin yliopiston julkaisurekisteriHYjulki1994-2010Helsingin yliopiston henkilökunnan julkaisut
Helsingin yliopiston kirjasto, terveystieteetMedic, Ham1976-Lääke- ja terveystieteen artikkeleita. Suomen hammaslääkärilehden artikkelitiedot on tallennettu ARTOon vuosilta 1992-2006. Huom! ARTO sisältää viitteet Helsingin yliopiston tutkijoiden julkaisemista artikkeleista - myös lääketieteen ja hammaslääketieteen alalta
Ilmatieteen laitosIlma1968-1994ilmatiedettä koskevia artikkeleita
Kansalliskirjasto ja Turun yliopiston kirjasto, aikakauslehti-indeksiAI (1800-1958), 1959-1967, 1977-1985Suomen aikakauslehti-indeksi
Kansalliskirjasto ja UKK-arkisto, UKK-aineistoUKK1915-2000UKK-aineisto käsittää Urho Kekkosen kirjoittaman (1914-1981) ja hänen elinaikanaan julkaistun tuotannon sekä Ari Uinon vuosina 1997-2000 toimittamat lähdejulkaisut. Aineiston lähes 4700 viitteestä on kokotekstilinkit Doria-julkaisuarkistoon.
KansanterveyslaitosKtl1997-2008kansanterveystieteen lehtien artikkeleita
Kuntoutussäätiön kirjastoKunto2005-2009Kuntoutus-lehden artikkelit
Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjastoTek (LTKK)1995-2001Tekniikan lehtiartikkeleita
Matkailualan verkostoyliopistoJoYK, Matk2001-2004matkailua  ym. käsitteleviä artikkeleita
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 1987-1998 (RKTL)RKTL1987-1998Riista- ja kalatalouden lehtiä
Rovaniemen ammattikorkeakouluRamk2004-??matkailu aiemmin
Satakunnan amk, tekniikan Porin yksikön kirjastoTek/PTK1995-2004Tekniikan lehtiartikkeleita
Svenska handelshögskolans bibliotekEkon (FI-SHB)1995-1997liiketalouden lehtiartikkeleita
Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto, PirkittaTam-2002Pirkanmaahan liittyviä artikkeleita lähinnä vuosilta 1988-2002.
Uralica (tehty yhteisprojektina, jossa mukana mm. SKS ja Kansalliskirjasto)Uralic1917-1994 (myös vanhempaa)Uralistiikan tutkimuksen bibliografia.
Työväenperinne - Arbetartradition ry, Kalevi Sorsa -aineistoSorsa1949-2006 Bibliografia sisältää Kalevi Sorsan kirjallisen tuotannon, valikoidut haastattelut päivä- ja aikakauslehdissä sekä Sorsaa koskevat erillisteokset ja kirjoitukset, kaiken kaikkiaan n. 3000 viitettä.
Åbo Akademi. Institutet för kvinnoforskningFemn. 1990-1994 
  • No labels