Child pages
  • Verkkomaksaminen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

0 Sivuhistoriaa

2018-03-16: Tällä sivulla kuvattua verkkomaksamista suoraan Voyagerin kautta ei enää tueta, ei ylläpidetä eikä kehitetä. Käytännössä kaikki Voyager-kirjastot hoitavat verkkomaksamisen nykyään Finnan kautta. Tämä sivu ei siis käsittele Finnan kautta tapahtuvaa verkkomaksamista per se. Finnankin verkkomaksaminen tosin tarvinnee sip2-käyttäjää, jonka tekeminen on kuvattu tämän dokumentin luvussa 2.4.

Nicholas Volk päivitti Vetuma-tiedot 28.9.2015 ja korjaili (liian) vähän kapulakieltä.

NV kloonasi Markku Heinäsenahon tekemän alkuperäisen sivun tänne 15.2.2012. Sivun aiempiin versioihin voi tutustua sen alkuperäisessä sijaintipaikassa (tosin useimpien oikeudet eivät tähän riitä).

2013-09-10: korjattu pankin sivulta kirjaston verkkomaksusivulle kahdesti (tyypillisesti käyttäjä+javascript samanaikasesti) siirtymisen aiheuttama virhe.

2013-12-16: käännöksiä parannettu, Voyagerin uudelleenohjauksen aiheuttama virhe korjattu wv_enhancerin modulista. Korjattu allow_expired_to_pay=1 tilan sql-kyselyssä ollut virhe.

1 Yleistä

Tässä dokumentissa kuvataan ratkaisu, jolla verkkomaksaminen voidaan ottaa käyttöön Voyager -kirjastojärjestelmän Tomcat-ympäristössä. Varsinainen ydintoiminnallisuus on suunniteltu niin, että se voidaan integroida  Voyagerin classic-versioon ja myös muihin kirjastojärjestelmiin. Ratkaisu tukee tällä hetkellä julkishallinnon Vetuma-maksamisratkaisua ja Paytrailin (ex-Suomen Verkkomaksut oy) kaupallista palvelua. Kumpikin edellyttää sopimuksen tekoa, mutta etuna näissä on se, ettei kunkin pankin kanssa tarvitse tehdä sopimusta erikseen. (Tai testata kaikkia eri pankkien rajapintoja.) Ohjelmisto on kehitetty käyttäen maksurajapintojen testitunnuksia, eikä Kansalliskirjastolla ole mitään sopimuksia kummankaan tahon kanssa.

Ohjelman asennuspaketti löytyy CSC:n armas-, linnea1- ja linnea3-palvelimilta hakemistosta /m1/shared/verkkomaksaminen/ . Tiedoston nimi on muotoa webpayment-YYYY-MM-DD.zip. Tätä kirjoitettaessa uusin version on webpayment-2013-09-10.zip.

Ohjelmaa ylläpitää Kansalliskirjastolla oman toimensa ohella Nicholas Volk (etunimi.sukunimi@helsinki.fi). Nicholas auttaa (rajallisten) mahdollisuuksiensa mukaan ohjelman asentamisessa, testauksessa ja käytössä. Jos kirjasto laittaa Verkkomaksamisen käyttöön, niin siitä voisi ilmoittaa Nicholakselle vaikka asennus sujuisikin ongelmitta. (Käyttö edesauttaa jatkokehitysresurssien saamista.)

Ohjelman kaksi keskeistä komponenttia ovat wv_enhancerin lisämoduli, joka lisää käyttäjän tietoihin tarvittaessa linkin verkkomaksamiseen ja itse verkkomaksusta huolehtiva webpayment.cgi. Käyttöön liittyvät rajaukset on toteutettu wv_enhancerin modulissa, eli Voyager-spesifit kantakyselut (mm. accrued fines -tarkistukset, käyttäjän tunnuksen voimassaolon tarkistus jne.) tehdään siellä. CGI-skripti puolestaan on geneerisempi, periaatteessa kirjastojärjestelmästä riippumaton SIP2-rajapintaa käyttävä ohjelma.

 

2. Ennakkovaatimukset

2.1 Tomcat-käyttöliittymä

Ohjelmisto on rakennettu Voyagerin Tomcat-version päälle. Sen käyttö Voyagerin Classic -käyttöliittymän tai jonkun kokonaan muun SIP2-rajapintaa tukevan kirjastojärjestelmän kanssa on mahdollista, periaatteessa helppoakin. Kansalliskirjastolla ei kuitenkaan ole tätä kirjoittaessa resursseja tukea muita järjestelmiä.

