Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arton ja Arton syöttölomakkeen tiedontuotanto siirtyy vuoden 2020 alussa Melindaan. Viitteet näkyvät entiseen tapaan Finnassa (Finna.fi ja mm. Kansalliskirjaston hakupalvelussa.

Arton syöttölomakkeessa on käyttökatko pe 20.12.2019 n. klo 11 alkaen Melindaan siirtymisen vuoksi! Artikkelien tallennuksen aloitusajankohdasta ja uusien tunnuksien saamisesta ilmoitetaan erikseen.

Lisätietoa


Artikkelien syöttölomake

Artikkelien syöttölomake on tehty Kansalliskirjaston Artikkelitietovarantohanke (ARTIVA) kehittämishankkeessa, jonka tarkoituksena oli edistää kotimaisissa julkaisukanavissa julkaistujen tieteellisten artikkelien viitetietojen tallentamista ja saatavuutta. Syöttölomake tarjoaa helppokäyttöisen tavan tallentaa kotimaisten tieteellisten artikkelien tietoja ARTO-tietokantaan tiedekustantajille, kirjastoille ja alan muille toimijoille.

 • Syöttölomake (pois käytöstä väliaikaisesti 20.12. alkaen): https://syottolomake.arto.kansalliskirjasto.fi 
 • Tietoa ARTOsta
 • Palaute ja kysymykset: arto-posti(at)helsinki.fi.
 • Yleisiä kuvailuohjeita
 Testikäyttö ja tallentajatunnusten pyytäminen
 • Testitunnukset lomakkeen testaamiseksi: käyttäjätunnus: artiva, salasana: lomake-testi. (Näillä tunnuksilla tehdyt viitteet eivät tallennu minnekään.)
 • Lisätietoja testikäytöstä: Kokeile artikkelien syöttölomakkeella tallentamista!
 • Henkilökohtaiset tallentajatunnukset saa pyytämällä Arto-palvelupostista: arto-posti(at)helsinki.fi


Lomakkeen käyttöohje

 • Tuetut selaimet: Firefox (suositus), Chrome, Safari (uudehkot versiot), Internet Explorer (versio 8 tai uudempi).
 • Fonttikoko Syöttölomakkeen fonttikokoa voi suurentaa (näppäinkomennolla Ctrl ja +) tai pienentää (Ctrl ja -) tarvittaessa.
 • Ohjetta päivitetty 2.3.2015
 Ongelmatilanteet
Ongelmatilanteet ja syöttölomakkeen toiminnan virheet
 • Mikäli syöttölomakkeen toiminnassa esiintyy ongelmia, niistä kannattaa ilmoittaa Arto-palvelupostiin (arto-posti (at) helsinki.fi).  
 • Mikäli lomake jää asiasanojen poimintaan tai muualla jumiin, tallennus kannattaa keskeyttää Tyhjennä lomake -painikkeella tai kirjautumalla oman nimen kohdalta ulos.
 •   Mikäli ongelmat esiintyvät asiasanojen poiminnassa syöttölomakkeelle, kyse voi olla Finto-palvelun ongelmasta. Tällöin voi ennen virheestä ilmoittamista tarkistaa Finto-palvelun twitter-tililtä https://twitter.com/Fintopalvelu, onko ongelma jo tiedossa.

Lomakkeen ylävalikon toiminnot

 • Lisää: uuden artikkelin syöttäminen
 • Muokkaa : mahdollisuus hakea aikaisemmin tallennettu viite Artosta ja muokata/korjata viitteen tietoja. Muokkaa-nappia uudelleen painamalla muokkauslomake tyhjentyy.
 • Tyhjennä lomake: tyhjentää lomakkeella olevat tallentamattomat tiedot
 • Lisätyt viitteet: näyttää yhden istunnon aikana lomakkeella lisätyt ja muokatut viitteet
 • Opastus: avaa uudella välilehdellä tämän ohjesivun 
 • Palaute: anna palautetta lomakkeesta, Artiva-hankkeesta tai muusta Artoon liittyvästä. Palaute-linkki avaa tällä hetkellä sähköpostin kirjoitusikkunan, jos sähköpostiohjelma on auki. Palautetta voi antaa myös suoraan: arto-posti(at)helsinki.fi.
 • Kirjautuneena: tästä näkyy millä tunnuksella lomakkeelle on kirjautunut. Painiketta klikkaamalla kirjautuu ulos!

