Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Valio on Toni Valldenin tekemä ohjelma, jonka avulla voi tehdä Voyagerin luettelointi- ja lainausohjelmien kautta pieniä muutoksia bib- ja asiakastietuieisiin. Linkki ohjelman sivulle ja tarvittavat tunnukset löytyvät Kansalliskirjaston Luetteloinnin ja sisällönkuvailun ohjesivulta.

 • No labels

13 Comments

 1. Unknown User (ankorhonen@hamk.fi)

  Valio on makro-ohjelma. Sen avulla voi hakea haluttuja Voyagerin tietueita esiin käsittelyä varten lainausohjelmaan tai luettelointiohjelmaan.

  Haku tapahtuu tietueen id:n tai viivakoodin perusteella. Lista tunnisteista tehdään etukäteen esim. Access-kyselyllä tai Sakke-haulla.

  Makro hakee yhden tietueen kerrallaan listasta, joka voi olla leikepöydälle kopiotu tai tekstitiedosto. Uusi tietue avautuu F12-painiketta painamalla. F12 sulkee Voyager-clientin näytöt ja hakee uuden tietueen esiin.

  Muutokset tietueeseen tehdään itse. Yksinkertaisia pikamakroja voi tehdä itse melko helposti.

 2. Unknown User (ankorhonen@hamk.fi)

  Tällä hetkellä VALIO osaa seuraavat haut:
  CAT: Bib id:llä
  CAT: Mfhd id:llä
  CAT: Item id:llä
  CAT: Item viivakoodilla
  CIRC: Asiakas viivakoodilla
  CIRC: Asiakas nimellä
  CIRC: Asiakas hetulla
  CIRC: Item viivakoodilla

 3. Unknown User (ankorhonen@hamk.fi)

  Kun Valio käynnistetään, avautuu ensimmäiseksi Windowsin Security Warning, joka ohitetaan Run/Suorita-painikkeella.

 4. Unknown User (ankorhonen@hamk.fi)

  Valion pikamakroissa hyödynnetään Voyagerin näppäinkomentoja. Jos halutaan editoida bib-tietueen 007-kentästä tietty koodi, pikamakron rakentaminen aloitetaan tutkimalla, mitä näppäinkomentoja käyttäen kenttä saadaan auki ja miten päästään oikean koodin kohdalle.

  Esimerkki: bib-tietueisiin lisätään 007-kenttä ja 007-kenttään elektronisen aineiston välilehti + välilehdelle erityismääreen koodi r.

  • 007 saadaan avattua perusnäytöltä näppäinyhdistelmällä alt-7
  • 007-kentän elektronisen aineiston välilehden kohdalle päästään tabulaattorinäppäimellä ja nuoli oikealle -näppäimellä
  • 007 avataan näppäinyhdistelmällä alt-w
  • shift-näppäin vie alkuun ja sitten kaksi kertaa Down-näppäin ja päästään oikeaan kohtaan (merkkipaikka 01)
  • kirjoitetaan r
  • alt-y on Apply
  • suljetaan 007 näppäinyhdistelmällä alt-c
  • tallennetaan tietue näppäinyhdistelmällä ctlr-b
  • tietuetta ei ole tarpeen sulkea, koska Valion komento F12 sulkee tietueen ja avaa seuraavan

  Pikamakro näyttää tältä: !7{P0500}{Tab}{P0500}{Right}{P0500}!w{P0500}+{Down 2}{P0500}r{P0500}!y{P0500}!c{P0500}^b
  Koodi {P0500} lisää pienen odotusajan muiden koodien väliin. Odotusaika vähentää virheen mahdollisuutta.