Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arton oma hakukäyttöliittymä on suljettu vuoden 2019 lopussa. Kotimaiset artikkeliviitteet löytyvät jatkossakin Kansalliskirjaston hakupalvelusta (erillinen välilehti) ja Finna.fi:stä:

Artos eget användargränssnitt har stängt definitivt i slutet av 2019. Referenser över finländska artiklar kan hittas i Nationalbibliotekets söktjänst (separat mellanblad) och Finna.fi:

The separate Arto search interface has been shut down at the end of 2019. References to Finnish articles can be found in the National Library search service (separate tab) and Finna.fi:

Arton artikkeliaineiston tiedontuotanto on siirtynyt Melindaan. Viitteet näkyvät entiseen tapaan Finnassa (Finna.fi ja mm. Kansalliskirjaston hakupalvelussa.

Artikkelien kuvailutyökalun ohjeistus on siirretty Melinda-wikiin.


Arto - kotimaisia artikkeliviitteitä Melindassa

Arto on kotimaisten aikakauslehti- ja monografia-artikkelien viitetietoja sisältävä kokoelma, joka on vuoden 2020 alusta alkaen osa Melindaa. Artikkeliviitteet palvelevat kaikkia tiedon tarvitsijoita, niin harrastajia ja käyttötiedon etsijöitä kuin opiskelijoita ja tutkijoitakin. Tiedot ovat haettavissa Finnan lisäksi myös Melindan omassa hakukäyttöliittymässä, mutta pääasiallinen ja suurelle yleisölle suunnattu hakukäyttöliittymä on Finna.

Arto-aineistona tallennetaan artikkeliviitteitä n. 350 jatkuvasti ilmestyvästä aikakauslehdestä. Viitetiedot pyritään luetteloimaan tietokantaan mahdollisimman pian aina lehden uuden numeron ilmestyessä. Tiedontuottajina toimivat korkeakoulu-, yleiset ja erikoiskirjastot, tiedekustantajat ja muut asiantuntijaorganisaatiot. 

Artoon sisältyy tieteellisten lehtiartikkelien viitteiden lisäksi artikkeliviitteitä eri aihealueiden ammatti- ja harrastelehdistä sekä kokoomateoksista. Aineistoa on kattavimmin 1990-luvun alusta lähtien, mutta myös vanhempaa artikkeliaineistoa koskevia viitteitä on paljon. Artiva-hankkeessa (2013-2014) laajennettiin Arton tiedontuotantopohjaa ja kehitettiin viitteiden hyödynnettävyyttä korkeakoulujen tiedonkeruussa kehittämällä tallentajien käyttöön helppokäyttöinen työkalu, jolla voidaan tallentaa myös julkaisutiedonkeruussa tarvittavia tietoja.

Artoon sisältyy viitetietojen lisäksi runsaasti linkkejä artikkelien kokoteksteihin. Osa kokoteksteistä, mm. kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sisältävä Elektra - aineisto, vaatii käyttöluvan. Keväällä 2018 Artoon on yhdistetty Aleksi-artikkeliviitetietokanta, lisätietoa.

Miten saan omien/oman alan julkaisujen artikkeliviitteet Melindaan ja Finnaan?

Artikkeliviitteiden tiedontuottajaksi voi tulla mikä tahansa kirjasto, kotimainen (tiede)kustantaja tai tieteellinen seura, joka haluaa oman alansa, aihepiirinsä tai omien julkaisujensa artikkelit paremmin löydettäviksi. Tallentajien kanssa tehdään erillinen sopimus, ellei organisaatio ole allekirjoittanut varsinaista Melindan palvelusopimusta. Artikkeliviitteet tallennetaan pääasiassa selainpohjaisella artikkelien kuvailutyökalulla, jolla tallentamisen aloittaminen on helppoa. Erikseen sovittaessa viitteitä on tuotu takautuvasti myös muista järjestelmistä (mm. OJS ja muut kirjastotietokannat).  Tallentajaksi tulleilta kirjastoilta ja kustantajilta toivotaan sitoutumista tallentaa sovittujen julkaisujen uudet viitteet aina mahdollisimman viiveettömästi. Tietokannan tekijänoikeudet ovat Kansalliskirjastolla, jolla on myös oikeus julkaista Melindan viitetietoja avoimena datana.

Miten voin hyödyntää artikkelien Melindaan tallennettuja artikkeliviitteitä?

Artikkelien kuvailutyökalulla tallennetaan Melindaan myös tekijöiden affiliaatiotietoja ja muita korkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa tarvittavia tietoja, mikä on ollut perinteisillä tallennustyökaluilla vaivalloista. Artikkelien kuvailyökalulla tallennetut viitteet löytyvät Finna-hakupalvelun ja Melindan lisäksi myös Google-hauilla. Melindassa viitteet ovat yhdenmukaisesti tallennettuina yhdessä paikassa ja tietoja voidaan hyödyntää niin tiedonhaussa, korkeakoulujen julkaisutiedonkeruussa, viitteidenhallintajärjestelmissä ja julkaisujen omien kotisivujen artikkelihakemistoissa. Open Access -lehdet voivat poimia artikkeliviitteensä ARTOsta myös DOAJ-rekisteriin DOAJ XML -muodossa.

Yhteystiedot

Artikkelien kuvailutyökalua koskevat palautteet ja tiedontallennukseen liittyvät kysymykset ja ehdotukset voi lähettää osoitteeseen: melinda-posti (at) helsinki.fi.

Tietosuoja

Ks. Melindan tietosuojailmoitukset.

Arto-wikin sisällysluettelo

  • No labels