2.2 WebVoyagé  Enhancer

Ohjelmisto käyttää omaa WebVoyagé Enhancerin moduulia maksamislinkin tekemiseen. CSC:n ympäristössä tämä lienee asennettu valmiiksi kaikille.

2.3 Palvelinympäristön säätö

Verkkomaksamisohjelman pitää pystyä kirjoittamaan lokeja ja tietoja transaktioista palvelimelle. CGI-skriptien kirjoitusoikeudet palvelimelle ovat tietoturvasyistä oletusarvoisesti hyvin rajalliset rajoittuen lähinnä /tmp-hakemistoon. Tämä ei tietenkään ole oikea paikka näille tiedoille. CSC:n armas-tuesta tai linnea-tuesta voi pyytää Verkkomaksu-ympäristön kuntoon saattamista omalle organisaatiolle. (Kannattaa viitata postissa aikaisempaan samaa aihetta Kansalliskirjaston osalta käsitelleeseen tikettiin CSC #73347.) Hakemistorakenne on kuvattu tarkemmin asennuspaketin mukana tulevassa dokumentissa, jota tänne julkiwikin puolelle ei ole laitettu.

2.4 SIP2-käyttäjän tekeminen

Tee verkkomaksamista varten oma dedikoitu käyttäjänsä SysAdminin uusi Security/Operator profiles-kohdan kautta. Testiversiossa käyttäjän ID on 'webpay', salasana 'webpay@12', etunimi "Verkkomaksaminen" ja sukunimi "Webpayment". Tämä on vaihdettava tuotantoversiossa!!!. Käyttäjän ID ja salasana talletetaan myöhemmin SIP-managerin asetustiedostoon (luku 3.2.2).

 

DISCLAIMER: Uuden lokaation tekeminen meni vähän kaoottisesti. Toivottavasti en unohtanut mitään tai laittanut mitään ylimääräistä. Kertokaa, jos löydätte virheitä. -nv

On suositeltavaa, että SIP2-maksuja varten luodaan Voyageriin oma "location", jonka alle kaikki verkkomaksut kirjautuvat, jolloin verkossa tapahtuneet maksut voidaan eritellä kassalla tapahtuneista maksuista. Joku olemassa olevakin lokaatio käy, mutta dedikoidun lokaation etuna on helpompi seuranta tietokannassa. Tein System-Location -kohdsassa uuden lokaation: Code="MAKSU", Name="Verkkomaksaminen" (tikkaa ortodoksisesti "Suppress in OPAC", vaikka tällä ei kai ole varsinaisesti väliä). Kuvan "Current Circulation Policy Group" on tässä vaiheessa oikeasti <None>.

 


Tämän jälkeen lisää käyttäjä haluttuun master-profileen (lainaus varmaan riittäisi) (Jotta käyttäjälle voidaan antaa Circulation group, niin käyttäjällä pitää olla Master profile.):

 
Lisää käyttäjä ainakin johonkin (omaasi? rajoitteita?) ryhmään kohdan "Security - Master Profiles" Operator-tabissa. (TODO: lisää kuva, toisaalta menee turhan pilkunnviilaukseksi)

Lisää luotu lokaatio samaan ryhmään:

Ja jälkeen tee uusi SysAdminissa uusi Circulation Profile (Security->Circulation Profiles, New):

Profile Name -tabi: Anna nimeksi "Verkkomaksaminen"

Operator-tabi: laita äsken luotu webpayment-käyttäjä operaattoriksi

Locations-tabi: lisää yllä luomasi lokaatio (tai valitsemasi vanha lokaatio) (kuva alempana)

Profiles-tabi: anna profiilille "Accept Payments"-oikeus, poista muut oikeudet.

Tallenna

 

Sitten Circulation - Request Groups -kohdasta: lisää Verkkomaksaminen-lokaatio oikealle kirjastolle (oikea kirjasto on lokaation "owning library" System - Locations -kohdassa).

