Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Opasta voi kommentoida kunkin sivun kohdalla alalaidassa olevassa kommenttilaatikossa!

Opettajien Zoom-oppaan hakukone

Tässä oppaassa käydään läpi Zoomin opetuskäyttöä sekä pedagogisesta että teknisestä näkökulmasta. Zoom on Helsingin yliopistossa käytettävä videoviestintäohjelma, joka soveltuu monentyyppiseen opetukseen. Zoomin avulla osallistujat voivat olla samanaikaisesti Zoomissa läsnä, vaikkakin osallistuvat opetukseen eri paikoista. 

Zoomin välityksellä tapahtuvasta opetuksesta käytetään nimitystä etäopetus, sillä siinä opiskelijat ja muut opetukseen osallistujat ovat paikasta riippumattomasti samanaikaisessa vuorovaikutuksessa keskenään Zoomin välityksellä.

Etäopetuksen kirjo on moninainen. Olemme keränneet tähän oppaaseen yliopistossa käytettäviä opetusmuotojen etäversioita. Esimerkiksi Zoomilla voi tehdä käänteistä etäopetusta, jossa opiskelijat valmistautuvat ennakkoon omalla ajallaan tulevaan etätapaamiseen esim. erilaisten aktivointitehtävien tai lukumateriaalin avulla. Etätapaamisessa syvennytään opittavaan asiaan yhdessä. 

Zoomilla voidaan tehdä myös hybridiopetusta, jolloin osa opiskelijoista on opettajan kanssa luokkahuoneessa ja osa opiskelijoista on paikasta riippumattomasti samanaikaisessa vuorovaikutuksessa Zoomin välityksellä.

Ohjeesta löytyy sekä Zoomin tekniseen että pedagogiseen käyttöön omat osionsa. Voit keskittyä lukemaan pedagogista ohjetta, johon on soveltuviin kohtiin linkitetty siinä tilanteessa tarvittavat Zoomin tekniset toiminnot.
Zoom ja tietoturva

Helsingin yliopiston käyttämä Zoom on CSC:n ja Nordunetin kautta hankittu palvelu, joka täyttää GDPR-vaatimukset. Dataliikenne pysyy EU-alueen sisällä. Laajemmin näistä aiheista osoitteista:

NORDUnet Zoom: GDPR and Privacy Facts

Funet Miitti (Zoom) FAQ

Helsingin yliopiston Zoom-palvelun tietosuojaseloste

Zoomin ja kaikkien videoneuvotteluvälineiden tietoturvasta tarkemmin Helpdeskin Videokokousten tietoturva -ohjeessa.

Tutustuthan myös 5 vinkkiä turvalliseen Zoom-kokoukseen -ohjevideoon.

  • No labels