Lisää (uuden artikkelin syöttäminen)

 • Pakolliset kentät näkyvät lomakkeella lihavoituna. Ohjeessa kerrotaan erikseen mitä tehdä, jos pakollisen kentän tieto puuttuu (poikkeustapaukset on merkitty harmaalla fontilla).
 • Lomake huolehtii automaattisesti kenttien loppupisteistä, välimerkeistä yms. Lomakkeen tuplakontrolli varoittaa ensimmäisten syötettyjen kenttien jälkeen, jos samankaltainen viite on jo Artossa.
 • Osa kentistä näkyy vain aikaisemmista valinnoista riippuen: * -merkityt kentät ovat käytössä vain lehtiartikkeleissa, **-merkityt kentät ovat käytössä vain jos artikkelin tyyppi on B1, B2, D1 tai E1.

Kenttäkohtaiset ohjeet (yksittäiset ohjeet avautuvat klikkaamalla)

 Kuvailun kohde

Valitse syötettävästä artikkelista riippuen lehtiartikkeli vai artikkeli kokoomateoksessa. Valinta vaikuttaa tallennettaviin tietoihin ja lomakkeellä näytettäviin kenttiin.

 Lehden nimi / Teoksen nimi
 1. Kirjoita lehden tai teoksen nimen alku, jolloin ennustava haku auttaa haussa.
 2. Valitse lehden nimi (haku Artosta) tai kokoomateoksen nimi (haku Melindasta) lomakkeen antamista hakutuloksista.
 3. Valinnan jälkeen syöttölomake hakee automaattisesti näytölle ko. lehden ISSN- tai teoksen ISBN-tunnuksen sekä mm. lehden mahdollisen Julkaisufoorumi- eli Jufo-luokan. Huom! Vuoden 2015 julkaisuissa on käytössä uusi, tarkistettu Jufo-luokitus. Lomakkeella oleva Jufo-luokka saattaa joissain lehdissä poiketa viitteeseen tallentuvasta, julkaisuvuoden perusteella määräytyvästä Jufo-luokasta. Vanhempi luokitus tallennetaan vuosien 2011-2014 viitteisiin.

   Lisätietoa Jufo-luokituksesta:

  Julkaisufoorumi toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä ja sen tehtävä on ylläpitää ja kehittää tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitusta. Tavoitteena on ollut luoda järjestelmä, jossa tieteellistä julkaisutoimintaa voidaan arvioida määrän lisäksi myös laadullisesti. Luokituksessa on kolme tasoa: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Luokituksen on tarkoitus toimia yliopistojen tieteellisen julkaisutuotannon laadun indikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämässä yliopistojen valtionrahoitusmallissa vuodesta 2015 alkaen. Tällä hetkellä luokitettuja lehtiä ja sarjoja on noin 25 500 ja kirjakustantajia noin 2 000. (lähde: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/)

  Jufo-luokitus lisätään luokituksen saaneisiin lehtiin ja sarjoihin automaattisesti, joten artikkelien tallentajien ei tarvitse huolehtia luokituksesta.. Arton ylläpito huolehtii myös luokitusten päivityksistä niiden muuttuessa.

  Jossain harvinaisissa tapauksissa julkaisujen tietoihin voi tallentua virheellinen Jufo-luokitus. Tämä koskee joitain sarjoissa ilmestyneitä julkaisuja, jotka ovat saaneet luokituksen ISBN-tunnuksen perusteella, vaikka ensisijaisesti olisi huomioitava julkaisun (mahdollisesti puuttuvan) ISSN-tunnuksen perusteella saatu Jufo-luokitus. Näissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä Arto-palvelupostiin.

  Lisätietoja Jufo-luokituksesta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/

Huom! Mikäli lehteä tai kokoomateosta ei löydy haulla, Artoon myös Voyagerilla tallentavat voivat lisätä sen itse Artoon luettelointiclientilla. Vain Artiva-tallennusta käyttävät voivat ilmoittaa puuttuvista lehdistä/kokoomateoksista Arto-palvelupostiin, jolloin ne lisätään Arto-toimistossa.

 Vuosi

Julkaisuvuosi. Mikäli lehden numerointiin liittyvä vuosi on eri kuin julkaisuvuosi, merkitse numerointiin liittyvä vuosi numeron yhteyteen (kysy tarvittaessa lisätietoa: arto-posti(at)helsinki.fi)

 Vol. *

Vuosikerta eli volyymi (jos se on merkitty lehteen tai muuten tiedossa).