"Circulation - Policy definitions": lisää uusi lokaatio johonkin Policy definitioon, tämän jälkeen valitse ko. lokaatio ja tuplaklikkaa/paina Settings nappulaa oikeasta alareunasta:

Laita "Circulation Location" checkbox päälle ja poista checkboxit avautuvista ruuduista:

2.5 Sopimusasiat

Ohjelmisto käyttää Vetuman tai Paytrailin/Suomen Verkkomaksut Oy:n kehittämää rajapintaa. Ohjelmiston testausvaiheessa voidaan käyttää testitunnuksia.

 

Tuotantovaiheessa kirjasto/oppilaitos joutuu tekemään sopimuksen toimittajan kanssa.

Vetuma: https://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/yhteiset_palvelut/verkkotunnistaminen_ja_maksaminen_vetuma/vetuma_liittymisohjeet/index.html

Paytrailin: http://paytrail.com/fi/hinnasto

Testaamisessa kannattaa käyttää pankkien testitunnuksia: esim. http://docs.maksuturva.fi/fi/html/pages/4_2_1_verkkopankkien_testitunnukset_print.html

3. Asentaminen

Asennuspaketin mukana tulee install-skripti, jolla tarvittavat hakemistot ja tiedostot on helppo luoda ja kopioida paikoilleen. Tässä luvussa kuvataan installaatioprosessi vaihe vaiheelta.

 

3.1 Perusasennus

Asennus menee ennakkovaatimusten tultua tehdyiksi kaikessa yksinkertaisuudessaan seuraavasti:

$ cd
$ unzip /m1/shared/verkkomaksaminen/webpayment-2013-09-10.zip
$ cd webpayment
$ ./install.pl xxxdb
# N enterin painallusta riittää normiasennukseksi

Tämän jälkeen lisää SIP-käyttäjän tiedot tiedostoon /m1/voyager/heliadb/local/webpayment/sipmanager.conf ja ohjelman pitäisi toimia osoitteessa https://kirjaston.palvelin.fi/cgi-bin/webpayment/webpayment.cgi . Ohjelma vaatii kuitenkin tiettyjä parametreja toimiakseen. Käyttäjän omista tiedoista pitäisi nyt olla parametrit sisältävä linkki, jos käyttäjällä on maksukelpoisia maksuja.

 

3.2 ./install.pl skriptin tekosia

Skripti install.pl asentaa tarvittavat tiedostot oikeille paikoilleen. Oikeat paikat ovat tietokantakohtaisia ja niihin vaikuttaa mm. käytetäänkö Tomcat- vai Classic-OPACia ja mikä versio Voyageria on käytössä..Asennusohjelmalle annetaan argumenttina käytettävä tietokanta:

$ ./install.pl xxxdb

(Huomaa myös, että asennusohjelma pitää nykyisellään suorittaa aina siinä hakemistossa, jossa ollaan. Tämä rajoite ehkä poistuu myöhemmistä versioista.) Tietokannan nimen perusteella asennusohjelma tarkistaa ympräistön ja kysyy seuraavat asiat:

  • Asennushakemisto (Verkkomaksamiseen käytettyjen CGI-skriptien sijoitushakemisto) (oletus: /m1/voyager/xxxdb/tomcat/vwebv/context/vwebv/htdocs/cgi-bin/webpayment)
  • CGI-skriptien käyttämien CSS-tiedostojen sijoitushakemisto (oletus: /m1/voyager/xxxdb/tomcat/vwebv/context/vwebv/htdocs/css)
    Olemassaolevan WebVoyage  Enhancerin sijoitushakemisto (oletus: /m1/voyager/xxxdb/local/wv_enhancer/)
  • Asetustiedostojen sijaintipaikka (oletus: /m1/voyager/xxxdb/local/wv_enhancer/)

Ohjelma osaa ehdottaa oletusarvoja kysymyksille, joten yleensä pelkkä enterin painelu riittää asennusvaiheessa. Asennusohjelma mm. varmistaa, että pystyt kirjoittamaan ko. hakemistoihin.

Ohjelma lisää wv_enhancer.config-tiedostoon tiedot uudesta moduulista. (Plugins-stanzaan uusi postprocessing module -rivi ja uusi [myaccount_payment] -stanza.) Muutoksen astuvat heti voimaan.

Voi olla, ettet halua laittaa modulia päälle ennen testausta ja kohtaa 3.3. Käy tällöin kommentoimassa asetustiedostosta lisätty postprocessing module NN=myaccount_payment -rivi.

