Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän kokous

Pöytäkirja

Aika: 27.8.2013 klo 10.15-16
Paikka: Tampereen ammattikorkeakoulun kirjasto, Kuntokatu 3, G2-28
Läsnä: Ulla Ikäheimo, Maria Kovero (puheenjohtaja), Mirja Lampola, Anneli Renfors (siht.), Anne-Mari Salmela, Marja-Liisa Seppälä, kutsuttuna asiantuntijana Minttu Hurme
Poissa: Jaana Uurasjärvi

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin.

2. Ilmoitusasiat

Melindan kokemukset vaihtoon -tilaisuus 22.8.2013
SFX:n raportit kokoelmatyön apuna 29.8.2013
Asiantuntijaseminaari 12.9.2013 (seuraava 26.11)
Finna-päivä. 22.10.2013
Kirjastoverkkopäivät 2013 23-24.10.2013, Helsingissä  
Kansainvälinen Open Access (OA) - viikko vk 43 (21-27.10).

Kirjastoaineistojen kuvailusääntöjen liitteet A-D on julkaistu elokuussa 2013 .

3. Melinda-asiat

Päivitettiin Alephin luettelointipohjia.

Keskusteltiin henkilönimikenttien (100, 600 ja 700) osakentässä d olevista syntymävuosista. Melindaan on lähiaikoina tulossa yhä enemmän syntymävuosia henkilönimikenttiin. Tämä johtuu Fennicassa parhaillaan tehtävästä syntymävuosikonversiosta ja Asterin henkilöauktoriteettien käyttöönotosta Melindassa. Syntymävuosien käyttö tekijöiden erotteluun on nykyään sallittua (ja suositeltavaa) myös muissa kannoissa kuin Fennicassa, eli syntymävuosien käytön lisääntymisestä ei välttämättä aiheudu mitään toimenpidetarpeita paikalliskannoissa. Siltä varalta että joissain kirjastoissa halutaan edelleen olla käyttämättä syntymävuosia tekijöiden erotteluun paikalliskannassa, on niiden karsiminen replikoinnissa mahdollista. Tätä varten kaikkien paikalliskantojen replikointeihin on lisätty uusi filtteri *plugin_remove_subfield*, jolla d-osakentät voidaan karsia. Filtterin saa käyttöön lisäämällä sen replikoinnin asetuksiin. Filtterin esimerkkiasetustiedostossa on valmiina asetukset d-osakentän poistamiseksi 1xx- ja 7xx-kentistä. Filtterien käytöstä ja asetuksista löytyy dokumentaatio metiva-wikistä: https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=86347267 Tarvittaessa filtterin käyttöönoton voi myös pyytää palveluosoitteesta melinda-posti@helsinki.fi

4. Sovellusohje

Sovellusohjeen päivitys on edennyt kenttien 5xx kohdalle. Syksyllä 2013 metatietoryhmä jatkaa päivitystä. Työryhmän aikataulussa on 17.9. ACP-kokouksen ohjelmassa sovellusohjeen päivitys ja työnjaosta sopiminen.

Keskusteltiin funktiomerkinnöistä tekijäkenttien 1xx ja 7xx osakentissä e ja 4. Osakentässä e voi olla joko lyhenteitä tai kokonaisia sanoja eri luettelointikielillä ja osakentässä 4 on englannikielisiä kolmikirjaimisia koodeja. Aukikirjoitettuja e-osakentällisiä funktioita (esim. kirjoittaja ja toimittaja) tulee BookWhere-konversioiden kautta. Nyt 700-kenttiä on Melindan marceissa tuplana tai useampaan kertaan: 1) kenttä, jossa on pelkkä nimi, 2) kenttä, jossa on e-osakentässä esim. lyhenne kirj., 3) kenttä, jossa on myös henkilön syntymävuosi jne. Tämä on valitettava välivaihe, joka korjaantuu, kun RDA otetaan käyttöön. Tuplat siivotaan. Erilaisista kenttäversioista täydellisin muoto säilytetään, tarvittaessa eri muotoja yhdistetään. Jos osakentistä on tuplaversio, joista toisessa on englanninkieliset tekstit ja toisessa suomenkieliset, poistetaan englanninkieliset tekstit tai käännetään ne suomeksi. Käytetään aukikirjoitettuja muotoja. Osakentät e ja 4 voivat olla myös samassa kentässä, jolloin ne molemmat voidaan jättää. Työryhmä tarkentaa e-osakenttää koskevaa ohjeistusta seuraavassa kokouksessa.

Poimittaessa tulevissa tietueissa saattaa olla pelkkiä numerosarjoja sisältäviä osakenttiä 0, nämä poistetaan. Tästä asiasta lisää metatietoryhmän pöytäkirjassa 15.1.2013, kohdassa 6. Osakenttä 0 jätetään tietueeseen, jos siinä on tunniste isni, viaf tai jonkin kirjaston lyhenne.