 Nro *

Lehden numero. Jos esim. vuosikirjalla ei ole numeroa, merkitse numeroksi 0 (konvertoidaan pois).

 Sivut

Sivunumerot merkitään esim. "13" tai "13-15" tai "13-15, 23" (ilman lainausmerkkejä). Jos esim. HTML-artikkelilla ei ole sivunumerointia, merkitse sivunumeroksi 0 (joka konvertoidaan pois tietojen siirrossa Artoon).

 Artikkelin otsikko ja kieli
 •  Syötä artikkelin otsikko. Mikäli julkaisulla on alaotsikko, voit erottaa sen tarvittaessa välilyönnillä + kaksoispisteellä + välilyönnillä ("Pääotsikko : alaotsikko"). Muut kuin otsikon ensimmäinen sana kirjoitetaan pienellä (myös englanninkieliset otsikot), jollei sana ole erisnimi tai muutenkin kyseisen kielen (esim. saksan) kielioppisääntöjen mukaan isolla alkukirjaimella kirjoitettava.
 • Valitse valikosta artikkelin kieli (oletuksena on suomi). Muut valittavat kielet ovat englanti, ruotsi, espanja, italia, norja, ranska, saksa, tanska, venäjä, viro, inarinsaame, pohjoissaame ja muu saame. Kielivalikkoon lisätään kielivaihtoehtoja tarpeen mukaan , ota tarvittaessa yhteys Arto-palvelupostiin. Inarin- ja pohjoissaamenkielisiin artikekkeleihin tallentuu sekä kielen oma koodi että saamen kielen "yleiskoodi" smi. Merkistökonversio huomioi myös saamen erikoismerkit ja -diakriitit.
 Linkki kokotekstiin

Lisää linkki kokotekstiin, jos artikkeli on vapaasti saatavilla verkossa ja linkki on tiedossa. Jos linkkejä on useita, lisää kenttiä + -napilla.

 Tekijän sukunimi, Etunimi, Organisaatio

Sukunimi, Etunimi

Syötä sukunimi ja etunimi erikseen omiin kenttiinsä. Mikäli artikkelille ei ole ilmoitettu tekijää, syötä etunimi- ja sukunimi -kenttiin tyhjämerkki (yksi välilyönti). Mikäli tekijällä on vain yksi nimi, syötä se sukunimi-kenttään ja etunimi-kenttään syötä tyhjämerkki (yksi välilyönti).

Organisaatio

Jos tallennettaan artikkeliin liittyvä tekijän affiliaatio (organisaatio) on tiedossa, kirjoita kenttään organisaation nimen alku ja valitse hakutuloksesta oikea organisaatio. Tietoa kerätään OKM:n julkaisutiedonkeruuta varten ja myös samannimisten tekijöiden erottamiseksi toisistaan. Hakuvalikossa ovat tällä hetkellä Suomen yliopistot ja ammattikorkeakout, valtion tutkimuslaitokset, yliopistosairaalat, sairaanhoitopiirit, ministeriöt, Suomen Pankki ja vaihtoehdot "vapaa tutkija" ja "muu tutkija". Tarkempia organisaatiotietoja (esim. yliopiston laitos) lomakkeella ei pysty toistaiseksi tallentamaan.