3.2 Konfiguraatio

Ohjelma yrittää laittaa asetustiedostoihin oikeat arvot, mutta voi olla, että joudut konfiguroimaan asiota käsin. Näitä ovat:

  • webpayment-kohtaiset asetukset
  • sipmanager-asetukset
  • wv_enhancer-asetukset
3.2.1 webpayment-asetukset

Install-skripti on nyt luonut antamaasi CGI-hakemistoon configuraatiotiedoston (esim. /m1/voyager/<dbname>/tomcat/vwebv/context/vwebv/htdocs/cgi-bin/webpayment/webpayment.config). Konfiguraatiotiedosto on jakautunut kolmeen segmenttiin. <general> osiossa on määritelty yleiset asetukset, <ui> osiossa on määritelty ulkoasuun liittyviä asetuksia ja <suomenverkkomaksut> osiossa on palveluntarjoajan toimittamat tiedot, joilla Paytrailin palvelua voidaan käyttää. (Tiedostossa näkyvät tunnukset eivät liene millään organisaatiolla sitä kaikkein julkisinta tietoa, joten tiedoston lukuoikeuksia kannattaa vähän miettiä.)

<general> osiossa sinun täytyy määritellä seuraavat asiat:

asetuskuvaus
serverpalvelimen nimi, esim. alli.linneanet.fi. Tietokantaa vastaava arvo asetetaan "webvoysync -l" -komennon avulla.
css_dirTyylitiedostojen sijainti (suhteessa cgi-skriptien sijaintiin). Oletusarvo on ok, jos asennusvaiheessa kelpuutettiin oletukset.
log_rootLokitiedostojen juurihakemisto. WWW-käyttäjän pitää pystyä kirjoittamaan tähän hakemistoon.
log_fileLokitiedoston nimi, lopullinen sijainti on $log_root/YYYY/MM/$log_file
payment_log_subdirKeskeneräisten transaktioden säilytyspaikka $log_root/$payment_log_dir
conf_dirAsetustiedostojen sijaintihakemisto (suhteellinen polku cgi-skripteistä)
adm_emailJärjestelmän ylläpitäjän sähköpostiosoite. Virhetilanteissa virheilmoitus toimitetaan tähän osoitteeseen
sendmailsendmail binäärin sijainti palvelimella (yleensä /usr/sbin/sendmail)
return_linkSivu jolle haluat käyttäjän ohjautuvat, kun hän poistuu webpayment näkymästä (esim. http://server:port/vwebv/myAccount)
minimum_feeMinimisumma joka voidaan maksaa verkkomaksuna. Mikäli summa ylittyy käyttäjä näkee viestin, jossa asia selitetään. (Viestit määritellään jäljempänä)
max_agepayment_log_subdir-hakemistossa olevien transaktiotiedostojen säilytysaika päivissä. Jos luku on 0, tiedostoja ei poisteta laisinkaan.
debugDebug asetus: 1 päällä, 0 pois. Jos debug on päällä lokiin tulee enemmän viestejä.
  
  

<ui> osiossa sinun täytyy määrittää seuraavat asiat:


Seuraavassa suffiksi _lang tarkoittaa kielen koodia (esim. _fi, _sv, _en), esimerkiksi suomenkielinen otsikko on title_fi. Jos kohdekielistä lokalisointia ei ole olemassa, ohjelma käyttää suomenkielistä, ohjelmaan kovakoodattua vastinetta.

 

asetuskuvaus
top_banner_logoLogo, joka näkyy webpayment.cgi-näkymässä

title_lang

Webpayment.cgi-skriptin käyttämä otsikko halutulla kielellä
enable_javascript'yes' tai 'no'. Mikäli javascript on pois päältä, maksulinkki on normaali html-button. Muutoin näytetään Paytrailin maksuwidgetti. Tämä on suositeltavaa pitää päällä.
  

open_from

open_until

Verkkomaksamisen aukioloajat. Maksuja ei haluta päällekäin järjestelmän uudelleenkäynnistyksen kanssa. Oletusarvoisesti auki ollaan 06:00...21:30.
  

