Child pages
  • Toimintakertomus 2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aineistojen yhteiskäyttö -työryhmän toimintakertomus 2014

Työryhmän jäsenet:
Asko Huotarinen, Helsingin yliopisto
Teija Jokiharju-Keso, Oulun yliopiston kirjasto (pj.)
Päivi Järvinen, Kansalliskirjasto
Annamari Leppäniemi (siht.)
Christina Ståhlberg, Åbo Akademi
Sari Virta, Kansalliskirjasto
Varastokirjaston edustajina Ari Kotonen, Varastokirjasto 4.3.2014 kokous, Pentti Vattulainen, 1.10. 2014

Vuonna 2013 työryhmä piti 2 kokousta, 4.3.2014 ja 1.10.2014.

Ryhmän wikisivut ja kokousmuistiot:

https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=84090576

 

2014 aikaansaatua

Työryhmä seurasi UKJ:n suunnittelua kaukopalvelun osalta ja Ari Ahlqvist Kansalliskirjastosta kertoi 4.3.2014 kokouksessa UKJ-kuulumisia etenkin yhteislainauksen kannalta.

Työryhmä on seurannut yhteislainauksen kehittymistä. Suurin osa korkeakoulukirjastoista on ottanut yhteislainauksen käyttöön, vain Helsingin yliopiston kirjasto ja Kansalliskirjasto eivät vielä ole mukana yhteislainauksessa.

Juha Hakala esitteli 1.10.2014 kokouksessa uutta kaukopalvelustandardia ISO 18626, jonka ensimmäinen versio valmistui kesällä 2014. Työryhmämme aikaisemmin antamia maksutapoihin liittyviä kommentteja oli myös otettu standardissa huomioon.

Työryhmä on myös seurannut kaukopalveluohjelmistojen kehittelyä sekä koti- että ulkomailla, todennäköisesti uuden standardin myötä kaukopalveluohjelmistojen kehitystyö vilkastuu.

Päivi Järvinen jäi pois ryhmästä 1.10 kokouksen jälkeen ja Kansalliskirjastosta hänen tilallaan jatkaa Mitka Joenpalo.

Osallistumiset

Annamari Leppäniemi ja Pentti Vattulainen osallistuivat Yhteispohjoismaisille kaukopalvelukokoukseen Oslossa 15.10.-17.10 2014.
Pentti Vattulaisella oli kokouksessa myös kaksi esitystä ja hän osallistui Suomen edustajana kokouksen loppukeskusteluun.

 

 

 

 

  • No labels