 • Muu tutkija -vaihtoehtoa voi käyttää, kun tekijän affiliaatiota ei löydy valikosta eli se ei kuulu OKMn julkaisutiedon keruuseen.
 • Mikäli taas artikkelissa on tekijä merkitty vapaaksi tutkijaksi, valitse valikosta "vapaa tutkija" -vaihtoehto.
 • Jos tekijän organisaatiota ei tiedetä, organisaatio-kohdan voi jättää tyhjäksi.
 • Yhdelle tekijälle voi merkitä myös useita affiliaatioita Organisaatio-kentän oikealla puolella olevalla + -napilla. Jos tekijöitä on useita, lisää tekijäkenttiä Organisaatio-kentän alapuolella olevalla + -napilla. 
 • Organisaatiotiedoksi merkitään nimenomaan artikkelissa mainittu affiliaatio. Useinhan artikkelit julkaistaan vasta pitkän ajan päästä kirjoittamisen jälkeen, mutta julkaisutiedonkeruussa tarvitaan kyseisen artikkelin tekoon liittyvä organisaatio.
 Tekijän funktio/rooli (oletuksena "kirjoittaja")
 • Vaihda tarvittaessa liukuvalikossa näkyvä tekijän rooli. Oletusarvona on aina kirjoittaja, muut vaihtoehdot ovat kuvittaja, kääntäjä, toimittaja ja yhteisö. Jos jollain tekijöistä on selkeä päävastuu artikkelin luomisessa, tallenna kyseinen tekijätieto ensimmäisenä.  
 • Jos tekijänä on "yhteisö" (yritys, organisaatio, korkeakoulu tai muu oppilaistos, järjestö tms), tallenna yhteisön nimi Sukunimi-kenttään ja syötä etunimi-kenttään tyhjämerkki (yksi välilyönti). Jos funktioksi/rooliksi on valittu yhteisö, tekijätieto tallennetaan Arto-tietokannassa eri kenttään kuin jos kysessä olisi henkilötekijä, mutta itse "yhteisö"-sanaa ei tallenneta Artoon.
 Tiivistelmä / abstrakti
 • Jos artikkelilla on tiivistelmä tai abstrakti, kopioi kenttään sen sisältö, linkki tiivistelmään tai pelkkä maininta tiivistelmästä tai abstraktista (esim. "Tiivistelmä", "Sammandrag"; "English summary", "Abstrakti", "Abstrakt").
 • Valitse valikosta myös tiivistelmän kieli ( valikkoon lisätään kielivaihtoehtoja tarpeen mukaan ). Jos tiivistelmiä on useita (erikielisiä), lisää kenttiä + -napilla. Tällä hetkellä tiivistelmäkentän maksimipituus on 1024 merkkiä.
 Artikkelin tyyppi (= julkaisutyyppi)
 • Valitse artikkelin tyyppi valikosta (OKM:n julkaisutiedonkerussa käytettävä tieto.) Tarkemmat ohjeet.
 • Lehtiartikkeleita tallennettaessa lehden ISSN:n vieressä näkyy myös lehden JUFO-luokka, jota voi käyttää apuna artikkelin julkaisutyypin määrittämisessä.
 Arvosteltu teos **
 • Hae nimekkeellä arvostellun teoksen tiedot, jos kyseessä on kirja-arvostelu. Valitse teoksen nimi lomakkeen antamista hakutuloksista.
 • Jos samassa artikkelissa on arvioitu useita teoksia, lisää kenttiä + -napilla.
 • Jos Melindasta ei löydy arvostellun teoksen tietoja, lähetä tieto asiasta palautelinkillä tai s-postitse (arto-posti (at) helsinki.fi).
 • Mikäli arvostelun kohde on verkkojulkaisu, sen tiedot merkitään normaalisti. Lisäksi voidaan lisätä Lisäkenttä -toiminnon Yleinen huomautus. Huomautukseksi voi laittaa esim. tekstin. Arvosteltu teos verkossa: http://...
 Tieteenala
Hae tähän valikosta artikkelin tieteenala (OKM:n julkaisutiedonkeruussa käytettävä tieteenalaluokitus).  Kirjoita kenttään vaikka osa tieteenalan nimestä ja valitse sen jälkeen hakutuloksesta oikea vaihtoehto. Tarkemmat ohjeet: Tieteenalaluokitus.
 Metodologia
Voit kirjoittaa tähän vapaamuotoisen, asiasanastoon perustuvan tai lehden yleisesti käyttämän maininnan artikkelissa käytetystä metodologiasta / tutkimusmenetelmistä.
 Asia/avainsana

Hae yksi tai useampi kontrolloitu asiasana hakukenttään linkitetystä Finto-palvelusta (ent. ONKI).

Oletuksena käytetään YSAa (Yleinen suomalainen asiasanasto), jota suositellaan käytettäväksi yleisesti.

Muut Finto-palveluun linkitetyt vaihtoehdot ovat tällä hetkellä

Valitse edellisissä oikea termi lomakkeen antamista hakutuloksista. Haettaessa on odotettava että haku suoritetaan loppuun, jotta asiasanan voi valita listasta ja se tallentuu viitteeseen.

Mikäli asiasanan haku Fintosta jää "jumiin", kannattaa ennen Arto-palvelupostiin ilmoittamista tarkistaa, onko Finton ongelma jo tiedossa. Finton häiriötiedotteet löytyvät Twitteristä: https://twitter.com/fintopalvelu. Mikäli häiriö on tiedossa kannattaa seurata Finton twitteriä, jossa ilmoitetaan myös häirikön korjauksesta ja päättymisestä.

