Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 


Tämä on yhteiskunnallisen tiedon kirjastoverkoston wikialue. Verkostoon kuuluvia kirjastoja ja tietopalveluja yhdistää yhteiskuntatieteellisten aineistojen merkittävä osuus kokoelmissa. Verkostoon kuuluvat organisaatiot pyrkivät välittämään tietoa aineistoistaan ja palveluistaan kaikille kiinnostuneille.

Verkosto toimii vapaamuotoisesti ja sopii tavoitteistaan ja toimintatavoistaan omissa kokouksissaan.

Verkosto on järjestänyt mm. kaikille avoimia yleisötilaisuuksia. Jatkossa verkosto pyrkii järjestämään jäsenilleen 1-2 koulutus- ja keskustelutilaisuutta vuosittain.


Seuraava koulutustilaisuus järjestetään 9.5.2019 klo 13-16 Patentti- ja rekisterihallituksen tiloissa. Alla tarkemmat tiedot koulutuksesta.


Kirjastot ja tietopalvelut muutoksessa -työpaja


Aika: to 9.5. klo 13-16.

Paikka: Patentti- ja rekisterihallitus, Sörnäisten rantatie 13 B, 3 krs.

Kohderyhmä: Verkoston jäsenkirjastojen henkilökunta, max 32 henkeä.

 

Työpajan idea ja tavoite: Keskustellaan ja kootaan tietoja kirjastoissa ja tietopalveluissa tapahtuneista ja meneillään olevista muutoksista ja käytännöistä. Lähtökohtana keskustelulle ja asioiden kirjaamiselle on viisi teemaa:


1)     Organisaation muutokset

- Millaisia olennaisesti kirjastotyöhön vaikuttaneita muutoksia on tapahtunut viime vuosina? Tässä voi huomioida sekä kirjaston/tietopalvelun sisäiset muutokset että kehysorganisaation muutokset.

- Miten muutokset ovat vaikuttaneet kirjaston/tietopalvelun toimintaan ja palveluihin?

2)     Asiakas- ja tietopalvelu + tietosuojakysymykset

- Mitä merkittäviä muutoksia on tapahtunut tai meneillään asiakas- ja tietopalvelun osalta? Miten eri tavoin asiakas- ja tietopalvelua käytännössä tehdään?

- Miten tietosuojalainsäädäntö tai yleisemmin tietosuojaan liittyvät näkökohdat ovat vaikuttaneet asiakas- ja tietopalvelun käytäntöihin?

3)     Viestintä ja markkinointi

- Millaisia merkittäviä muutoksia on tapahtunut tai tulossa käyttöön viestinnässä ja markkinoinnissa? Miten viestintää ja markkinointia käytännössä tehdään? Tässä voi huomioida ja erotella sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän käytännöt.

- Millaisia uusia välineitä, ohjelmia tai menetelmiä on otettu käyttöön viime vuosina?

4)     Kouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen

- Miten eri tavoin kirjastojen/tietopalveluiden henkilöstö kouluttautuu ja kehittää osaamistaan?

5)     Uudet palvelut ja toiminnot

-Millaisia uusia palveluita ja toimintoja on otettu tai suunnitellaan jatkossa otettavan käyttöön? Kenelle ne on suunnattu (asiakasryhmät)?  

 

Ennakkotehtävä: Pohdi jo etukäteen teemoja ja niihin liittyviä kysymyksiä oman kirjastosi/organisaatiosi näkökulmasta ja kirjoita halutessasi lyhyt tiivistelmä. Mikäli työpajaan on tulossa myös joku kollegasi, keskustelkaa yhdessä teemoista. Mikäli kukaan kirjastostasi/organisaatiostasi ei pääse työpajaan, voit myös lähettää teemoihin liittyvän yhteenvedon sähköpostitse.


  

 

Navigate space

 

  • No labels