Skip to end of metadata
Go to start of metadataTämä on yhteiskunnallisen tiedon kirjastoverkoston wikialue. Verkostoon kuuluvia kirjastoja ja tietopalveluja yhdistää yhteiskuntatieteellisten aineistojen merkittävä osuus kokoelmissa. Verkostoon kuuluvat organisaatiot pyrkivät välittämään tietoa aineistoistaan ja palveluistaan kaikille kiinnostuneille.

Verkosto toimii vapaamuotoisesti ja sopii tavoitteistaan ja toimintatavoistaan omissa kokouksissaan. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan verkoston toimintaan sähköpostitse, yhteyshenkilönä toimii Mika Holopainen (mika.holopainen@helsinki.fi).

Verkosto on järjestänyt mm. kaikille avoimia yleisötilaisuuksia. Vuodesta 2016 alkaen verkosto on järjestänyt jäsenilleen yhden koulutustilaisuuden tai tapahtuman vuosittain. Verkoston toiminnasta ja tilaisuuksista on kerrottu myös artikkelissa Yhteiskunnallisen tiedon kirjastoverkosto - koulutusta ja kollegiaalista tukea verkostosta (Signum, 1/2019).

Viimeksi verkosto järjesti 6.5.2021 työpajan otsikolla Tietopalveluiden tulevaisuustaajuus. Työpajassa mm. ideoitiin tietopalveluiden tulevaisuutta 30 vuoden kuluttua. Työpajasta ja sen sisällöstä on kerrottu Tietoasiantuntija-lehden (4/2021) artikkelissa, jonka kirjoittivat Katja Hilska-Keinänen ja Mika Holopainen.Navigate space


  • No labels