Muut eli avainsanat kirjoitetaan itse:

 • Muu = vapaa avainsana.
 • Muu - Henkilö = artikkelin kohteena oleva henkilö: kirjoita muodossa "Sukunimi, Etunimi". (Jos haluat tallentaa tekijän yhteyteen myös teoksen nimen, tallenna se näin: "Sukunimi, Etunimi $t Teoksen nimi", jolloin teoksen nimi tallentuu MARCissa 600$t-osakenttään. Huom! Lomakkeen nykyversiossa teoksen nimi ei tule muokkaustilassa näkyviin, mutta korjaus on tulossa)
 • Muu - Yhteisö = artikkelin kohteena oleva yritys, yhdistys, yhteisö tms.
 • Muu - Aikamääre: käytä vain, jos tieto kohteena olevasta ajasta on tarpeellinen. Kirjoita muodossa 1900-luku, 1960-luku jne. 
 • Muu - Lajityyppi = esim. tieteenalan erityisala. Tarkoitettu käytettäväksi yhtenäisesti esim. yksittäisen lehden artikkelien lajittelua varten.
 Lisäkentät

+ -nappia klikkaamalla avautuu lisää vapaaehtoisia kenttiä:

 • Yleinen huomautus -kenttään voi kirjoittaa vapaamuotoisen artikkeliin liittyvän huomautuksen.
  • Muut käyttötarkoitukset (22.2.2016 alkaen): kenttään voi merkitä myös artikkeliviitteeseen linkitetyn kokotekstin CC-lisenssiehdon, jolloin tieto ja linkki lisenssin suomenkieliseen käännökseen konvertoidaan MARCissa 540-kenttään.  Konversio toimii vain, jos Yleinen huomautus-kentässä on joku seuraavista fraaseista (eikä muuta).
 • Muu nimeke -kenttään voi kirjoittaa esimerkiksi nimekkeen vaihtoehtoisen muodon, alkukielisen nimekkeen tai nimekkeen käännöksen, jos sellainen esiintyy esim. artikkelissa, artikkelin tiivistelmässä tai lehden sisällysluettelossa. (Tieto tallennetaan MARCissa kenttään 246.)
 • Luokituskentät on tarkoitettu lähinnä luokituksia käyttäville kirjastoille ja poimintakoodikentät erikseen sovitun poimintakoodin tallentamista varten, jos viitteitä halutaan esim. myöhemmin poimia johonkin toiseen tietokantaan.
 Lähetä

Kun artikkelin tiedot ovat lomakkeella, klikkaa Lähetä-nappia ja odota hetki vahvistusta. Kun tiedot ovat tallentuneet, suurin osa lomakkeen kentistä tyhjenee. Nyt voit alkaa syöttää seuraavan artikkelin tietoja, tarkastella syöttämiesi artikkelien tietoja (Lisätyt viitteet) tai kirjautua ulos (Kirjautuneena... -painikkeesta).

Artiva-lomakkeella tallennetut viitteet tallentuvat suoraan ARTOon ja ovat sieltä heti haettavissa. Finnassa uudet ARTO-viitteet ja viitteisiin tehdyt muutokset näkyvät yleensä seuraavana päivänä.


Muokkaa (aikaisemmin tallennetun artikkelin muokkaus)

