Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arton oma hakukäyttöliittymä suljetaan vuoden 2019 lopussa. Kotimaiset artikkeliviitteet löytyvät jatkossakin Kansalliskirjaston hakupalvelusta (erillinen välilehti) ja Finna.fi:stä:

Artos eget användargränssnitt stängs definitivt i slutet av 2019. Referenser över finländska artiklar kan hittas i Nationalbibliotekets söktjänst (separat mellanblad) och Finna.fi:

The separate Arto search interface will be shut down at the end of 2019. References to Finnish articles can be found in the National Library search service (separate tab) and Finna.fi:

Arton ja Arton syöttölomakkeen tiedontuotanto siirtyy vuoden 2020 alussa Melindaan. Viitteet näkyvät entiseen tapaan Finnassa (Finna.fi ja mm. Kansalliskirjaston hakupalvelussa.

Arton syöttölomakkeessa on käyttökatko pe 20.12.2019 n. klo 11 alkaen Melindaan siirtymisen vuoksi! Artikkelien tallennuksen aloitusajankohdasta ja uusien tunnuksien saamisesta ilmoitetaan erikseen.

Lisätietoa

ARTO - kotimaisia artikkeliviitteitä

ARTO on kotimaisten aikakauslehti- ja monografia-artikkelien viitetietoja sisältävä kokoelma, joka on vuoden 2020 alusta alkaen osa Melindaa. ARTOn artikkeliviitteet palvelevat kaikkia tiedon tarvitsijoita, niin harrastajia ja käyttötiedon etsijöitä kuin opiskelijoita ja tutkijoitakin.

ARTOon tallennetaan artikkeliviitteet kattavasti n. 350 jatkuvasti ilmestyvästä aikakauslehdestä. Viitetiedot pyritään luetteloimaan tietokantaan mahdollisimman pian aina lehden uuden numeron ilmestyessä. Tiedontuottajina toimivat korkeakoulu-, yleiset ja erikoiskirjastot, tiedekustantajat ja muut asiantuntijaorganisaatiot. 

ARTOon tallennetaan tieteellisten lehtiartikkelien viitteiden lisäksi artikkeliviitteitä eri aihealueiden ammatti- ja harrastelehdistä sekä kokoomateoksista. Aineistoa on kattavimmin 1990-luvun alusta lähtien, mutta myös vanhempaa artikkeliaineistoa koskevia viitteitä on paljon.

ARTOssa on viitetietojen lisäksi runsaasti linkkejä artikkelien kokoteksteihin. Osa kokoteksteistä, mm. kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sisältävä Elektra - aineisto, vaatii käyttöluvan. Keväällä 2018 Artoon on yhdistetty Aleksi-artikkeliviitetietokanta, lisätietoa.


Miten saan omien/oman alan julkaisujen artikkeliviitteet ARTOon?

ARTOn tiedontuottajaksi voi tulla mikä tahansa kirjasto, kotimainen tiedekustantaja tai tieteellinen seura, joka haluaa oman alansa, aihepiirinsä tai omien julkaisujensa artikkelit paremmin löydettäviksi. Artikkeliviitteet tallennetaan pääasiassa selainpohjaisella artikkelien syöttölomakkeella, jolla tallentamisen aloittaminen on helppoa! Erikseen sovittaessa viitteitä tuodaan takautuvasti myös muista järjestelmistä (mm. OJS ja muut kirjastotietokannat) sekä jopa rakenteisista tiedostoista.  Tallentajaksi tulleilta kirjastoilta ja kustantajilta toivotaan sitoutumista tallentaa sovittujen julkaisujen uudet viitteet aina mahdollisimman viiveettömästi. ARTO-tietokannan tekijänoikeudet ovat Kansalliskirjastolla, jolla on myös oikeus julkaista ARTOn viitetietoja avoimena datana.

Miten voin hyödyntää ARTOon tallennettuja viitteitä?

Artikkelien syöttölomakkeella tallennetaan ARTOon myös tekijöiden affiliaatiotietoja ja muita korkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa tarvittavia tietoja, mikä on ollut perinteisillä tallennustyökaluilla vaivalloista. ARTOon tallennetut viitteet löytyvät ARTOn oman käyttöliittymän lisäksi myös Finna-hakupalvelusta ja Google-hauilla. ARTOssa viitteet ovat yhdenmukaisesti tallennettuina yhdessä paikassa ja tietoja voidaan hyödyntää niin tiedonhaussa, korkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa, viitteidenhallintajärjestelmissä ja julkaisujen omien kotisivujen artikkelihakemistoissa. Open Access -lehdet voivat poimia artikkeliviitteensä ARTOsta myös DOAJ-rekisteriin DOAJ XML -muodossa.

Yhteystiedot

ARTOa ja Artiva-hanketta koskevat palautteet ja tiedontallennukseen liittyvät kysymykset ja ehdotukset voi lähettää ARTO-toimistoon: arto-posti (at) helsinki.


Navigate space

Recently Updated

  • No labels