Tavoitetila

#

Palvelu

Korvaa (osin tai kokonaan) nykyisen palvelun

Tukee tavoitetta

Kuvaus

Vastuu (rooli)

Sidosryhmät

Prioriteetti (0/5 - 5/5)

Muuta

1

Hankintaehdotukset kaikilta alustoilta suoraan hankintajärjestelmään

Hankintaehdotuslomakkeet, sekä sähköiset että paperiset, ja niiden manuaalisen käsittelyn

Sujuva ja kustannustehokas hankintaprosessi

Widget tms. lisuke esim. selaimeen

 

 

 

 

2

Järjestelmä kattaa kaikki erilaiset hankintatavat ja julkaisut

 

Sujuva ja kustannustehokas valintaprosessi

 

 

 

 

vuositilaukset, artikkelitilaukset,

3

Käytössä nimeketason ajantasainen ja luotettava tietämyskanta integroituna järjestelmään tai rajapintojen kautta

SFX, välittäjien omat tietämyskannat

 

 

 

 

 

 

4

Mahdollisuus hajautettuun hankintaan (esim. tiedekunnat, laitokset, tutkimusryhmät)

 

 

Automaaattinen hankintatarpeen arviointi jo hankitun ja uusien tarpeiden perusteella

 

 

 

 

5

Tilausten uudistukset automaattisesti tai valikoiden joltain listalta

Tilausten uudistaminen yksittäin manuaalisesti

 

Nykyisten tilausten haku kirjastojärjestelmästä ja uusinta massana tai valikoiden

 

 

 

 

6

Nimeketietojen poiminta julkaisijan listoilta ilmestymisaikoineen

Nimeketietojen poiminta muista tietokannoista (lähinnä Fennicasta) ja ilmestymistietojen manuaalinen syöttäminen

 

Nimeke- ja ilmestymistiedot siirtyvät automaattisesti julkaisijan tietokannasta kirjastotietokantaan

 

 

 

 

7

Tilauspohjien kopioiminen samankaltaisille nimekkeille

Tilausten luominen yksitellen

 

Erilaisista tilauksista voi tallentaa mallipohjat, jotka on helposti otettavissa käyttöön

 

 

 

 

8

Toimittaja-/välitäjätietojen noutaminen muista järjestelmistä

Manuaalisesti syötettävät toimittaja/välittäjätiedot

 

Toimittaja/välittäjätiedot siirtyvät automaattisesti jostain rekisteristä tai toimittajan tietokannasta kirjastotietokantaan

 

 

 

 

9

Saapumattomien tai turmeltuneiden numeroiden reklamointi kirjastojärejstelmästä toimittajan järjestelmään

Saapumisvalvonnan manuaalinen seuranta. Reklamointi sähköpostilla tai muilla välineillä, irrallaan kirjastojärejstelmästä

 

Reklamointitoiminto välittäjän/toimittajan tietokantaan suoraan kirjastojärjestelmästä.

 

 

 

 

10

Saapumattomien tai myöhässä olevien niteiden automaattinen seuranta ja hälytys

Tilauksen saapumista seurataan manuaalisesti

 

Järjestelmä seuraa ennaltamäärättyjen asetusten mukaan tilausten saapumista. Reklamonti automaattisesti tai valinnan mukaan toimittajalle/välittäjälle.

 

 

 

 

11

Nimekkeiden ilmestymistietojen päivitys toimittajan/välittäjän tiedoista

Ilmestymistiedot tallentuvat tilausta tallennettaessa, ilmestymispäivät on tämän jälkeen muutettava käsin

 

Päivitykset määräajoin julkaisijan/välittäjän tietokantaan, ilmestymistietojen päivittyminen kirjastojärjestelmään

 

 

 

 

12

Laskutus sähköisillä järjestelmillä tietokantaan ja organisaation taloushallintoon

Tilaukset merkitään toimitetuiksi, ja laskutus hoidetaan erillään kehysorganisaation taloushallinnossa

 

Laskun tiedot tallentuvat samalla syöttämisellä kirjastojärjestelmään sekä kehysorganisaation taloushallintaan.

 

 

 

 

13

Tarkempia tilastoja, esim. nimekkeen käyttö tiettynä aikana

Tilastot kustantajittain, yksittäisen niteen tilasto, tilastot osastoittain.

 

 

 

 

 

 

  • No labels