 1. Hae haluttu artikkeli näytölle. Hakutavat:
  1. Haku lehden nimellä: Syötä ensimmäiseen hakukenttään lehden nimi tai ISSN ja valitse oikea lehti valikosta. Täydennä hakua vuosiluvulla. Voit halutessasi rajata hakua artikkelin otsikossa esiintyvillä sanoilla ja/tai pelkkiin Artiva-lomakkeella tallennettuihin artikkeleihin.
  2. Haku kokoomateoksen nimellä: Syötä ensimmäiseen hakukenttään kokoomateoksen nimi tai ISBN ja valitse oikea teos valikosta. Voit halutessasi rajata hakua artikkelin otsikossa esiintyvillä sanoilla ja/tai pelkkiin Artiva-lomakkeella tallennettuihin artikkeleihin.
  3. Haku tiedontuottajatunnuksella: Tällä hakutavalla voit hakea esimerkiksi vain omalla tai tallentajaorganisaatiosi käyttämällä tunnuksella tallennetut artikkelit. Ensimmäisessä hakukentässä näkyy oletuksena käytössäsi oleva tiedontuottajatunnuksesi, mutta voit vaihtaa sen tilalle myös jonkun toisen tunnuksen. Täydennä hakua vuosiluvulla. Voit halutessasi rajata hakua artikkelin otsikossa esiintyvillä sanoilla ja/tai pelkkiin Artiva-lomakkeella tallennettuihin artikkeleihin.
  4. Haku viitteen Arto-tunnisteella: Tällä hakutavalla voi hakea artikkelin suoraan Artossa olevalla viitteen tunnistenumerolla, jos se on tiedossa.
 2. Odota, että hakutuloksesta valitsemasi artikkeli näkyy lomakkeen muokkaustilassa. Muokkaustilassa näkyvät vain sellaiset kentät, joita voidaan tallentaa Artiva-lomakkeella.
 3. Tarkista muokkauslomakkeella näkyvät tiedot, korjaa haluamasi kentät, täydennä artikkelin tietoja ja poista mahdolliset väärät tiedot.
 4. Kun artikkelin tiedot ovat oikein ja täydennetty, tallenna tiedot (Lähetä) ja odota hetki vahvistusta. Muokattujenkin viitteiden tiedot voi vielä tarkistaa ylävalikon Lisätyt viitteet -valikosta.

Artikkelien muut muokkaustavat:

 • Voyagerilla tallentavat kirjastot voivat korjata viitteitä myös luettelointiclientilla.
 • Mikäli tietueissa tarvitaan massakorjauksia (samankaltaisia korjauksia tai lisäyksiä yli 50 viitteeseen) tai korjaaminen ei muusta syystä onnistu, kannattaa virheistä ilmoittaa Arton palvelupostiin.
 • Myös asiakkaat voivat ottaa yhteyttä palvelupostiin, mikäli havaitsevat Arton tietosisällössä virheitä (esim. väärä tekijä, artikkeli näyttää olevan väärässä lehdessä yms.).
Palaute ja lisätietoa: arto-posti(at)helsinki.fi

 Syöttölomakkeen versiohistoriaa:

 • 29.8.2014: Lomakkeelle on lisätty mm. viitteiden muokkausmahdollisuus ja tuplakontrolli. Uutena asiasanatyyppinä Yhteisö (Finto) eli auktorisoidut yhteisöt.
 • 24.3.2014: Lomaketta voi nyt vierittää jos selaimen ikkunan koko pienenee tarpeeksi paljon. Uusia kieliä lisätty "Kieli" ja "Abstraktin kieli" kenttiin.
 • 6.3.2014: Uudet asiasanatyypit: KASSU, Muu - Lajityyppi. Yleinen huomautus -kenttää voi nyt toistaa.
 • 3.3.2014: Lomakkeesta paranneltu versio: Lehden jufo-luokka näytetään, tekijätietoihin lisätty funktiokoodi (mahdollisuus tallentaa myös yhteisötekijä) ym.
 • Tammikuu 2014:Voyager-kirjautuminen integroitu lomakkeeseen, lisäkentät käytössä, asiasanahakua paranneltu
 • 3.1.2014 kirjautumisjärjestelmää on muutettu, mutta tämä ei näy lomakkeen käyttäjälle ja aikaisemmin jaetut tunnukset toimivat. Lomakkeen toiminnallisuutta on edelleen parannettu ja mm. validoinnin joissain tilanteissa aiheuttamia ongelmia korjattu. Lomakkeella on nyt mahdollista lisätä yhdelle tekijälle useampi organisaatio (affiliaatio).
 • 25.11.2013 päivityksessä asiasanavalikkoon on lisätty uusia vaihtoehtoja, organisaatiovalikkoon on lisätty Suomen Pankki ja lomakkeen toiminnallisuuksia paranneltu. Kirjautuminen tapahtuu pääsääntöisesti organisaatiokohtaisilla tunnuksilla.
 • 1.10.2013 avatussa Beta-versiossa tekijän nimien järjestystä on muutettu (nyt sukunimi, etunimi) ja asia/avainsanavalikkoon on lisätty uusia vaihtoehtoja.
 • 1.8.2013 avattiin syöttölomakkeen ensimmäinen demoversio testaamista varten. Lomakkeessa oli lopullisen artikkelien syöttölomakkeen toiminnallisuuksia, mutta ei tallentamismahdollisuuksia. • No labels