Child pages
 • Tuplakontrolli Voyagerissa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Varoitus: ohje on osittain mutu-tuntumalla tehty, koska ohjeen laatija ei ole tuplakontrollin asiantuntija. Ohjetta voi käyttää omalla vastuulla omien tuplakontrollien määrittelyyn.

Tuplatarkistuksen profiilit (Bibliographic Duplicate Detection Profiles)

Tuplatarkistusprofiileilla voi määritellä, miten ohjelma käsittelee tietokantaan lisättäviä tietueita. Kun tuplakontrollin profiili on määritelty ja valittu luettelointiohjelmassa, systeemi vertailee tallennettavaa (esim. poimittua) tietuetta tietokannassa jo oleviin tietueisiin. Jos tuplakontrolliprofiilia ei ole valittuna, kaikki tallennettavat tietueet lisätään uutena tietokantaan.

 1. Add-Unconditional. Kaikki tietokantaan tulevat tietueet lisätään olivatpa ne tuplia tai eivät.
 2. Replace. Korvaa tietokannassa jo olevan tietueen, jos poimitun tietueen laatu on parempi kuin ennestään tietokannassa olevan tietueen. Jos vastaavia tietueita on useampi kuin yksi, ohjelma kysyy, mitä tehdään.
 3. Add-Conditional. Tietue lisätään, jos vastaavaa tietuetta ei löydy. Ohjelma kysyy, mitä tehdään, jos löytyy yksi tai useampi samankaltainen tietue. Tietueita yhdistettäessä Merge-profiilissa määritellyt kentät jäävät ja muut poistetaan vanhasta tietueesta.
 4. Merge. Systeemi kopioi SysAdminissa Merge Fields -välilehdellä määritellyt kentät tietokannassa jo olevasta tietueesta uuteen tietueeseen. Jos tuleva tietue on määriteltyjen ominaisuuksien suhteen samanlainen kuin vanha, tietue yhdistyy vanhaan.
 5. Bi-Directional Merge. Sekä vanhasta että uudesta jää määritellyt kentät yhdistettyyn tietueeseen (??).
Asetukset SysAdminissa

Tämä ohje perustuu käytäntöön, jossa on luotu Add-Conditional-tuplakontrolliprofiili.

Uutta profiilia SysAdminissa määriteltäessä valitaan tuplakontrollin tyyppi kohdassa Duplicate Handling ja annetaan profiilille nimi (korkeintaan 25 merkkiä) ja koodi (korkeintaan 8 merkkiä).

Tuplakontrollissa määritellään ne kentät, joiden perusteella ohjelma tarkistaa, onko poimitun tietueen kaltaista tietuetta jo tietokannassa. Kentille voi määritellä painoarvot, esim. ISBN:lle korkea arvo ja 700-kentälle pieni arvo. Painoarvot voivat olla esimerkiksi:

kenttä painoarvo
020N  100
020R  100
022A  100
100H  25
2452  100
ISB3  100

Tässä tapauksessa SysAdminissa on määritelty Duplicate Warningin arvoksi 75. Kun tallennettavan tietueen kenttien painoarvo on vähintään 75, ohjelma varoittaa mahdollisesta tuplasta.

Lisäksi tarvitaan Merge-profiili.

Merge Fields -välilehdelle määritellään, mitkä vanhan tietueen kentistä halutaan säilyttää. Jos kenttiä ei ole määritelty, kaikki vanhan tietueen kentät häviävät yhdistämisessä.

Tuplakontrollin valinta Voyagerin luettelointiohjelmassa

Luetteloinnin asetuksista General-välilehdellä valitaan haluttu tuplakontrolli. Tässä on käytössä Add-Conditional-profiili, jonka nimi on Tuplatarkistus-Conditio.

Poimittu tietue yhdistetään tietokannassa jo olevaan tietueeseen

Kun poimittu tietue tallennetaan, tuplakontrolli varoittaa tietokannassa jo olevasta samanlaisesta tietueesta.

Bibliographic Dedupe Detection

Tarkistetaan, että tietueet ovat yhdistettävissä ja napsautetaan painikkeesta Replace/Merge using profile.

 • No labels