5. Kirjastojen kysymykset

Kysymys 1 : Moniosaisen teoksen pääsana

Muutin Melindan tietueen 006401114 100-kentän tekijän Johan Söderberg (ensimmäisen osan tekijä) tekijäksi Lennart Schön. Onko tämä oikein?

Eikö tässä tapauksessa olisi parasta laittaa pääkirjaus nimekkeestä sekä ensimmäiseen että toiseen osaan? Suomalaisten luettelointisääntöjen osassa Hakutiedot ohjeistetaan näin (kohta 21.3.2): "Jos vastuullisuus vaihtuu moniosaisen teoksen eri osissa, ensimmäisen osan hakutieto tulee pääkirjauksen otsikoksi. Jos kuitenkin jokin toinen vastuuhenkilö tai vastuuyhteisö on vallitsevana teoksen myöhemmissä osissa, pääkirjauksen otsikko muutetaan myöhempien osien mukaiseksi ja aiemmasta vastuuhenkilöstä tai vastuuyhteisöstä tulee lisäkirjauksen otsikko." Kuulostaa turhan monimutkaiselta… Kaikkein yksinkertaisinta olisi tehdä nimekkeestä pääkirjaus. Ensimmäinen osa ei ole vielä edes ilmestynyt ja tässä toisessa osassa Söderbergiä ei mainita lainkaan. Luin hakutietojen tekstiä ja sen ohje on monimutkainen ja epäkäytännöllinen. Yhteisluettelossa kun ollaan, niin pitäisi päästä yhteiseen ymmärrykseen ja tapaan. Hakutietojen kohdassa lukee ihan lopussa vielä näin: "Huom! Jos moniosaisen teoksen eri osat ovat ilmestyneet pitkällä aikavälillä, ja tekijyys vaihtelee tai jos pääkirjauksen vallitsevaa hakutietoa ei voida varmasti ennakoida, pääkirjauksen hakutiedoksi voidaan ottaa nimeke." Ainakin tässä puheenaolevassa tapauksessa tämä ohje tuntuisi olevan käyttökelpoisin.

BTJ:n kanta asiaan: ”Ensimmäisen ja toisen osan ruotsinkieliset alkuteokset ovat ilmestyneet 2007 ja 2010. Kustantajan (sekä suomalaisen ja ruotsalaisen) esittelyn perusteella vaikuttaa siltä, että jälkimmäinen osa ulottuu jo nykyaikaan asti, joten lisää osia ei liene odotettavissa. Jatkosta ei löydy tietoa myöskään alkuteosten ruotsalaisen kustantajan sivuilta. Näin ollen vaikuttaisi siltä, että kyseessä on moniosainen monografia, joka on julkaistu kahdessa osassa. Nähdäkseni tässä on ongelmatonta soveltaa Hakutietojen kohtaa 21.3.2, jossa ensimmäisen osan pääkirjaus määrää kokonaisuuden pääkirjauksen. Hakutietojen huomautus ” Jos moniosaisen teoksen eri osat ovat ilmestyneet pitkällä aikavälillä, ja tekijyys vaihtelee tai jos pääkirjauksen vallitsevaa hakutietoa ei voida varmasti ennakoida, pääkirjauksen hakutiedoksi voidaan ottaa nimeke."  ei minusta tässä siis olisi sovellettava. Tyypillisiä tapauksia tässä ovat esimerkiksi paikallishistoriat, jossa julkaisuprojektit ovat pitkiä, ja tietoja ei todellakaan voida ennakoida. Myös monet oppikirjasarjat ovat tätä ryhmää. Hakutiedoissa on todellakin useassa kohtaa ohje tai ainakin ”henki”, että epäselvissä tapauksissa on varminta valita nimeke pääkirjaukseksi. Tästä julkaisusta näyttäisi kuitenkin olevan sen verran tietoa käytettävissä, että epäselvyyttä ei jääne.”

Vastaus: Noudatetaan sääntöjä ja tehdään BTJ:n sääntötulkinnan mukaan. On syytä kirjoittaa ensimmäisen osan tekjiästä selventävä huomautus toisen osan tietueeseen. Kannattaa muistaa, että varastotietueeseen voi laittaa sijaintipaikaksi mitä kukin kirjasto haluaa. Moniosaisten teosten pääkirjausta on käsitelty myös metatietoryhmän pöytäkirjassa 11.9.2012, kohdassa 4 Kirjastojen kysymyksiä, 5. kysymys.

Kysymys 2 : Saako kenttiä, joissa on $5 poistaa?

Vastaus: Toisten kirjastojen $5:n sisältämiä kenttiä ei saa poistaa, ne eivät replikoidu muiden kirjastojen tietokantoihin. Osakenttä 5 määrittelee kentän sisältämän tiedon koskevan ainoastaan osakentässä mainittua kirjastoa.