verkkomaksu_lang

Palvelun nimi eri kielillä
suljettu_langViesti, joka kerrotaan, kun palvelu on kiinni. (Vrt. open_from ja open_until.) Merkkijonon FROM korvataan open_from:n arvolla, merkkijono TO korvataan open_until:n arvolla.
intro_langJohdantoteksti
minimi_langTeksti, joka näytetään, kun minimisumma ei ylity. Jos minimi_lang-sisältää merkkijonon MIN, ko. osajono muutetaan minimisummaksi.
ok_langTeksti onnistuneelle maksutapahtumalle
maksukelpoiset_lang"Maksukelpoisia sakkoja" tms. (Accrued fines -tyyppisiä sakkoja ei järjestelmärajoitteiden takia voi maksaa)
muut_maksut_lang"muita maksuja (accrued fines)"
laheta_langLähetä-napin teksti, esim. "MAKSA"
error_langTeksti epäonnistuneelle maksutapahtumalle
return_text_langPaluu kirjaston sivulle -linki teksti
  


 <suomenverkkomaksut> osiossa sinun täytyy määritellä seuraavat asiat:

action_url                      --> Paytrail/Suomen Verkkomaksut-palvelun osoite: https://payment.verkkomaksut.fi/ (muuttuu tuotannossa todennäköisesti joksikin payment.paytrail.com-tyyppiseksi)

merchant_id                  --> Paytrailin/Suomen Verkkomaksujen toimittama kauppiastunnus (Testaustunnus: 13466)

secret_key                    --> Paytrailin/Suomen Verkkomaksujen toimittama salainen avain, jolla varmistetaan viestien oikeellisuus (Testausavain: 6pKF4jkv97zmqBJ3ZL8gUw5DfT2NMQ)


3.2.2 SipManager -asetukset

SipManager-perl-moduuli tarjoaa perl-rajapinnan SIP2-protokollaa käyttäviin järjestelmiin. Sitä käytetään maksujen kirjaamisessa Voyageriin. SipManager sijaitsee CGI-hakemiston alla 'sipmanager'-hakemistossa (esim. /m1/voyager/<dbname>/tomcat/vwebv/context/vwebv/htdocs/cgi-bin/webpayment/sipmanager). SIP2 ei ole yhteensopiva Voyagerin keskeneräisten (yhä kasvavien) Accrued Fines maksujen kanssa (esim. erääntynyt laina josta tulee vaikkapa 50snt sakkoja joka vuorokausi) eli se sakkossummaa haettaessa rajapinta palauttaa kaikkien sakkojen sen hetkisen summan. Keskeneräisten sakkojen maksaminen ei kuitenkaan ole mahdollista Voyagerissa. Niinpä ohjelma tarkistaa maksettavaksi kelpaavien sakkojen määrän tavallisella tietokantakyselyllä ja tarjoaa maksettaviksi niiden yhteissummaa. Käyttäjä voi maksaa vain nämä maksut. Tehtävän verkkomaksutapahtuman ja kaikkien maksettavissa olevien maksujen summan täsmätessa Voyager osaa itse merkitä kaikki ei-keskeneräiset maksut maksetuiksi. (Samaten Voyager osaa yhdistää maksetun summan ja yksittäisen sakon monien joukosta, mutta ohjelmamme ei tuo "osamaksua".)

SipManagerin konfiguraatiotiedostossa on määritelty ensinnäkin palvelin, jolla Voyager pyörii, SIP2 portti, joka on oletuksena xx31 (tietokantakohtainen osa lisätään alkuun, jolloin linneatest-palvelimella yhden tietokannoista portti on 7831). Lisäksi määritellään kirjautumiseen tarvittavat tiedot: tunnus, salasana ja lokaatio johon halutaan kirjautua. Portin arvo haetaan tietokannan voyager.env-tiedostosta.

Esimerkki sipmanagerin konfiguraatiotiedostosta:

[network]
Host=localhost
Port=xx31

[login]
UIDAlgorithm=0
PWDAlgorithm=0
UserID=webpay
Password=webpay@12
LocationCode=MAKSU

3.2.3 WebVoyage Enhancer -asetukset

Webpayment ratkaisun mukana tuleva wv_enhancer-plugin on konfiguroitava osaksi tietokantanne wv_enhanceria. Tämä tapahtuu yleensä automaattisesti asennuksen yhteydessä. Ongelmatilanteissa tämän voi tehdä käsin editoimalla wv_enhancer.conf-tiedostoa, lisäämällä sen kohtaan [plugins] seuraava teksti (jossa xx on jokin käyttämätön numero):

postprocessing module xx=plugin_myaccount_payment

Lisäksi pluginin täytyy tietää webpayment.cgi skriptin osoite. Taas asennusohjelma yrittää tehdä tämän käsin.  Ongelmatapauksissa täydennetään wv_enhancer.conf -tiedostoa seuraavasti:

[myaccount_payment]

url=https://your/url/to/webpayment.cgi
## Tänne voi myös laittaa asetuksia:
verkkomaksu_sv=e-betalning
muut_maksut_en=other fees
verkkomaksu_estetty_fi=Maksuja ei vo maksaa verkossa. Asioi tiskillä.
laheta_fi=Siirry verkkomaksamiseen

## Estä verkkomaksaminen (eli edellytä tiskillä käymistä), jos on olemassa tietyntyyppisiä maksuja, pilkku toimii erottimena:
refused_fees=lorum,Lost Item Replacement,ipsum

## Eksplisiiittisesti salli sakkojen maksu vanhentuneet asiakastiedot omaaville asiakkaille:
allow_expired_to_pay=1

## Lista asiakkaista, jotka saavat maksaa testailua varten (ei arvoa = kaikki saavat maksaa).
## Arvo ovat patron_id, ei kirjastokortin numero. Testi-id:itä voi olla useampikin.

allowed_patrons=666 

3.3 Testaaminen

Tarvitaan sakkoja. Niitä voi lisätä halutulle käyttäjälle Circulation-ohjelman avulla.

Ongelmia aiheuttavia sakkotja eli Accrued Fines -sakkoja (joita ei siis voi maksaa SIP2-rajapinnan kautta) voi generoida lainaamalla käyttäjälle kirjan Circulationissa ja laittamalla lainapäivä reilusti menneisyyteen, jotta se erääntyy. Tämän jälkeen voi ajaa ko. kannassa komennon

 sbin/Pcircjob -j 30

tai odottaa yön yli, jolloin sakot päivittyvät automaattisesti (groupcron suorittaa yöllä tuon saman komennon).

Kun käyttäjällä on riittävä määrä maksuja (asetustiedoston minimum_fee ylittyy), paketin mukana tuleva oikein asennettu wv_enhancer lisää käyttäjän omat tiedot -sivulle linkin sakkojen maksuun. Wanhan testipalvelimen omat tiedot löytyvät sivulta  http://linneatest.csc.fi:7808/vwebv/myAccount . Linkki vie sivulle, joka on muotoa http://linneatest.csc.fi/cgi-bin/webpayment/webpayment.cgi?page_id=1&wvp_amount=10.00&wvp_barcode=666&accrued=1.05.

Parametri page_id=1 kertoo maksutapahtuman aloittamisesta.

Parametri wpt_amount=nn.nn kertoo maksettavan määrä. Määrän oltava ( kaikkien sakkojen määrä - accrued fines määrä). Maksettavan määrän on oltava oikea, muuten maksutapahtuma epäonnistuu. Kertyviä accrued fines sakkoja ei voi maksaa sip2-rajapinnan yli.

Parametri wpt_barcode kertoo asiakkaan kirjastonkortin numeron. Mikä tahansa asiakkaan barcode kelpaa tähän.

Parametri accrued=n.nn kertoo toismaksukelvottomien sakkojen määrän. Toistaiseksi tätä ei käytetä mihinkään. Myöhemmin se voidaan esim. näyttää sivulla ohjeiden yhteydessä.

Jos ympäristöä haluaa testata tuotantokannassa, voi wv_enhancer modulin käyttöönottoa lykätä, jolloin tavalliset käyttäjät eivät näe maksulinkkiä. Tällöin maksutapahtuman aloittaminen tapahtuu kirjoittamalla webpayment.cgi:hin osoittava url oikein haluttuine parametreineen. Tämä lähestymistapa voi olla hyödyllinen nyt kun meilläkapasiteettiongelmin takia ei ole käytössä Voyager 8 -testipalvelimia.

 

Debuggausta: Jos tulee virheilmoitusta numero 500, kannattaa tutkia mitä lokiin menee. Lokitiedosto on määritetty webpayment.config tiedoston muuttujassa log_file. Jos lokitiedostoa ei synny, kyseessä lienee puutteelliset luku ja/tai kirjoitusoikeudet. TODO: tuotantopaikkojen kirjoitusoikeudet...

