Child pages
  • Kokous 27.4.2015
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aineistojen yhteiskäyttötyöryhmän kokous 27.4.2015 AC klo 13.00

Paikalla: Teija Jokiharu-Keso, pj. (Oulun yliopisto) Ari Ahlqvist (Kansalliskirjasto), Sari Virta (Kansalliskirjasto), Christina Ståhlberg (Åbo Akademi), Asko Huotarinen (Helsingin yliopisto), Pentti Vattulainen (varastokirjasto), Annamari Leppäniemi, siht. (Turun yliopisto)


Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:02

 

  1.      Työryhmän toimintakertomus vuodelta 2014 on laitettu jo eteenpäin ja tullaan laittamaan myös työryhmän sivuille esille

 

      2. Varastokirjaston kuulumisia

 

21.5.- 22.5.2015 seminaari ja muita uutisia (Pentti Vattulainen)

Varastokirjaston 25-vuotis juhlaseminaari lähestyy, Suomesta ei kuitenkaan ole vielä  paljon kiinnostuneita ilmoittautunut mukaan.

Kyseessä on kokoelmien hallintaan liittyvä kansainvälinen tapahtuma.

Varastokirjaston lainausten ja tilausten määrä on pysynyt samalla tasolla kuin viime vuona joista on 1/3 artikkelitilauksia.

Vielä on yli kilometri aineistoa etävarastossa v. 2012 lähtien. Tänä vuonna saadaan vanhat rästit purettua (ministeriön rahoituksella saatu palkattua ylimääräistä henkilöstöä)

Kausijulkaisuja tulee yhä paljon ja kestää kauan ennen kun päästään online- tilaan.

Aineistoa tulee 5-6 km / vuosi ja 5 määräaikaista on palkattu tekemään tätä käsittelyä.

Varastokirjastolla on ollut pilottitoimintaa aineiston käsittelyn nopeuttamiseksi Oulun ja Itä-Suomen yliopistojen kanssa.  Samalla kun aineistoa on poistettu, lisätään se varastokirjaston tietokantaan. Tämä nopeuttaa huomattavasti käsittelyä ja helpottaa varastokirjaston toimintaa.

Ongelmia saattaa aiheuttaa eritasoiset luetteloinnit esim.  vanhempi aineisto, joka on luetteloitu  20 v. aikaisemmin.

 

 

 


3.UKJ loppui - miten jatketaan

 

Ari Ahlqvist kertoi, että konsortiossa on päätetty jatkaa leasing kalustolla eteenpäin vähintään 3 vuotta CSC:n toimesta.

Laitteisto yritetään vaihtaa uudempaan tämän vuoden aikana. Voyager ja Aleph jatkavat kuitenkin  ainakin 3 vuotta. Keskustelu siitä, minkälainen järjestelmä jatkossa tulee, on yhä ajankohtainen ja jatkuu.

UKJ: n kaatumisen syitä oli esim. se, ettei rahoitusta saatu järjestymään projektin loppuun saattamiseksi. Seuraavan järjestelmän selkiytymisen myötä tiedetään sitten tarkemmin, ettei

rahoitusta tule keskitetysti vaan aloitteen on tultava kentältä.

Vanhat selvitykset ja kaavailut ovat tallella tulevaisuutta varten.

Jatkossa haetaan järjestelmäkokonaisuutta jossa kaukopalvelu / aineistojen välitys on yksi osa kokonaisuutta.

OCLC ja Relais, jotka ovat käytössä maailmalla edustavat erilaisia kuvioita.  OCLC on kokonaispalvelu, jossa kaukopalvelu on sisäänrakennettu.4.Kaukopalveluohjelmistot, Terkon uusi ohjelma, käyttökokemuksia siitä , onko jotain muuta uutta tiedossa

Asko Huotarinen kertoi Terkon  Web-pohjaisesta ohjelmasta Pasista. Siinä on taulukot muualta tilattavien hallintaan, laskutus (pdf) ja tilaaminen toimii hyvin. Voi esim. tilata artikkeleita suoraan  Medlinesta PMID- viitteen avulla. Myös erilaisten tilastojen saaminen on mahdollista. Siitä ei voi kuitenkaan lähettää suoraan sähköpostia.