Kysymys 3: Moniosaisten luettelointi - yhteen tietueeseen vai erikseen?

Tapaus, jossa moniosainen teos oli luetteloitu Melindaan yhtenä tietueena. Meillä osat oli luetteloitu erikseen. Pitäisi varmaankin päättää kumpi tapa on oikein! Noilla moniosaisilla ei tietueitten mukaan ollut yhteistä ISBN-numeroa, joten mielestäni meidän tietueet olisivat olleet oikeaoppisempia?

Vastaus:

Tässä tapauksessa aika selvästikin pitäisi luetteloida erikseen, kun on omat ISBN-numerot.  Mutta ainahan tämä ei ole selvää,  Melindassa ei voi kategorisesti päättää miten tehdään. Tämä on samanlainen tapaus kuin kielikurssipaketit - kirjastot voivat koota erilaisia settejä yhteen eikä mikään ole väärin luetteloitu.

Kysymys 4 Alkuperäisluettelointi ja tilastointi

Miten muualla tehdään kentän 579$a XLUETTELOITU kanssa? Pitäisikö se lisätä jo hankinnassa tilausvaiheessa vai vasta luetteloinnissa? Entä miten tilastoituu samassa tietueessa olevat usean eri kirjaston XLUETTELOITU -tiedot?

Vastaus:

Kenttä tehdään samalla kun uusi tietue luodaan, jo hankintavaiheessa. Muiden kirjastojen 579$a XLUETTELOITU -tietoja ei saa poistaa. Muiden kirjastojen 579:t eivät replikoidu omaan tietokantaan. Tilastot otetaan Voyager-tietokannoista.

Kysymys 5 : Poistot Alephista

Jos Aleph-tunnuksia on kirjastossa vain muutamalla henkilöllä ja poistoista vastaavia enemmän, voimme siis tehdä tiedoston, johon keräämme tietoja näistä tietueista, joista on poistettava TAMKin low tag. Listan avulla low tagin poisto voidaan tehdä koneellisesti. Mutta mitä tietoja tiedostossa pitäisi tietueista olla?

Vastaus:

Oman tietokannan tietueen bib-id:t + Melindan FCC-alkuiset 035:t, jos tietueessa sellainen on.

Kysymys 6 : Painosmerkinnät

Fennica merkitsee nykyään painokset sillä tavalla kuin heidän saamassaan kappaleessa on, mutta tästäpä voikin seurata ristiriita muiden kirjastojen kappaleiden kanssa. Minulla on käsissäni Lääkelaskennan kirja, jossa lukee nimiösivun toisella puolella: 9.-11. p. 2012. Fennican ja Melindan tietueessa on painoskentässä 9.-12. p. ja kentässä 260 julkaisuvuosi 2013. Mitenkäs sijoitan meidän kappaleen tähän? ISBN on 978-952-63-1784-7, Melindan id 006193031. Jotta asia ei olisi näin yksinkertainen, niin tässä kirjassa on myös 9. painoksen ISBN.

Vastaus:

Tarkistettu kustantajan sivuilta: toinen on 9-11. painos, toinen 12. painos, molemmilla on eri ISBN-numerot. Tämä korjataan Fennicaan ja Melindaan.

Aina kun ISBN muuttuu, tehdään uusi kuvailu.

Kysymys 7 : Voy-cat -listalta eroaminen

Voy-cat -listalta eroaminen ei onnistu, vaikka toimii täällä olevan ohjeen mukaisesti: http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/linnea2intra/postituslistat/voylistat.html

Vastaus:

Asiaa tutkitaan.

6. Seuraava kokous

17.9.2013 klo 13-15 acp-kokous (sovellusohjeen kohdasta 13-)

26.9.2013 lähikokous Helsingissä.

 

 • No labels

3 Comments

 1. Anonymous

  Kohdassa 4. sanotaan:

  "Tuplat siivotaan. Erilaisista kenttäversioista täydellisin muoto säilytetään, tarvittaessa eri muotoja yhdistetään... jne."

  Onko tämä siis toimintaohje luetteloijille vai kuvailu siitä, mitä tullaan keskitetysti tekemään jossain vaiheessa?

  Terv. Mikko Meriläinen

 2. Kyseessä on ensisijaisesti ohje luetteloijalle, miten toimia törmätessä tuplakenttiin.

 3. Unknown User (ankorhonen@hamk.fi)

  4. kysymykseen vastattiin xluetteloiduista: "Kenttä tehdään samalla kun uusi tietue luodaan, jo hankintavaiheessa." Jos tällaisen tietueen päälle luetteloinnissa mergetään toinen tietue, niin voiko siitä huolimatta hankintatietuetta pitää xluetteloituna? Meillä hankintaa tekevät eri henkilöt kuin luettelointia eikä hankinnassa yleensä haeta BookWherestä. Minusta hankintavaiheen minitietue ei ole luettelointia.