Child pages
 • Pick and Scan
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohje muokattu Kaisa Saikkosen (JYK) ja Jussi Kärjen (SAMK) ohjeista.

Pick and Scan -toiminto Voyagerin luettelointi- ja lainausmodulissa

Pick and Scan -toiminto on sekä lainaus- että luettelointimodulissa. Toiminnolla voi esimerkiksi siirtää kätevästi aineistoa kokoelmasta toiseen tai tehdä muutoksia niteen tietoihin.

Pick and Scan käynnistetään lainausmodulissa yläreunan valikon Functions-valikosta tai komennolla Ctrl+k. Luettelointimodulissa toiminto löytyy ylävalikon File-valikosta tai komennolla Ctrl-i.

Jos kaikkia tietyn holdingsin niteitä ei siirretä toiseen kokoelmaan, on ensin tehtävä uusi holdings ja siirrettävä niteet sinne ennen Pick and Scan -käsittelyä. 

Huomaa, että Pick and Scanilla ei voi tehdä muutoksia 852 h-osakenttään!

Muutokset niteisiin ja holdingseihin Item Options -välilehdellä

Item Options -välilehdellä määritellään, mitä muutoksia nide- tai holdings-tietoihin halutaan. No Change = ei muutoksia ko. kohtaan.

Jos esimerkiksi varastoon siirrettävillä niteillä on tilana jotain muuta kuin Not Charged, kannattaa tarvittaessa lisäksi laittaa ruksi kohtaan Item Status -- Clear all. Clear all ei poista kaikkia tiloja, esim. lainassa olevat niteet pysyvät lainassa.

Holdings Location: holdings-tietueen location eli kokoelma
Permanent Location: nidetietueeseen tuleva kokoelma
Temporary Location: niteen tilapäinen kokoelma
Permanent Type: nidetyyppi
Temporary Type: väliaikainen nidetyyppi
Media Type: ei käytössä
Item Status: niteen tila
Statistical Categories: niteen tilastointiryhmä

Pick and Scanilla voi myös suppressoida (=piilottaa OPACista) bib- ja holdings-tietueita tai poistaa suppressointi. Tällöin valitaan kohdasta Suppress from OPAC halutut kohdat.

Niteitä voi poistaa Pick and Scanilla. Bib- ja holdings-tietueet on poistettava muulla konstilla, esimerkiksi Bibliographic Delete -ohjelmalla. Suppea ohje Bibliographic Delete -ohjelmasta AMKIT-konsortion wikissä: Tietueiden poistaminen Voyagerista

Niteiden viivakoodit luetaan Items-välilehdellä

Pick and Scanin Item-välilehdellä luetaan viivakoodit Barcode-kenttään tai valitaan Select File -kohdassa käsiteltävä viivakoodien lista.

Niteiden viivakoodit luetaan viivakoodinlukijalla peräkkäin; enteriä tai muuta nappulaa ei tarvitse välillä painaa.

Muutokset voi tehdä myös isompaan määrään yhtäaikaa. Haetaan esimerkiksi Access-kyselyllä muutettavien niteiden viivakoodit (barcode). Lista kopioidaan esim. Notepadiin ja tallennetaan tekstitiedostoksi (tiedoston pääte .txt). Viivakoodien pitää olla kunkin omalla rivillään. Item Options -välilehdellä tehdään tarvittavat muutokset ja Items-välilehden Select File -kohtaan valitaan Notepadiin tehty txt-tiedosto ja prosessoidaan tiedosto = Process File.

Barcode: niteiden viivakoodit
Print List: tulostaa listan käsitellyistä niteistä
Save to File: tallentaa listan käsitellyistä niteistä

Tallennettuun listaan tulee näkyviin sekä muutetut että muuttumattomat asiat, esimerkissä poistettu ainoastaan tarpeeton tilastointiryhmä:

Barcode:              1583164577
Title:               Tekstiilikonservointi / Anja Rantala, Kaija Steiner-Kiljunen, Liisa Pakkala.
Enum/Chron:
Holding Location:         Visamäki Kirjasto
Permanent Location:        Visamäki Kirjasto
Temporary Location:
Permanent Type:          LAINA28
Temporary Type:
Media Type:
Item Status:            Not Charged, At Bindery
Statistical Category:       Tekstiaineisto / <cleared>
Magnetic Media:          No
Sensitize:             Yes
MFHD ID 69099:           Unsuppressed
Bib ID 52658:           Unsuppressed
Update Bib Status:         N/A
Update Holding Status:       N/A
Update Item Status:        Processed.
 • No labels