 

 

 

 

4 Webpayment Monitor

Webpayment monitor on yksinkertainen WWW-näkymä, joka tarjoaa tietoa suoritetuista verkkomaksuista. Ohjelma listaa keskeneräiset transaktiot. Transaktion "elämä" alkaa kun käyttäjä saapuu maksusivulle (cgi-skriptille). Kaikki eivät kuitenkaan jatka varsinaiseen maksuun, jotten on täysin luonnollista, että tänne jää alkaneita transaktioita kummittelemaan.

Nykyisellään työkalu on siis varsin hyödytön. Sen parannuksia mietitään ei niin kauheab kuumeisesti, mutta ideoita vastaanotetaan aktiivisesti.

5 Kuvakaappauksia

Tämän kappaleen sisältö/kuvitus on osin vanhentunut. Toimii kuitenkin suuntaa-antavana. Päivitä!

5.1 WebVoyage näkymä

Alla oleva näkymä on käyttäjä "Omat tiedot" väliehti. Näkymästä käy ilmi, että käyttäjällä on 121.00 euroa maksamattomia sakkoja. Verkkomaksupainike on ympyröity punaisella. Kun käyttäjä klikkaa verkkomaksupainiketta, hänet ohjataan verkkomaksujen etusivulle.

5.2 Verkkomaksut - etusivu

Verkkomaksut etusivulla käyttäjä näkee viestin, joka on määritelty viestitiedostossa "text_entry" (kts. viestien konfigurointi kohdassa 3.1). Viestin alla käyttäjä näkeemaksettavan summan (HUOM! tässä alkuperäinen summa oli 121 euroa, mutta konfiguraatiotiedostossa on asetettu käyttäjän maksettavaksi 0.05 euron transaktiomaksu: charge_transaction_fee=0.05). Summan alla käyttäjä näkee paluulinkin, jolla hän pääsee sivulle, joka on määritelty konfiguraatiossa kohdassa "return_link" (kts. kohta 3.1). Sivun yläreunassa käkyy sekä "top_banner_logo" että "top_banner_text" määritysten mukaiset logo ja teksti. Tässä tapauksessa kuva on kansalliskirjaston logo ja teksti "Kansalliskirjaston verkkomaksupalvelu".

Näkymän oikeassa reunassa on Suomen Verkkomaksupalveluiden maksuwidgetti, josta käyttäjä voi valita haluamansa maksutavan. Klikkaamalla jotain maksulinkkiä, käyttäjä siirretään ko. pankin/luottolaitoksen sivuille. Mikäli konfiguraatiossa kohtaan "enable_javascript" asetetaan "no", maksuwidgetin sijasta käyttäjä näkee tavallisen html-painikkeen, jossa lukee "Siirry maksamaan".

 

5.3 Paluu webpayment näkymään maksun jälkeen

Kun käyttäjä palaa verkkopankista, hänelle näytetään viesti sen mukaan, onko maksu hylätty vai hyväksytty, onko maksu kenties keskeytynyt tai onko webpayment-käsittelyssä tapahtunut virhe. Kaikki viestit määritellään viestitiedostoissa (kts. kohta 3.1). VIestin alla käyttäjä näkee paluulinkin, jonka arvo on määritetty  konfiguraatiossa kohdassa "return_link".

5.4 Maksutiedot webpayment_monitor skriptillä

Kirjasto voi tarkastella maksujen määriä ja summia webpayment_monitor.cgi skriptillä, joka on yksinkertainen WWW-näkymä maksutransaktioihin. Näkymässä on tarjolla kuukausittainen kokonaismäärä ja summa. Lisäksi jokaisen kuun maksuja voidaan tarkastella myös yksityiskohtaisemmin. Jokaisen maksun yhtedessä nähdään maksun ID, summa, asiakkaan viivakoodi, tapahtumahetki ja asiakkaalta veloitettu transaktiomaksu.

 

6. MUUTA

Suurin osa teksteistä tulee asetustiedostoista ja on kieliriippumattomia. (Sekä wv enhancer -moduli että cgi-skripti haistavat Voyagerin kielen ja yrittävät käyttää sitä.) Lokalisaatiotekstien nimen lopussa on kielisuffiksi (esim. "_fi" tai "_en"), joka kertoo halutun kielen. Asetustiedoista löytyy riittämiin esimerkkejä.

Paremmat tekstit. Näiden mahdollinen laitto asetustiedostoon.

Sivut ovat rumat.

...

 

  • No labels