Koska kyseessä on webbi-pohjainen ohjelma, niin sitä ei tarvitse erikseen asentaa ja voi viritellä mielensä mukaan.

 

 

 

5.Yhteislainausasioita

 

Jyväskylästä oli tullut tiedustelu yhteislainausta käsitteleville kirjastoille siitä, että yhteislainoja paljon hakematta. Tämä ei ole ollut ongelma Oulussa eikä muuallakaan.  Yhteislainaus on vähentynyt kaikkialla kevättä kohti. Oulussa sisäinen kuljetus hoitaa yhteislainat. Yhteislainat näkyvät asiakkaan lainoissa webbi-ympäristössä, eivät circulationissa. Asiakkaalla voi olla Oulussa kerrallaan 100 yhteislainaa.

Helka ei ole mukana yhteislainauksessa eikä ole vielä tieto siitä aikooko edes lähiaikoina siihen liittyäkään. Sari Virta arveli, että syynä on ehkä se että käyttöönotto on hankalaa, koska niin monta kirjastoa on Helkassa mukana. Tilanne on kuitenkin nyt muuttumaan päin.

 

 

 


6.Muuta (Finnan tilanne kaukopalvelun suhteen)

 

Työryhmän tulevaisuudesta keskusteltiin ja todettiin että se on jo tehnyt tehtävänsä eikä sen kannata enää jatkaa. Työryhmän toiminta päätettiin lopettaa.

Kaukopalveluasioista voisi olla hyvä jokin foorumi, esim. Kansalliskirjaston ylläpitämä, joka voisi olla avoin keskustelufoorumi. Ari Ahlqvist lupasi selvittää asiaa. Myös Varastokirjasto ilmoitti voivansa tarvittaessa ottaa vetovastuun.  Linnea2-konsortion yleiskokous voi tarvittaessa perustaa vastaavia ryhmiä uudelleenkin, joten yhteydenpito olisi siinäkin mielessä hyvä asia.


 

Sari Virta  kyseli vielä syitä Relaisin tarjouksen kaatumiseen? Relais ei sopinut meidän konsortiomalliin, eroavaisuuksia voyageriin oli liikaa eivätkä haut onnistuneet tarpeeksi hyvin ja esim. kielet vaihtuivat kesken ohjelman.  OCLC oli puolestaan liian kallis vaihtoehto.

 

Finna

On huomattu etteivät artikkelitilaukset ole niin käteviä Finnan kautta kuten  yhteislainan kautta Varastokirjastosta.

Kirjastojen täytyisi vielä tehdä koodauksia, jotta saataisiin  eri toimintoja toimimaan ja tämä on lähinnä  voyagerin koodaajien asia. Vielä ei tiedetä miten ne toimii ub-asioiden kanssa.

Toiveena olisi, että asiakas pystyisi yhden liittymän kautta hoitamaan kaikki tarvittavat asiat.

Systeemiryhmä voi pohtia tätä asiaa jatkossa tarkemmin. Myös artikkelitilauksiin liittyvät  tekijänoikeusasiat ovat vielä oma juttunsa.

 

Kansalliskirjaston kuulumisia

Sari Virta halusi vielä tietää webkakesta ja sen toiminnasta.

Keskustelimme myös vielä  OCLC:stä.  Aalto yo:n vuosimaksu n. 500 dollaria, jolla voi tilata 100 kertaa, supplier kirjastoina on lähinnä amerikkalaisia. Järjestelmän kautta on voitu tehdä tilauksia myös harvinaisemmista maista kuten esim.  Etelä-Afrikasta.

Oulu saanut 5% alennuksen kun on lähettänyt tilauksia muualle OCLC:n kautta.

Tilauksista IMF-maksujärjestelmän välityksellä kerran kuussa tuleva lasku koettu hyväksi.

Lopuksi Pentti Vattulainen mainitsi, että syksyllä on tulossa kansainvälinen kaukopalvelukonferenssi

 Istanbul 1-3-10.2015.http://meetings.ankos.org.tr/ilds2015/

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:30

 


  • No labels